Holde space

Hvordan skape rom eller «holde space» for noen?

Dersom du har tilbrakt litt tid med selvutvikling eller hengt i alternative miljøer, har du garantert hørt uttrykket «å holde space for noen». Kanskje har du til og med hatt en partner som har bedt deg bare «holde space» så de kan føle. Men hva betyr det egentlig å «holde space»?

Begrepet «holde space» kan beskrives som å være villig til å gå sammen med en annen person uansett hvilken reise de er på, uten å dømme dem, få dem til å føle seg utilstrekkelige, prøve å fikse dem eller prøve å påvirke resultatet. Å skape rom refererer til handlingen av å være fullt tilstede med noen andre uten distraksjon, slik at personen kan dele sine erfaringer og perspektiv. Dette ser ut som å skape et trygt, aksepterende miljø, engasjere seg i oppmerksom lytting og tilby ikke-dømmende støtte. 

Livet er kaotisk. Uansett situasjon føler mennesker seg ganske like. Vi står overfor lignende problemer, selv om de kan manifestere seg på forskjellige måter. Livet er i perioder utfordrende for alle, uavhengig av hvem vi er eller hvilken bakgrunn vi har. Menneskelig lidelse er noe universelt, og derfor kan vi alle ha nytte av litt hjelp fra tid til annen. Vi hjelper hverandre ved å skape rom for hverandre, «holde space» ved å rette vår oppmerksomhet mot den andres smerte og kamp.

Dette kan virke enkelt i teorien, men det er faktisk svært vanskelig å gjøre fordi vi alltid tenker på oss selv. Vi plasserer oss selv i situasjonen deres og tenker derfra ut en løsning. Det er herfra dette ønsket om å «fikse» kommer. De velmenende rådene, alt for at den andres opplevelse skal «bli bra», slik at vi ikke trenger å kjenne ubehaget som oppstår i oss i møtet med deres emosjonelle tilstand.

Det er nemlig en følelse av maktesløshet når noen vi er glad i lider, og vi egentlig ikke har en løsning. Det er som å ikke kunne trøste et gråtende barn. På mange måter er vi alle barn med grunnleggende behov, og når disse behovene ikke blir møtt, reagerer vi deretter.

Å skape rom handler om å gi noen muligheten til å være åpen og sårbar uten å føle seg dømt eller forsøkt løst. Det handler om å være der for dem på en empatisk og støttende måte der vi virkelig gir oss selv til den andre personen og retter vår fulle oppmerksomhet mot deres opplevelse. I hjertet av dette er altså det å være sammen med en person og deres følelsesmessige opplevelse uten å prøve å fikse dem eller deres problemer. «Løsningen» ligger i lyttingen. Løsningen er i nærvær. Løsningen ligger i å la den andre personen få vite at du er der, at du forstår, og at du ikke skal noe sted.

  1. Vær fullt tilstede uten distraksjoner. Dette betyr å sette til side andre oppgaver og distraherende enheter under interaksjonen og gi verbale og ikke-verbale signaler for å indikere lytting. Å være fullt tilstede trenger imidlertid ikke å bety å stirre på den andre personen. To personer kan koble seg like effektivt på en tur, sitte på en benk med samme retning, gjøre en oppgave som å strikke, eller kaste en ball frem og tilbake. For noen reduserer disse felles eller parallelle oppgavene presset av å være sårbare.
  2. Skap et trygt, aksepterende miljø. Å skape et trygt, aksepterende miljø betyr å tilby rom for personen til å snakke fritt uten frykt for å dømme. Ingen ønsker å gi opp sine frustrasjoner med morskap, seksuelle kamper, misnøye med jobben eller familiedrama hvis de kan få dømmende tilbakemeldinger, minimalisere kommentarer eller avvisende svar.
  3. Lytte effektivt. I tillegg til trygge omgivelser og full tilstedeværelse, innebærer det å holde space å lytte oppmerksomt. Lytteren er tilstede for talerens opplevelse, gjør ikke samtalen om dem, stenger ikke ned vanskelige samtaler, og viker ikke unna sterke følelser.
  • Lytt aktivt: Gi personen din fulle oppmerksomhet når de snakker. Ikke avbryt eller døm, bare lytt. 
  • Unngå å prøve å løse problemet: I stedet for å komme med løsninger, gi dem muligheten til å utforske sine egne tanker og følelser.
  • Bekreft deres følelser: Si ting som «Jeg hører deg» eller «Det er forståelig at du føler det slik.»
  • Still åpne spørsmål: Hjelp dem til å utforske sine tanker og følelser ved å stille spørsmål som «Kan du fortelle meg mer om det?» eller «Hvordan føler du deg om situasjonen?»
  • Unngå å sammenligne eller dele din egen erfaring: Dette handler om dem, ikke deg. La dem ha rommet til seg selv.
  • Gi dem kontroll: Spør hvordan du kan støtte dem, og respekter deres behov, enten det er å snakke mer eller være i stillhet.
  • Pust og vær til stede: Husk å puste dypt for å holde deg jordet og rolig. Dette vil hjelpe den andre personen også.

Å skape rom innebærer mer enn å fokusere på og lytte til en person. Det krever faktisk å være fullstendig tilstede for og virkelig høre den personen. Denne forskjellen må erkjennes.

Det handler ikke om en intellektuell forståelse av hva personen sliter med. Det handler om en autentisk og ekte erfaring – en oppløsning av barrieren mellom oss selv og den andre for å dykke dypt inn i deres følte opplevelse i dette øyeblikket. 

Dette går utover empati. Vi trenger ikke nødvendigvis å forstå den andres opplevelse eller kunne sette oss i deres sko. 

Å «holde space» innebærer faktisk en form for øyeblikkelig selvoppofrelse. 

Vi gir avkall på vår identifikasjon med tanker og følelser, for å virkelig være til stede sammen med den andre personen og forstå på et dypere nivå hva de går gjennom akkurat nå. Det er som en meditasjon i nærvær.

Vi er alle egoistiske i en viss grad – og det er nødvendig på mange måter å tro på vår egen erfaring og tilstand – men det er også verdifullt å kunne slippe tak i dette selvet, bry seg om noen andre og gi all vår energi til dem. For en stund, en dag, så lenge det trengs hvis vi virkelig bryr oss om personen.

Dette er en ferdighet som alt annet, og derfor, hvis vi ønsker å forbedre den, må vi trene. Når noen vi kjenner har det vondt, la oss prøve å se om vi kan sette vårt ego til side lenge nok til å virkelig lytte til dem. Hvis vi mislykkes, så la det være slik. Dette er en kontinuerlig prosess, og jo mer innsats vi legger i det, desto mer fremgang vil vi se.