Ekstra Ressurser

Her har du ymse grupper, bøker, podcast og annet vi anbefaler at du sjekker ut

MannfolkSonen – vi samles rundt ilden

Heart Circle

Menn i skjul

Mannen – myter løgn og sannhet

The masculine in relationship

Getting Real

A circle of men

No more mr nice guy

Men´s Work – A Practical Guide

5 minute relationship repair

Don’t be nice be real

Authentic relating

The align method

The state of affairs

Naturen i deg og meg

Manneprat

Evolutionary men

Holistic Alpha

Rising Man Podcast

Man Talks

The Unapologetic Man

Relationship School Podcast

The Embodiment Podcast

Art of Manliness

MKP Nordic

The Rising Man Movement

The Good Men Project

ART International

Authentic Revolution

Circling Europe

Radical Honesty

The Center for Non Violent Communication