Projisering

Det er ikke meg, det er deg!

Projisering er en psykologisk forsvarsmekanisme som kan oppstå når vi står overfor følelser, tanker eller impulser som vi opplever som uakseptable eller truende for vår egen selvfølelse eller selvforståelse. Istedenfor å takle disse følelsene direkte, «prosjiserer» vi dem ubevisst på andre mennesker. Dette betyr at vi tilskriver eller «projiserer» våre egne uønskede egenskaper, tanker eller følelser til andre, og dermed prøver å distansere oss selv fra dem.

Dette kan skje fordi det kan være smertefullt eller skremmende å innrømme visse aspekter av oss selv som vi anser som negative eller uakseptable. Det kan også være en måte å beskytte vårt eget selvbilde på. Ved å peke på disse egenskapene hos andre, opprettholder vi en illusjon om at de har de uakseptable kvalitetene, ikke vi.

For eksempel, hvis du har en dyp følelse av sjalusi, kan du projisere denne følelsen på din partner ved å beskylde dem for å være sjalu uten grunn. Dette tillater deg å unngå å håndtere din egen sjalusi og gir deg en unnskyldning for å konfrontere din partner i stedet.

Projeksjon er ofte en ubevisst prosess, noe som betyr at vi kanskje ikke er klar over at vi gjør det. Dette kan føre til forvirring og konflikter i våre mellommenneskelige relasjoner, da vi reagerer på våre egne projeksjoner i stedet for å forstå våre egne dype følelser og tanker.

Si at du har en venn som alltid er forsinket når dere skal møtes. Dette irriterer deg dypt, men du innrømmer ikke at du faktisk føler deg såret av dette, fordi det virker som en liten ting å bli såret av. I stedet for å innrømme din egen sårbarhet, begynner du å kalle vennen din lat og uansvarlig. Du projiserer dine egne følelser av utilstrekkelighet og sårbarhet på dem ved å kalle dem late. Dette skjer uten at du nødvendigvis er klar over det, fordi det er en forsvarsmekanisme som skjer på et ubevisst nivå. Du vil kanskje ikke engang innse at du føler deg såret av vennens forsinkelser før du tar en nærmere titt på dine egne følelser og reaksjoner.

For å håndtere dette og utvikle bedre mellommenneskelige forhold, er det viktig å øve på selvrefleksjon. Dette innebærer å ta oss tid til å tenke på hvorfor vi reagerer på visse måter i bestemte situasjoner. Vi bør spørre oss selv om det er mulig at vi projiserer følelser eller tanker på andre. Å bli mer bevisst på denne prosessen kan hjelpe oss med å forstå våre egne følelser bedre og forhindre at vi urettferdig projiserer dem på andre.

Målet er å bli mer autentisk i måten vi forholder oss til våre egne følelser og til andre mennesker. Når vi kan identifisere våre projeksjoner og håndtere dem på en sunn måte, kan vi utvikle dypere og mer meningsfulle forbindelser med andre.

Ta deg tid til å reflektere over dine egne følelser og reaksjoner i ulike situasjoner. Spør deg selv om det er mulig at du projiserer dine egne uakseptable følelser eller tanker på andre.

For eksempel, hvis du blir irritert på en kollega for å være «uhøflig,» kan det være at du projiserer din egen ubevisste uønskede oppførsel på dem. Eller dersom du reagerer med sjalusi når din partner snakker med en annen person på en fest, er det mulig at du projiserer din egen usikkerhet eller frykt for å bli forlatt på situasjonen? 

Neste gang du merker at du reagerer sterkt på noe eller noen, stopp opp og spør deg selv hva som egentlig utløser denne reaksjonen. Undersøk om det kan være dine egne uakseptable følelser eller tanker som projiseres på den andre personen. 

Still deg selv noen spørsmål for å dykke dypere inn i projeksjonen. 

  • Hvilke egenskaper eller intensjoner tillegger jeg den andre personen? 
  • Hva er det ved disse egenskapene som jeg finner uakseptable eller truende? 
  • Hvordan kan disse egenskapene faktisk speile noe i meg selv som jeg ikke ønsker å erkjenne? 

Dersom du blir irritert på en venn fordi de alltid kommer for sent. Spør deg selv hvilke egenskaper eller intensjoner du tillegger vennen basert på dette. Kan det være at du projiserer din egen følelse av utilstrekkelighet eller manglende evne til å være punktlig på dem? Utforsk de underliggende følelsene og konfliktene som kan ligge bak projeksjonen.

Utfordre antakelser:

Det er lett å låse seg fast i antakelser om andre basert på denne ubeviste projiseringen, og vi kan da lett ende opp med å dømme andres handlinger ut i fra historiene vi har laget om deres personlighetstrekk.

For eksempel: Du antar at en kollega er lat og slurvete fordi de ikke alltid leverer arbeidet i tide. Still spørsmål ved denne antagelsen og utforsk om det kan være en projeksjon av din egen frykt for å bli oppfattet som lat eller utilstrekkelig. Vurder alternative tolkninger og åpne opp for mer empatisk forståelse.

Observer kroppsspråk:

Legg merke til ditt eget kroppsspråk når du er i situasjoner der projeksjoner oppstår. Kjenner du igjen tegn på defensiv holdning, anspenthet eller negative reaksjoner? Dette kan være fysiske signaler som indikerer at du projiserer noe på den andre personen. Ved å være oppmerksom på kroppsspråket ditt, kan du ta et skritt tilbake og undersøke hva som egentlig skjer.

Utforsk tidligere opplevelser og identifiser mønstre: 

Skriv ned situasjoner der du merker at du reagerer sterkt på noe eller noen. Prøv å identifisere hvilke følelser eller tanker du tilskriver den andre personen, og se om det kan være en projeksjon av dine egne uakseptable aspekter. Gå så tilbake til tidligere konflikter eller relasjoner der du er klar over at projeksjoner har vært til stede. Utforsk hva som skjedde og hvilke følelser eller tanker du tilskrev den andre personen. Ved å dykke ned i disse tidligere opplevelsene kan du identifisere mønstre og forstå hva som trigger projeksjoner hos deg.

  • Er det visse typer personer eller situasjoner som ofte utløser projeksjonene dine? 

For eksempel, du legger merke til at du ofte projiserer din egen usikkerhet på autoritetsfigurer som sjefen din. Du føler deg truet av deres autoritet og oppfatter dem som autoritære og urettferdige. Ved å identifisere dette mønsteret, kan du bli mer bevisst på dine egne uakseptable følelser knyttet til autoritet og jobbe med å eie dem.

Praktiser medfølelse: 

Prøv å se situasjonen fra den andre personens perspektiv. Spør deg selv hva som kan være deres opplevelse og hvilke følelser de kan ha. Dette kan hjelpe deg med å utfordre projeksjonene og åpne for en dypere forståelse av både deg selv og den andre personen.

La oss si at du merker at du blir frustrert og irritert når en kollega alltid tar æren for prosjekter du har jobbet hardt på. I stedet for å umiddelbart konfrontere kollegaen med sin oppførsel, kan du praktisere medfølelse ved å tenke på hva som kan ligge bak deres handlinger. Kanskje kollegaen føler seg usikker på arbeidet sitt og søker anerkjennelse som en måte å bygge opp selvtilliten på? Ved å forstå dette perspektivet, kan du reagere på en mer empatisk måte og tilby støtte i stedet for å projisere din frustrasjon på dem. Eller la oss si at du blir irritert på din partner for å glemme å gjøre en oppgave hjemme. Kanskje din partner hadde en travel dag på jobben og var sliten? Kanskje de hadde mye på hjertet og mistet oversikten over oppgavene? 

Praksis av selvomsorg og selvkjærlighet: 

Vær snill mot deg selv og aksepter at du også har uakseptable følelser eller tanker. Utforsk måter å håndtere disse aspektene ved å ta vare på deg selv, søke støtte fra andre og uttrykke dine følelser på en sunn måte. Ved å ta ansvar for dine egne følelser, kan du redusere behovet for å projisere dem på andre.

Del det med andre: 

Diskuter projeksjonene dine i din mannsgruppe, med en betrodd venn eller familiemedlem. Fortell dem om situasjonen og beskriv de følelsene eller tankene du har tilskrevet den andre personen. Lytt til deres perspektiv og få tilbakemelding på om de ser noen tegn på projeksjon. Deres eksterne perspektiv kan hjelpe deg med å se projeksjonene mer tydelig.

Hvis projeksjonene dine fortsetter å skape problemer eller påvirke dine relasjoner, kan det også være nyttig å oppsøke en terapeut. En terapeut kan hjelpe deg med å utforske de dypere følelsene og konfliktene som ligger bak projeksjonene, og gi deg veiledning og verktøy for å ta ansvar for dine egne følelser og handlinger.