Stikkord: Verktøy

 • Smertekroppen

  Smertekroppen

  av

  i

  Bli bevist på smertekroppen din Eckhart Tolle er en kjent forfatter og åndelig lærer som er kjent for å utforske temaer som bevissthet og oppvåkning. En av hans sentrale ideer er konseptet «the pain body» eller «smertekroppen». I følge Tolle er smertekroppen et psykisk fenomen som oppstår når vi identifiserer oss for mye med våre…

 • Indre kritiker

  Indre kritiker

  av

  i

  Øvelser for å hanskes med kritikeren Den indre kritikeren er et begrep forankret i psykologi og personlig utvikling som refererer til den indre stemmen eller tankene som kritiserer og dømmer oss selv. Det er den grinende, negative selvpraten som har en tendens til å fokusere på våre mangler, feil og opplevde feil. Den indre kritikeren kan være…

 • Skyggearbeid

  Skyggearbeid

  av

  i

  Hvordan jobbe med sin egen skygge? Skyggearbeid er en begrepsmessig tilnærming innen selvutvikling og psykologi som ble popularisert av den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jung. Konseptet om skyggen refererer til de delene av oss selv som vi undertrykker eller ikke ønsker å se. Altså deler av vårt ubevisste sinn som inneholder aspekter av oss selv som vi…

 • Følelsmessig frigjøring

  Følelsmessig frigjøring

  av

  i

  Verktøy for fysisk prosessering av følelser (kred. ISTA) For å leve et sunt, lykkelig og meningsfylt liv, er det viktig å lære å håndtere følelsene våre på en sunn måte. Når vi blir trigget av følelser, har vi to valg. Vi kan enten la følelsene våre styre oss, eller vi kan ta kontroll over dem. Hvis vi…

 • De 4 levereglene

  De 4 levereglene

  av

  i

  Leveregler for personlig vekst (kred. Miguel Ruiz) Miguel Ruiz, forfatteren av den inspirerende boken «De fire leveregler», har formulert en tidløs guide for personlig vekst og velvære. Disse fire enkle, men dyptgående prinsippene kan hjelpe deg med å transformere ditt indre liv og måten du samhandler med verden på. La oss dykke inn i hver avtale…

 • Sannhet

  Sannhet

  av

  i

  De 10 sannhetsferdighetene (kred: Susan M. Campbell) Sannhetsferdighet #1: Å erfare det som er Å erfare det som er hjelper deg med å skille mellom det du faktisk opplever (ser, hører, sanser, føler, legger merke til, husker) versus det du forestiller deg (tolker, tror, antar) å være sant. Dette gjør det mulig for deg å legge…

 • Mindfulness

  Mindfulness

  av

  i

  Hvordan praktisere mindfulness? Mindfulness er en praksis som innebærer å være fullt til stede og bevisst i øyeblikket. Det dyrkes ofte gjennom ulike meditasjonsteknikker og øvelser. Mindfulness kan anvendes på alle aspekter av livet og kan hjelpe enkeltpersoner med å utvikle større klarhet, fokus og emosjonell velvære. Når vi praktiserer mindfulness, er målet å observere…

 • Meditasjon

  Meditasjon

  av

  i

  En liten oppskrift på hvordan meditere Det er en del som avfeier meditasjon som bare en «hippie greie», men de går da glipp et verktøy som kan brukes for å øke tilstedeværelsen og evnen vår til å «være med det som er». En regelmessig praksis vil gjøre det lettere for oss å håndtere utfordringer og…

 • The Work

  The Work

  av

  i

  En metode for selvundersøkelse (kred: Byron Katie) Byron Katie er en anerkjent forfatter og foredragsholder som har utviklet en metode for selvundersøkelse kjent som «The Work». Det er en transformasjonsmetode for selvutforskning som er designet for å adressere problemene og utfordringene vi står overfor i livene våre. Den tilbyr en praktisk tilnærming for å undersøke og endre…