Antakelser

Hvordan de påvirker livet ditt og hvordan du kan slutte å lage dem

Når du gjør en antakelse, betyr det at du tror noe er sant uten faktisk å ha noen bevis for det. Det er en vanlig tendens å leve livet uten å stille spørsmål ved de antakelsene du gjør og ta dem for å være fakta. Noen eksempler på antakelser kan være: Du får ikke forfremmelse, så du antar at du ikke er dyktig nok i jobben din. Du antar at de fleste mennesker er misfornøyde, så du stoler ikke på noen du møter. Partneren din har vært taus i det siste, så du antar at hun er sint på deg. Du antar at store byer er farlige, så du takker nei til et godt jobbtilbud i en by. Moren din har aldri forstått valgene dine, så du antar at hun ikke elsker deg. En venn som har to billetter til en musikal, spør noen andre, så du antar at vennskapet ditt er i fare.

Høres dette kjent ut? 

Hvorfor lager vi antakelser? 

På mange måter er hjernen vår designet for å danne antakelser. Den søker etter mønstre, eller det kognitive forskere kaller «mentale modeller», for å fungere mer effektivt. For eksempel kan du gå til togstasjonen og ta toget til kontoret uten å tenke mye på det, fordi du antar at det vil være den vanlige ruten og plattformen, slik at du kan planlegge dagen din mer effektivt. Men mange av våre antakelser er faktisk lært adferd. De kommer fra kulturen vi er en del av, våre familier og det vi lærte å tenke som barn. Vi tar ofte over foreldrenes antakelser, som å anta at vi fortjener eller ikke fortjener visse ting (et godt liv, penger, kjærlighet), eller at vi burde eller ikke burde gjøre visse ting (gifte oss, være ateister, kle oss på en bestemt måte). Selv om vi vokser opp og lærer å utfordre måten foreldrene våre tenker på, kan vi fremdeles ubevisst lage antakelser basert på de mønstrene vi lærte som barn når vi interagerer med andre mennesker. For eksempel kan du anta at et godt forhold betyr at to personer alltid må være enige med hverandre – men er det virkelig slik? Og hvor mye styrer og begrenser denne antakelsen valgene dine når det gjelder partneren din?

Hvorfor kan antakelser virkelig påvirke livet ditt negativt? 

Antakelser skader vår evne til å forholde oss til andre. Hvis du alltid antar at du vet hva andre mennesker tenker og føler, slutter du å lytte og kommunisere med dem, og dette kan få dem til å føle seg fanget eller misforstått. Vanskeligheter i relasjoner, enten det er på jobben eller hjemme, kan føre til lav selvfølelse og depresjon.

Det er viktig å forstå hvordan antakelser kan påvirke livet ditt, slik at du kan begynne å utfordre dem og slutte å lage dem. Når du baserer dine handlinger og følelser på antakelser, begrenser du deg selv og begrenser også dine muligheter for å forstå andre mennesker og situasjoner på en dypere måte.

En måte å slutte å lage antakelser på er å bli mer bevisst på tankene og ideene som ligger bak dem. Still deg selv spørsmål som «Hva er bevisene for at denne antakelsen er sann?» eller «Finnes det andre perspektiver eller muligheter jeg ikke har vurdert?» Ved å stille slike spørsmål kan du begynne å utfordre og bryte ned de automatiske antakelsene som styrer tankene dine.

Her er også «The Work» metoden til Byron Katie meget effektiv.

Videre er det viktig å praktisere empati og aktiv lytting når du kommuniserer med andre. Istedenfor å anta at du vet hva de tenker eller føler, bør du virkelig lytte til dem og prøve å forstå deres perspektiver. Åpen kommunikasjon og ærlighet kan bidra til å bygge sterke relasjoner og unngå misforståelser som kan påvirke humøret negativt. Det er også nyttig å være åpen for nye opplevelser og muligheter, og ikke la tidligere antakelser begrense deg. Ved å være villig til å utforske ulike perspektiver og være åpen for endring, kan du skape et mer positivt og givende liv.

Husk at du har kontroll over tankene og antakelsene dine. Ved å være bevisst på dem, utfordre dem og erstatte dem med mer konstruktive og åpne tanker, kan du frigjøre deg fra begrensningene som antakelser kan pålegge og oppnå større lykke og tilfredshet i livet ditt.

Antagelser hindrer også muligheter og blokkerer din evne til å tenke kreativt og bevege deg fremover. Når du lager antakelser, begrenser du deg selv og begrenser også dine muligheter for å finne alternative løsninger. 

La oss ta et eksempel: 

Du tar på partneren din på en flørtete og seksuell måte. Hun trekker seg litt unna deg og responderer ikke slik du hadde håpet. Du antar at hun ikke er interessert i sex, iallefall ikke i dag, eller du antar kanskje at hun har en eller annen konflikt med deg hun ikke har sagt noe om. Du begynner å pirke litt i om noe er galt eller om hun er sur for noe. Kanskje eskalerer det til en krangel. Eller kanskje du trekker deg unna og blir litt kald og avstengt. 

Ved å begrense disse antagelsene så kan du i stedet responere på det som faktisk er tilfelle. Kanskje kan du åpne opp for ikke-seksuell nærhet eller en empatisk samtale. Dersom du unngår å lage historier om hva det måtte være årsaken så kan du møte partneren din med en åpen nysgjerrighet som oftest leder til nærhet heller enn avstand.

Viktigst av alt, når det kommer til humøret ditt, kan antakelser også skape spiraler av negativ tenkning. Antagelser har en tendens til å innebære negative tankemønstre som tvil og svart-hvitt-tenkning. Og som kognitive atferdsterapeuter lærer oss, våre tanker påvirker følelsene våre og handlingene våre. Hvis du har negative antakelser i tankene dine, er det mer sannsynlig at du havner i en ond sirkel med å føle deg forferdelig.

1. Bli klar over når du lager antakelser. 

Ta deg tid til å observere og merke når du lager antakelser. Du kan til og med skrive dem ned for å få klarhet og identifisere mønstrene rundt dem. Vær oppmerksom på antakelser av alle størrelser, både små og store.

2. Still gode spørsmål til antakelsene dine.

For å utfordre og bryte ned antakelser, må du stille gode og utforskende spørsmål. Unngå å bare spørre «hvorfor»-spørsmål, og i stedet prøv å bruke «hva» og «hvordan»-spørsmål. Her er noen eksempler på spørsmål du kan stille deg selv:

  • Hvilke bevis har jeg for å støtte opp under denne antakelsen?
  • Hvilke bevis har jeg som motsier denne antakelsen?
  • Finnes det en mer realistisk og balansert måte å se på dette?
  • Er dette virkelig min egen mening, eller har jeg akseptert den uten å stille spørsmål på grunn av påvirkning fra andre?
  • Er dette virkelig hva jeg tenker eller ønsker å tenke i fremtiden?
  • Hvordan ville livet mitt sett ut hvis det motsatte av denne antakelsen var sann?
  • Hva om denne antakelsen ikke eksisterte i livet mitt i det hele tatt – hvem ville jeg da være?

3. Aksepter at du ikke kan kontrollere alt. 

Mange av våre antakelser stammer fra ønsket om å ha kontroll over livet basert på en falsk idé om trygghet (som i seg selv er en antakelse og en grunnleggende tro på at verden er utrygg). For eksempel, på grunn av manglende evne til å kontrollere hva andre tenker, kan du anta at du vet hva de tenker. Du antar at naboene synes du er lat, eller at tenåringsdatteren din hater deg. Men hva om du istedenfor omfavnet usikkerheten? Dette kan være en kraftig metode for å kvitte deg med mange forutsetninger samtidig. Prøv dette spørsmålet: Hva om jeg ikke trenger å vite svaret om denne personen/situasjonen? Hvor mye stress kan jeg frigjøre ved å akseptere, akkurat nå, at jeg ikke vet det jeg ikke kan vite?

4. Identifiser steder der du føler deg fastlåst. 

Hvis du er usikker på hvor du lager antakelser (eller antar at du er for smart til å gjøre dem), så se på områder der du føler deg låst. Det vil alltid være en antakelse som skjuler seg og holder deg tilbake. For eksempel, hvis det er vanskelig for deg å opprettholde langvarige vennskap, hva antar du om typen mennesker du liker? Hva antar du om de stedene du ønsker å møte venner? Og hva antar du om selve konseptet med vennskap?

5. Vær oppmerksom. 

Antagelser kan være vanskelige å oppdage fordi de er tanker vi er så vant til å ha at de kan passere uten at vi merker dem engang. Mindfulness, som innebærer å rette oppmerksomheten mot nåtiden og hvordan du tenker og føler akkurat nå, kan over tid trene deg til å fange opp flere av dine tanker og dermed også dine antakelser. Jo mer bevisst du er på hva du antar, desto mer kraft har du til å endre disse antakelsene og åpne opp muligheter for deg og ditt liv.