Forventninger

Skuffelse som en undersøkelsesvei

Når var sist gang du følte deg skuffet over noen? Hva handlet det om? Kanskje de ikke kunne holde en avtale, behandlet deg uten respekt, ikke forutså dine behov eller svekket din tillit på en eller annen måte?

Å undersøke våre forventninger til andre mennesker kan lære oss mye om oss selv. Å observere hvilke situasjoner som fører til at du føler deg skuffet, kan avsløre mye om dine uløste avhengighetsbehov, din evne til å ta ansvar for deg selv, din evne til tydelig å kommunisere dine behov, dine sanne og respektable grenser, og dine ubevisste antakelser om livet.

Noen forventninger er realistiske, mens andre ikke er det. Noen er forankret i selvrespekt, mens andre mangler den. I visse situasjoner kan noen ha brutt en uttrykkelig avtale, og i andre tilfeller har de kanskje brutt våre ønsker eller våre standarder for rettferdighet. Noen ganger er skuffelsen din knyttet til det vi kan kalle «universelle standarder for verdighet.»

La oss sammen utforske de vanligste typene forventninger vi har til hverandre og vurdere hvilke som er preget av selvrespekt og realisme, og hvilke som mangler det.

For at et forhold eller et samfunn skal fungere godt, må vi kunne inngå og opprettholde avtaler. Samfunn trenger lover, for eksempel trafikkregler som indikerer hvilken side av veien vi skal kjøre på. I ekteskapet trenger vi eksplisitte seksuelle avtaler – er vi monogame eller ikke-monogame? Når slike avtaler er tydelige og akseptert, har vi en forståelse av hva vi kan forvente. Vi føler tillit til at andres fremtidige oppførsel vil styres av disse avtalene. Hvis en slik avtale brytes, er det en alvorlig sak. Det kan bety at avtalen må revideres eller reforhandles. Det kan bety at personen som brøt avtalen, aldri hadde til hensikt å følge den. Det kan også være at omstendighetene har endret seg, og ingen har lagt merke til det, så avtalen er ikke lenger gyldig. Dette kan også føre til at du ikke lenger stoler på den andre personens evne til å inngå og holde avtaler.

Altfor ofte antar folk i et forhold at partneren deler de samme forventningene som dem. Dette kan føre til mye unødvendig smerte. I møte med par så dukker det ofte opp implisitte antakelser som:

 • Hvis foreldrene dine og jeg har en konflikt, tar du min side.
 • Nå som vi er gift, er det på tide å stifte familie.
 • Du tjener mer penger, så du betaler utgiftene våre når vi skal ut for å spise eller på ferie.
 • Du er mannen, så du betaler når vi går ut for å spise eller på ferie.
 • Du er kvinnen, så du planlegger og lager de fleste måltidene våre.
 • Vi er et par, så vi er seksuelt monogame.
 • Vi er et par nå, så du vil gi opp vennskapene dine med tidligere elskere.

Hvis du føler deg skuffet over partneren din når du trodde dere var enige om noe, men innså at dere faktisk ikke var enige, er det en vekker. Dette kan signalisere at du hadde en ubevisst antakelse du ikke var klar over. Kanskje du aldri bekreftet at partneren din delte forventningene dine fordi du håpet på det beste eller antok at det aldri ville bli et problem. Uuttalte forventninger er vanlige. Prøv å unngå å legge skyld på hverandre. Anerkjenn i stedet at det er på tide å gjøre forventningene dine eksplisitte, og forsøk å komme til en klar avtale.

Å legge merke til dine implisitte forventninger kan også hjelpe deg å forstå dine ubevisste ønsker og frykt. Så lenge disse forblir i det skjulte, vil de skape en følelse av hjelpeløshet og forårsake unødvendig følelsesmessig lidelse. Når du blir klar over dem, gir det deg muligheten til å handle mer ansvarlig med hensyn til dine ønsker, behov og frykter. Å gjøre disse implisitte forventningene bevisste kan også hjelpe deg å forstå hvor de kommer fra og fremme din egen selvbevissthet. Implisitte forventninger kan ha forskjellige opphav, for eksempel:

 • Hvordan vi alltid har gjort ting, selv om vi aldri har diskutert det.
 • Jeg forventer at du oppfører deg som jeg ville gjort i den situasjonen.

Skuffede forventninger skjer. Når de gjør det, har de en tendens til å utløse reaksjoner i nervesystemet vårt. Noen ganger kan vennligheten virke utilgjengelig. For å lære hvordan du kan bruke slike situasjoner som en start for dypere gjensidig forståelse, tillit og nærhet, sjekk ut trinnene for triggerarbeid og relasjonsreparasjon. Husk at å akseptere forskjeller som en naturlig del av livet, selv om de kan være irriterende, vil hjelpe deg med å takle dem med mer vennlighet og mindre skyld. Vær oppmerksom på dette prinsippet når du står overfor forskjeller som truer likevekten din: Mer vennlighet, mindre skyld.

 1. Hvordan utvikler du personlige forventninger i relasjon til andre?

Tenk tilbake til tidligere situasjoner hvor du følte deg skuffet over noen. Hva sier disse erfaringene om de forventningene du har til andre mennesker?

 1. Hvordan kan dine implisitte forventninger påvirke dine reaksjoner og relasjoner?

Reflekter over en tid når dine implisitte forventninger skapte utfordringer i en relasjon. Hvordan påvirket dette ditt syn på den andre personen, og hvordan du reagerte?

 1. Hvordan former dine personlige erfaringer dine forventninger i relasjoner?

Tenk på dine tidligere opplevelser og forhold. Hvordan tror du disse erfaringene har påvirket de forventningene du nå har til andre mennesker?

 1. Hvordan kan du gjøre ubevisste forventninger bevisste?

Velg en personlig relasjon, for eksempel et vennskap eller et romantisk forhold. Undersøk de implisitte forventningene du kan ha i den nåværende relasjonen. Hvordan kan du gjøre disse forventningene mer bevisste og åpne for diskusjon?

 1. Hvordan kan du håndtere skuffede forventninger gjennom selvrefleksjon?

Tenk tilbake til en situasjon hvor dine forventninger ikke ble møtt, og du følte deg skuffet. Hvordan kunne du ha håndtert den skuffelsen gjennom dypere selvrefleksjon og kommunikasjon?

 1. Hvordan kan du bevisst bygge sunne og gjensidig aksepterte forventninger i relasjoner?

Reflekter over hvilke skritt du kan ta for å etablere sunne og eksplisitte forventninger i dine nåværende eller fremtidige relasjoner. Hvordan kan dette bidra til økt forståelse og tillit mellom deg og andre?

Disse selvrefleksjonsspørsmålene kan hjelpe deg med å utforske hvordan dine egne forventninger utvikles, påvirker dine reaksjoner og relasjoner, og hvordan du kan jobbe med dem gjennom dypere selvrefleksjon.