MANNFOLK

En organisasjon for mannsarbeid og menns mentale helse

Sjekk ut vår podcast her : Furtebua

Vi legger ut events og nyheter på Facebook  (så følg oss der!)

Ansvar, autentisitet, engasjement, integritet og lederskap

 

«Mannsarbeid handler om å utvikle en sunn maskulin kjerne, gjennom et fokus på autentisitet, engasjement og ansvar. Gjennom denne reisen mot integritet vil et naturlig indre lederskap oppstå.»


De fleste menn kan kjenne seg igjen i at det er mye forvirring og usikkerhet om hva som er vår rolle i livet, hva sunn maskulinitet er, og hvordan vi bør opptre i livet og med våre kjære. Samfunnet vi lever i ser jo ut til å gi mange motstridende syn på hvordan vi bør være som menn: Vi hører at vi skal være maskuline, men samtidig omsorgsfulle. Sterke, men samtidig myke. Ta lederskap, men også stoppe og lytte. Vi skal initiere, men be om tillatelse først. Være tøffe, men kunne gråte. Lede, men samtidig følge… og listen fortsetter.

Hvordan kan vi finne vårt eget kompass i alt dette?

De fleste av oss sliter med å uttrykke våre sanne ønsker, enten det er til vår langvarige partner eller en ny elsker. Alt for mange av oss sliter med å eie følelsene våre, til det punktet at det forårsaker kaos i våre kjærlighetsrelasjoner. For ikke å snakke om å si fra mot gruppepress og til og med uttrykke vårt klare ja og nei i en gitt situasjon. Så mange av oss er "snille gutter" som bøyer oss bakover og i stillhet håper på en "belønning", og blir bitre og harme når det ikke er gull i enden av regnbuen. Andre av oss utagerer; tar ut frustrasjon i ukontrollerte omstendigheter og skader de rundt oss. Noen av oss bare nummer oss ned eller rømmer, via jobb eller rus. Noen av oss bare gir opp.

Spør hvilken som helst mann i dag om hvem han ringer dersom han virkelig trenger støtte, og dessverre vil de fleste svare: "ingen". Det har blitt en pandemi av ensomhet, og media skriver ofte om hendelser forårsaket av "frustrerte unge menn". De av oss som er heldige nok til å ha en bra partner gjør henne ofte til både psykolog, mamma og bestevenn.

Nok er nok.

La oss ta tilbake eierskapet til våre valg og gjøre vårt ord bindende. Det er på tide at vi blir menn med integritet. Menn som gjør det vi sier, forteller sannheten og opprettholder våre forpliktelser. Menn som ser sine skyggesider og gjør sin egen vekst til hovedoppgaven i livet. Menn med selvinnsikt og emosjonell modenhet, overfor oss selv og andre. La oss bli menn som bygger hverandre opp i stedet for å konkurrere og rive andre ned. Det er slik vi kan bli bedre partnere. Bedre venner. Bedre fedre. Bedre rollemodeller for neste generasjon. La oss komme sammen og støtte hverandre i vekst.

Dette er selvutvikling for menn, og det er det som kalles mannsarbeid.

Målet vårt er å bli en landsdekkende organisasjon for mannsarbeid og menns mentale helse der vi igangsetter sirkler, arrangerer overgangsriter for ungdom, leder gruppearbeid innen selvutvikling og sunn maskulinitet, og har jevnlige møter der menn kan tre ut av ensomhet og få både støtte, hjelp og samvær.


Kontakt oss på mannfolk.org@gmail.com eller følg oss på facebook for å få info om sirkler eller events i nærheten av deg.