Mannsarbeid i Norge

Tilbydere av coaching, kurs, events og mannesirkler

De fleste av disse tilbyderne og deres kurs, events og veiledning er ikke en del av Mannfolk.org Selv om det fremover kan oppstå samarbeid om å skape events, kurs og arrangementer innunder det vi kaller mannsarbeid (selvutvikling for menn), så er alt som tilbys her helt frittstående fra organisasjonen.


Bjarte Malum
www.bjartemalum.no
Epost: foredragsholder.bjartemalum@gmail.com 
Holder kurs, foredrag, veiledning/coaching, online kurs, online coaching mm. 
Fokus på psykologisk trygghet, småskala-ondskap og stressmestringModige Menn
www.modigemenn.no
Epost: oystein@parskolen.no
Ledet mannsgruppe ca. hver sjette uke, introduksjonskurs for menn to til tre ganger i året, individualterapi, parterapi, gruppeterapi.
Fokus på identitet, tilknytningsmønstre og relasjoner.


André Beck Fagerheim
www.andrefagerheim.no
Facebook: www.facebook.com/andre.fagerheim
Epost: andre.fagerheim@gmail.com
Online ukentlig mannsgruppe (ta kontakt). 
Fokus på seksualitet, polaritet i relasjoner, meningsfullhet, traumearbeid og overgangsritualer.


Tom Odin Engelbrecht
www.mannfolksonen.no
Facebook: www.facebook.com/groups/783130903587362/
Epost: mannfolksonen@gmail.com
Månedlige åpne sirkler: «MannfolkSonen – vi samles rundt ilden», kurs og workshops.
Fokus på samhold, sjamanisme, jordnærhet og maskulin kraft.


Siris Hjertekammer
www.sirishjertekammer.com
Epost: sirishjertekammer@gmail.com
Kurs og workshops, temakvelder og 1 til 1 timer for veiledning.
Fokus på selvtillit for menn.


Pål Christian Buntz
www.wildmanprogram.com
Epost: paal@thewildmanprogram.com


Holder Wildmangrupper for menn (online), workshops og 1-1 coaching.
Fokus på skape trygge og empowered menn i senga, i forholdet og ta steg mot sitt livsformål.

Nicolas Cañon
Facebook: www.facebook.com/nicolas.canon.982
Epost: nicolas_ahlqvist@hotmail.com
Arbeid: sauna/ auf guss master/ mens circle, full moon gatherings.
Focusing on uniting people and see that all have their gifts, take of all masks to just be who you are!

Heart Circle
www.heartcircle.no
IG: @heart_circle_oslo
Facebook: www.fb.com/heartcircleoslo
E-post: heartcircleoslo@gmail.com
Delesirkler for både nybegynnere og erfarne i flere formater, kurs, workshops, manneretretter, veiledningssamtaler, samlinger og mer.
Fokus på mannsarbeid og broderlig fellesskap.

Kevin Reeder
Facebook: www.facebook.com/StoryKev
Epost: kev@english.no
Månedlige åpne sirkler: «Step into Your Fire» (med Nicolaz Canon), 1-til-1 coaching, workshops og retreater.
Fokus på medfølelse, tilstedeværelse, historiefortelling. Bli bevitnet av andre menn.

Anders Wilmann
www.anderswilmann.com
Epost: anderswilmann@gmail.com
Åpen mannsgruppe 1 gang pr. uke (ledig plass). (Drop-in sirkel i Oslo annenhver uke) Workshops, coaching, kurs og retreater.
Fokus på kommunikasjon, integritet og ansvar.


Pål Bergman
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100008430035810
Epost: tango.patl@gmail.com
Åpen mannsgruppe 1 gang pr. måned (full) og cuddleparties

Péter Csörget
www.investidnorway.com
Epost: info@investidnorway.com
1-1 coaching, mindfullness guidance & HAKA workshops (in english).
Focusing on self responsibility, stress relief, power awakening & masculinity.

Falcon Ener Kise
Facebook: www.facebook.com/falconkisecoach
Epost: falcon.ener.kise@gmail.com
Workshops, retretter, 1-1-sesjoner for menn, ledelsescoaching, life-coaching, online.
Fokus på integritet, autentisitet, livsmestring, selvansvarlighet, seksualitet, arketyper, embodiement/kroppsliggjøring, fysisk & mental & emosjonell & sosial helse, biohacking, mm.

Frem
www.frem.as
Epost: Eirik@frem.as
Retreats, Events, 1-1 Coaching, Menn og multiorgasmer, Menn og penger, Parterapi, Menn i Startup.
Fokus på takknemlighet, handling, vekst og nysgjerrighet.

Bjarte Malum
www.bjartemalum.no
Epost: foredragsholder.bjartemalum@gmail.com 
Holder kurs, foredrag, veiledning/coaching, online kurs, online coaching mm. 
Fokus på psykologisk trygghet, småskala-ondskap og stressmestring

Torstein Martinsen
www.torsteinmartinsen.no
Epost: kontakt@torsteinmartinsen.no
Gruppesamtaler, 1-1 samtaler, transformasjonsreiser 3-12mnd, korte og lengre workshops.
Fokus på følelser, emosjonell intelligens og self-compassion.

Martin Joyce Nygaard
Facebook: www.facebook.com/groups/2183130488571937
Epost: nygaardm@gmail.com
«No More Mr. Nice Guy» jevnlige kurs og grupper.
Fokus på livsmestring og tydelighet.

Tom Rysstad
www.rysstad.live
Epost: tom@rysstad.live
Ledede mannsgrupper en gang pr. måned (ta kontakt for evnt. ledige plasser). Dialog i grupper. Individuell og parterapi.
Fokus på håndtering av følelser, tørre å være autentisk og ærlig, å være i utvikling.

Christian V. Scheel
www.majorstuaterapifellesskap.no
Epost: cscheel@hotmail.com
Grupper, kurs og retreater. To – tre helgekurs for menn i året. Ledede mannsgrupper en gang pr. måned.
Fokus på mannsrollen og sunn maskulinitet.

Raymond B. Stangenes
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100002109610559
Epost: raymondstangenes@gmail.com
Åpen mannsgruppe hver 3. uke (ledig plass)

The Rainbow Light Warriors Lodge
www.rainbow-light-warriors.no
Email: shamanicbrotherhoodmail@gmail.com
Retreats og men´s coaching.
Fokus på personlig vekst og spirituell utvikling.

UROskolen AS
www.uroskolen.no
Epost: info@uroskolen.no
Ledede mannsgrupper en gang pr. måned. 1-1 opplæring og mannskurs.
Fokus på å utforske den indre uroen.


Torstein Worren
www.vakaheim.no
Epost: kontakt@vakaheim.no
Kurs, retreats, workshops, samlinger og veiledning.
Fokus på spirituell oppvåkning og mannlig- og menneskelig utvikling.


Manndom, /Christian Øie
Facebook: www.facebook.com/christian.oie
Epost: chroie@protonmail.com
Holder lokale delesirkler og andre events.
Fokus på egenutvikling og mental helse.


Pål Bergman
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100008430035810
Epost: tango.patl@gmail.com
Åpen mannsgruppe (under etablering, ta kontakt!) og cuddleparties (kommer snart).

Jan Rune Johannessen
www.moodbox.no
www.selvledelsetrening.no
Epost: janrunej@gmail.com
Åpne mannesirkler på Sandefjord Medisinske Senter, onsdager i oddetallsuker kl. 15 – 17, Veiledning i Selvledelse – en til en samtaler.
Fokus på fellesskap, autentisitet og personlig vekst.


Tom Odin Engelbrecht
www.mannfolksonen.no
Facebook: www.facebook.com/groups/783130903587362/
Epost: mannfolksonen@gmail.com
Månedlige åpne sirkler: «MannfolkSonen – vi samles rundt ilden», kurs og workshops.
Fokus på samhold, sjamanisme, jordnærhet og maskulin kraft.