Følelsmessig frigjøring

Verktøy for fysisk prosessering av følelser (kred. ISTA)

For å leve et sunt, lykkelig og meningsfylt liv, er det viktig å lære å håndtere følelsene våre på en sunn måte.

Når vi blir trigget av følelser, har vi to valg. Vi kan enten la følelsene våre styre oss, eller vi kan ta kontroll over dem.

Hvis vi lar følelsene våre styre oss, kan vi ende opp med å ty til usunne mestringsmekanismer, som avhengighet, flukt/kamp/frys reaksjoner eller andre negative tankemønstre. Dette kan føre til problemer i relasjonene våre, i arbeidet vårt og i vårt åndelige liv. Hvis vi derimot tar kontroll over følelsene våre, kan vi frigjøre oss fra disse usunne mønstrene.

En god måte å gjøre dette på, er å praktisere regelmessig bevisst følelsesmessig frigjøring.

Når vi praktiserer bevisst følelsesmessig frigjøring, lærer vi å møte følelsene våre med vennlighet og aksept. Vi lærer også å skille mellom følelser og tanker, og vi lærer å uttrykke følelsene våre på en sunn måte, noe som kan bidra til å forbedre vår mentale og fysiske helse .

Disse verktøyene er fra ISTA (International School of Temple Arts) og er utviklet for å prosessere følelser og nøytralisere aktiverte overlevelsesinstingter (fight/flight). Verktøyene er hentet fra og inspirert av mange gode kilder, inkludert sjamanistisk arbeid, Osho-meditasjoner og Levine/Scaer-arbeidet om overlevelsesinstinkter. De viktigste kravene til verktøyene er:

Bruken av verktøyene

Det anbefales å bruke verktøyene hver gang vi føler oss «ukomfortable». Altså når vi ikke er i en tilstand av indre balanse og stabilitet. (frustrert, sur, apatisk, irritert, osv). Du kan også benytte verktøyene om morgenen for å starte dagen, eller før du går hjem etter en hektisk dag (for å slippe stress før du møter familien), eller før et viktig møte eller intervju. Følelsen av ubehag indikerer at noe er aktivert i nærvesystemet vårt. Ved å bruke verktøyene, kan vi uttrykke denne ladningen gjennom kroppen og dermed la den få et rent utløp.

I motsetning til andre strukturerte teknikker, er det ikke nødvendig å ha symptomer eller en spesifikk historie rundt prosessen eller følelsene. Hensikten er alltid å oppnå indre kraft og frihet. Det inviteres det som finnes i oss selv til å komme inn og bli uttrykt.

Det er viktig å minne oss selv på denne erklæringen hver gang vi uttrykker og slipper følelseskroppen:

«Jeg går til dette med mål om å uttrykke og frigjøre min emosjonelle ladning. Jeg vil holde tilstedeværelse og bevissthet for å være vitne til meg selv og gi slipp på det som ikke lenger tjener. Jeg samtykker i å ikke skade meg selv, noen, eller alt. Rommet jeg vibrerer åpent vil bli fylt med forløsning, letthet og kjærlighet.»

Disse verktøyene kan også brukes når man ikke føler noe i det hele tatt. Noen som ikke kan kjenne følelser, kan finne andre teknikker svært utfordrende. Slike personer må kanskje gjenta verktøyene mange ganger, men etter hvert vil de begynne å føle og bearbeide traumer raskere.

Sammendrag av verktøyene:

 1. Håndskrik
 2. Krafttramping
 3. Tantrum
 4. Puteskriking
 5. Pute dunking
 6. Putestøt
 7. Sorgritual

Bonus

 • Pleiende berøring
 • Risting
 • Fokusert pusting

Kombinert øvelse:

 • Aspektering

Stå bredbent, lett foroverlent og med god bøy i knærne. Dekk munnen med den ene hånden slik at den er forseglet. Skrik kraftig inn i hånden, samtidig som du rister på kroppen og lar hele kroppen bevege seg, spesielt magen og hoftene. Pust deretter gjennom nesen og fortsett til behovet for skriket forsvinner. Ideell i situasjoner der du ikke kan lage støy.

Tramp føttene i bakken og tillat bevegelse i hele kroppen. Fortsett å snakke, skrike eller lage støy mens du gjør dette. Uttrykk av raseri gjennom å hytte med nevene samtidig. Bra for å håndtere følelsesmessig smerte, frustrasjon og sinne. Dette er noe barn instinktivt gjør til de blir fortalt av foreldrene sine – det er en naturlig måte at barn slipper følelsesmessig stress.

Ligg på ryggen og slå i gulvet med hender og føtter. Pust, skrik eller lag støy mens du beveger eller vrir på deg, denne posisjonen er tryggere for ryggen og hjelper med å løse emosjonelle blokkeringer. I likhet med krafttramping er dette en sunn måte for et barn å frigjøre følelsesmessig energi. Det bør oppmuntres på en trygg måte.

Enten sittende eller liggende, legg en pute over munnen og skrik inn i den, banning og skriking spiller ingen rolle. Fortsett til du opplever et utløp eller føler et indre skifte.

Sitt på knærne, løft armene, og slå dem ned i puten foran deg. Metoden er å svinge forover med hele kroppen fra hoftene (tenk stor slegge) og slå håndflaten eller underarmene mot puten. Fortsett til indre aggresjon avtar.

Legg en pute midt på madrassen, ta en mannlig seksuell stilling og støt inn i den mens du puster og lager lyder. Du uttrykker det maskuline instinktet til å erobre eller kontrollere territorium gjennom seksuell makt. Dette er et viktig instinkt som både menn og kvinner har og som vanligvis undertrykkes (eller overuttrykt). Denne øvelsen vil stabilisere dette instinktet.

Husk å puste og snakke, rope eller lage lyder mens du gjør det.

Denne øvelsen åpner opp hjerte- og lungeområdet og gir deg muligheten til å bearbeide undertrykte sorgfølelser som sitter fast og ikke finner utløp. Sett deg på knærne med armene utstrakt på sidene. Lene deg bakover, hodet bakover slik at brystet er eksponert… lag en lyd som «ahhh». Nøkkelen er å puste og lage lyd. Du trenger ikke å gråte, selv om det sannsynligvis vil skje. Start med hvilken som helst lyd og fortsett med den. Du kan også trykke på brystet under brystbenet for å stimulere lyden.

Bonusverktøy:

Dette verktøyet er nyttig hvis du føler deg sårbar, sensitiv eller redd. Gi en energisk omfavnelse gjennom mild berøring og bruk ord som bringer kjærlighet, oppmuntring, støtte og takknemlighet. Hold overkroppen med hver hånd som strekker seg over og rundt, og omfavn siden av brystkassen i en stor klem.

Effektivt for å gi uttrykk for sinne eller hvis du føler deg «ute av kroppen». Det kan bygge seg opp til raserianfall eller tramping. Avslutt med pleiende berøring.

Sitt og tillat deg selv å synke inn i kroppen – før bevisstheten din ned i kroppen med pusten. Retn oppmerksomheten mot følelser og merk hvor i kroppen du kjenner disse følelsene (mellom nakken og hoftene – overkroppen). Legg merke til de kroppslige sanseinntrykkene, la tankene bli stille, og pust inn i sanseinntrykkene i kroppen.

Kombinert øvelse:

Aspektering er en avansert anvendelse av verktøyene og brukes når du ønsker å helbrede og integrere et aspekt av deg selv. Dette verktøyet hjelper deg med å jobbe med forbindelsen mellom sinn og kropp. For eksempel, hvis du identifiserer en del av deg som oppfører seg umodent eller egoistisk, eller hvis du føler sterkt sinne mot en annen person, som for eksempel moren din, er disse aspekter. Aspekter inkluderer mennesker, følelser, problemer eller utfordringer, gruppebevissthet eller systemer i Constellations-arbeid, eller ditt indre barn eller indre maskuline/feminine.

Trinn:

 1. Velg en pute og forestill deg at puten representerer aspektet ditt (for eksempel, «Jeg later som om denne puten er min mor»).
 2. Bruk deretter verktøyene som vanlig – uttrykk deg til «moren din». Snakk, skrik, rist, slå osv. når impulsen kommer. Tillat deg selv å ha et «usensurert uttrykk».
 3. Når du kjenner en forandring inni deg, bytt posisjon – bytt fysisk plassering på gulvet slik at du sitter der puten (mor) var før, og puten (mor) er der du var før.
 4. Nå blir du aspektet («Jeg later som jeg er min mor, og jeg later som om puten er meg»).
 5. Bruk verktøyene, men denne gangen på vegne av aspektet. Aspektet kan vokalisere, sparke, slå, skrike (på deg om nødvendig). Fortsett til det er et skifte. Bytt posisjon om nødvendig for å utforske de forskjellige perspektivene.
 6. Hvis du kommer deg skikkelig ut av hodet, vil du føle følelser og innsikter som tilhører aspektet (f.eks. mor) og ikke deg selv – dype innsikter vil komme av dette.
 7. For å komme ordentlig ut av hodet, vær mer oppmerksom på følelsene og sanseinntrykkene i kroppen din. Fortsett til du føler litt ro og så bytter du tilbake til den opprinnelige posisjonen.
 8. Slutt å være aspektet og vær deg selv. Spør deg selv, «Hørte jeg hva aspektet sa?» (dvs. «Hørte du hva moren din sa til deg?») Hvis svaret er «nei», må du gjenta aspekteringssyklusen – bytte tilbake. Å virkelig høre hva aspektet sa kan føles tungt – å lande med innvirkning – en erkjennelse – innsikt.
 9. Hvis svaret er «ja», så ta deg tid til å integrere det nye perspektivet. Sitt med den. Hvordan får det deg til å føle deg? Bruk verktøyene igjen og se om du kommer til et dypere lag inne i deg selv.

Du må kanskje gjenta dette flere ganger, altså frem og tilbake mellom deg selv og aspektet og du må kanskje inkludere mange aspekter (forskjellige personer eller følelser) i økten for å integrere det fullt ut. Hvis du føler deg fast på et tidspunkt, endre verktøy eller bytt side med aspektet. (hint: utrykket av å «føle seg fast» er ofte irritasjon)