Indre styrke – Fellesskap – Sunn maskulinitet

Bli med oss på mannesirkler

Annenhver onsdag (i partallsuker) kl 16.30 – 18.30

På Retretten, i Oslo

Vi har en rekke gratis ressurser

Her finner du både inspirasjon og et mangfold av øvelser og teknikker som du kan bruke i mannesirkler, i din egen selvutvikling og i dine relasjoner med nære og kjære.

Mannesirkler – En metode for vekst

  • Her finner du øvelser og teknikker for å jobbe med andre menn i grupper og par. Beskrivelse av sirkler, øvelser og hvordan lede og inspirere til verdifulle samlinger med menn.

Overgangsriter – Marker livsfasene

  • Her finner du beskrivelse om viktigheten av overgangsriter for barn og unge, og vår plan for å igangsette far-sønn naturopplevelser som kan styrke båndet og forholdet mellom far og sønn.

Selvutvikling – Den indre jobben

  • Her finner du en masse tekster og øvelser som kan vise deg hvordan du kan jobbe med forskjellige deler av deg selv, både individuelt og i relasjon til andre. Alt fra tankesett til følelser og kommunikasjon.

Podcast – Furtebua

  • I denne podcasten inviterer vi deg med på samtaler om det å være mann og drive med selvutvikling.
    Vi tar for oss temaer som handler om maskulinitet og vår rolle i seksualitet, parforhold og samfunnet generelt, der vi fokuserer på våre egne opplevelser og deler så ærlig og åpent vi kan.

Mannsarbeid handler om å utvikle en sunn maskulin kjerne, gjennom et fokus på autentisitet, engasjement og ansvar.

Gjennom denne reisen mot integritet vil et naturlig indre lederskap oppstå.

Ansvar, autentisitet, engasjement, integritet og lederskap

Det er på tide å finne vårt eget kompass

Det er mye forvirring og usikkerhet om hva som er en manns rolle i livet, hva sunn maskulinitet er, og hvordan vi bør opptre i livet og med våre kjære.

Vi hører at vi skal være mandige, men samtidig omsorgsfulle. Sterke, men samtidig myke. Ta lederskap, men også stoppe og lytte. Vi skal initiere, men be om tillatelse først. Være tøffe, men kunne gråte. Lede, men samtidig følge… og mange av oss opplever ikke å være bra nok.

De fleste av oss sliter med å uttrykke våre sanne ønsker, enten det er til vår langvarige partner eller en ny elsker. Alt for mange av oss sliter med å eie følelsene våre, til det punktet at det forårsaker kaos i våre kjærlighetsrelasjoner. For ikke å snakke om å si fra mot gruppepress og til og med uttrykke vårt klare ja og nei i en gitt situasjon.

Så mange av oss er «snille gutter» som bøyer oss bakover og i stillhet håper på en «belønning», og blir bitre og harme når det ikke er gull i enden av regnbuen. Andre av oss utagerer; tar ut frustrasjon i ukontrollerte omstendigheter og skader de rundt oss. Noen av oss bare nummer oss ned eller rømmer, via jobb eller rus. Noen av oss bare gir opp.

Spør hvilken som helst mann i dag om hvem han ringer dersom han virkelig trenger støtte, og dessverre vil de fleste svare: «ingen». Det har blitt en pandemi av ensomhet, menn topper selvmordstatistikken og media skriver ofte om hendelser forårsaket av «frustrerte unge menn». De av oss som er heldige nok til å ha en bra partner gjør henne ofte til både psykolog, mamma og beste (eneste?) venn.

La oss ta eierskap over eget liv

La oss ta tilbake eierskapet til våre valg og gjøre vårt ord bindende. Det er på tide at vi blir menn med integritet. Menn som gjør det vi sier, forteller sannheten og opprettholder våre forpliktelser. Menn som ser sine skyggesider og gjør sin egen vekst til hovedoppgaven i livet. Menn med selvinnsikt og emosjonell modenhet, overfor oss selv og andre.

La oss bli menn som bygger hverandre opp i stedet for å konkurrere og rive andre ned. Det er slik vi kan bli bedre partnere. Bedre venner. Bedre fedre. Bedre rollemodeller for neste generasjon. La oss komme sammen og støtte hverandre i vekst. Sammen kan vi peile ut kursen mot en sunnere maskulinitet.

Vi er Mannfolk.org

Følg oss på sosiale medier

Der vi poster nyheter og events innen mannsarbeid i hele Norge.