Mannesirkler

La oss bygge en sunn maskulinitet i fellesskap!

Folk undrer seg over hvorfor det finnes samtalegrupper for menn. Hva er egentlig poenget?

Mange menn befinner seg i en unik form for emosjonell isolasjon, og de fleste av oss er ukomfortable med å dele av våre liv eller uttrykke følelser om det som skjer.

Gjennom generasjoner har vi internalisert budskapet om «ikke snakk om det». Alt for mange menn går gjennom livet uten å få sjansen til å uttrykke hva som foregår i livet deres eller hvordan de virkelig har det.

Dette blir et problem når vi står overfor livets uunngåelige utfordringer, og innser at vi ikke har mange sunne utløp. Dette skaper enormt press, og til slutt kan menn brenne ut, eksplodere eller bryte sammen.

Selv de sterkeste mennene der ute opplever vanskeligheter og sliter med å håndtere det. Du ville aldri vite det fordi de holder det for seg selv, men det er virkelig. Statistikk viser at angst, depresjon, overveldelse, følelse av lammelse og tap av selvtillit påvirker menn uansett stilling og livssituasjon.

I stedet for å følge den samme stien så velger nå mange menn å møtes i et trygt rom der vi ikke vil bli dømt for å være ærlige, emosjonelle eller støttende overfor hverandre.

Derfor velger flere og flere å delta i mannsarbeid og samtalegrupper for menn.

Dette handler ikke om å ekskludere kvinner eller nekte dem tilgang til visse områder eller aktiviteter.

Det handler om å anerkjenne at noen ganger kan menn ha behov for spesifikke rom der de kan dele erfaringer og utforske dypere aspekter av mannlighet i fellesskap.

Under temaet Selvutvikling har vi samlet rikelig med materiale som vil hjelpe deg på veien din.

Her finner du ressurser, veiledninger og inspirasjon for både indre vekst og i relasjon til andre, samt en hel seksjon om mannesirkler. Du kan bruke temaene til å arrangere ukentlige sirkler som er fylt med vekst og dybde. Dette er en invitasjon til å ta skrittet og ta i bruk disse verktøyene for å starte noe unikt og meningsfullt.

Sammen kan vi skape en plattform for å utforske og utvikle vårt fulle potensiale som menn. Vi kan dele erfaringer, støtte hverandre og vokse i et trygt og tillitsfullt fellesskap. Så bli med oss på denne spennende reisen, hvor vi utforsker våre indre verdener, kultiverer autentisitet og oppdager den dype forbindelsen som ligger i denne typen mannsgrupper.

Ta i bruk verktøyene, planlegg dine sirkler og la vekst og transformasjon bli en sentral del av ditt fellesskap. Vi ser frem til å ha deg med oss på denne inspirerende reisen mot dypere forståelse, selvutfoldelse og broderskap. Sammen kan vi skape en sterkere, mer bevisst og balansert maskulin energi i verden.

Her er noen konkrete fordeler med mannesirkler:

  • Å ha et støttende nettverk: Mannesirkler gir oss en mulighet til å være en del av et støttende nettverk av menn som har lignende mål og verdier. En slik mannsgruppe kan føre til en følelse av tilhørighet og gi støtte og oppmuntring i livet.
  • Å utvikle selvbevissthet: Ved å delta i en mannesirkel, kan vi få muligheten til å øke vår selvbevissthet og lære mer om oss selv. Gjennom å dele våre opplevelser og høre fra andre menn, kan vi få en dypere forståelse av våre egne styrker, utfordringer og behov.
  • Å øke empati og forståelse: I mannesirkler kan vi lære å være mer empatiske og forståelsesfulle mot andre menn. Dette kan føre til bedre kommunikasjon og relasjoner både innenfor og utenfor mannesirkelen.
  • Å få nye perspektiver: Gjennom å høre fra andre menn med ulike bakgrunner og erfaringer, kan mannesirkler gi nye perspektiver på livet. Dette kan føre til vekst og utvikling i vår egen tenkning og oppfatning av verden.
  • Å få hjelp til å takle utfordringer: Mannesirkler kan være et sted hvor vi kan få støtte og råd når vi møter utfordringer eller vanskelige situasjoner i livet. Dette kan hjelpe oss å takle utfordringene på en mer konstruktiv måte.

Bli med oss på mannesirkler

Annenhver onsdag (i partallsuker) kl 16.30 – 18.30

På Retretten, i Oslo