Torstein Schiøtz Worren

Torstein

Min bevisste reise som mann og med mannsarbeid, startet med en invitasjon til en workshop for menn. Det kom en voldsom motstand inni meg som jeg forsto at kun var frykt. Og fordi jeg hadde lært meg til å forstå at frykt stort sett ikke er reell, men noe som holder meg tilbake og skaper avstand til det jeg trenger å se nærmere på, valgte jeg å delta. Og for første gang i mitt liv kom jeg ansikt til ansikt med hvor mye jeg hatet menn. Og igjen så kunne jeg ikke la være å se at det hatet også kom fra fundamental frykt. Hvordan kunne jeg være så redd i møte med menn?

Dette startet en reise i meg selv i å avdekke og forstå hvorfor menn har fremstått som så utrygge i livet mitt, og hvorfor jeg har hatt så sterk dømming av ulike sider ved menn – og meg selv. For hvordan kunne jeg selv utvikle meg til å bli en mann i min oppvekst og tidlig voksenliv uten modne mannlige rollemodeller som viste meg hvordan menn kan håndtere seg selv og livet på en sunn måte? 

Denne reisen var en del av en større reise i spiritualitet, selvinnsikt, og fremdyrking av forståelse og vilje til å skape endring i mine indre misforståelser og selvdestruktive tendenser. Og ikke minst var det en reise i å forvandle gamle smerter til innsikt og kjærlighet. Og jeg måtte også bli venn med alle sider i menn som jeg var redd for eller dømte. For de lever i meg alle sammen. 

Dette har vært en reise som har handlet om modning: Å modnes fra tenåring til voksen mann. Fra å bebreide andre til å ta ansvaret selv. Fra usikkerhet til trygghet. 

Og det er det som er motivasjonen min for mannsarbeid og de andre rollene jeg har: Å skape trygge menn og individer som er ærlige, oppriktige og transparente, både overfor seg selv og i møte med andre mennesker. For det er et prekært behov for modne og trygge menn i vårt samfunn. 

Jeg har jobbet som byråkrat, diplomat, miljøarbeider i psykiatrien og som lærer. For tiden er det workshops, retreater, sirkelarbeid og personlig veiledning som får det meste av oppmerksomheten min gjennom Vakaheim.no. Du kan lese mer om meg på nettsiden min.