Følelser

Kom i kontakt med følelser – 7 hovedpunkter

Menn og følelser har ofte vært et komplekst forhold, preget av sosiale forventninger og kulturelle normer. Vi har tradisjonelt blitt oppfordret til å være «sterke» og «uavhengige», noe som har ført til en tendens til å undertrykke eller skjule følelsene våre. Dette kan skape utfordringer når det kommer til å komme i kontakt med følelser, uttrykke dem og kommunisere dem på en sunn måte.

En av de største utfordringene er å bryte ned stereotypen om at det er svakt å vise sårbarhet. Mange av oss kan føle presset om å opptre som «klipper» i våre relasjoner og i samfunnet generelt. Dette kan føre til at vi unngår å dele våre følelser med andre, selv når vi står overfor vanskelige situasjoner eller stress. Frykten for å bli sett på som svake eller «ufarlige» kan føre til at vi holder våre følelser tett inntil brystet, noe som i det lange løp kan være skadelig for vår mentale helse og våre relasjoner.

En annen utfordring er å utvikle et språk for følelser. Noen ganger mangler vi ordene for å beskrive hva vi føler, noe som kan gjøre det vanskelig å kommunisere følelsesmessige behov eller bekymringer til partneren vår eller andre mennesker. Dette kan føre til misforståelser og konflikter i våre relasjoner, da vi kanskje ikke klarer å formidle våre følelser på en tydelig måte.

Dessuten kan kulturelle normer og forventninger bidra til at vi internaliserer ideen om at vi må være tøffe og uavhengige. Dette kan være spesielt utfordrende når vi møter følelsesmessige utfordringer eller traumer som krever støtte og åpenhet. Det kan føre til at vi nøler med å søke hjelp eller støtte når vi virkelig trenger det.

  1. Sensorisk – Slutt å prøve å finne ut følelsene dine og begynn å føle dem. 

Dette betyr å gi slipp på tankene og legge merke til følelsene i kroppen din.  Legg merke til egenskapene eller den sensoriske delen til følelsen (dvs. Trykk i brystet, en vegg mellom magen og bekkenet, tetthet i halsen, skjelvinger i hendene osv.)

2. Historie – Spor disse følelsene tilbake til kilden. 

Spør deg selv hva følelsen er og hva som nettopp skjedde som førte til at kroppen din følte dette.  Er dette en gammel følelse, har jeg kjent det før? Hva slags opplevelser i livet mitt har fått meg til å føle det slik?  Hvordan svarer jeg vanligvis? Går jeg til angrep?  Trekker jeg meg tilbake?  Lukker jeg meg?  Hvordan blir denne responsen generelt sett?  Hvilken gamle frykt ligger til grunn for dette sinnet/tristheten, eller hvilken frykt unngår jeg?

3. Nysgjerrighet – Ta en ikke-dømmende tilnærming til å lære om hva som gjør deg sint eller trist i dette øyeblikket. 

4. Det er sjelden det du tror.  Vanligvis har det å gjøre med en følelse av at en del av identiteten din eller en tro blir angrepet eller misforstått (dvs. Hun sier at jeg ikke er en god mann, god partner eller god kjæreste) eller at det er noe underliggende frykt (dvs. Jeg er ikke elskelig, verdig eller nødvendig).

5. Mildhet – Hva slags meldinger gir jeg meg selv når jeg føler det slik? 

Rakker jeg ned på meg selv?  Hvordan behandler jeg andre når jeg føler det slik?  Kan jeg være ekstra øm og mild med både meg selv og andre gjennom denne prosessen?

6. Reality Check – Kom inn i øyeblikket. 

Bli et medfølende vitne til dine opplevelser og følelser.  Spør deg selv: «Hva er det egentlig som skjer her?»  «Er all frykten som dukker opp virkelig til stede i dette øyeblikket, eller er det gamle trosoppfatninger og følelser som jeg har holdt på lenge?»

7. Ansvar – Å føle deg sterk i dine personlige relasjoner handler om å ta ansvar. 

Du kan være sint på noen du føler har såret deg eller gjort deg galt, men du kan ikke endre noen andre, men du kan endre din vanlige reaksjon.  Spør deg selv: “Hvilke nye historier og måter å reagere på kan jeg omfavne slik at jeg er i tråd med den jeg er nå?” og “Hva vil jeg egentlig ha ut av denne interaksjonen?”

Bonus: Kommunikasjon – Del med personen hvordan du følte deg uten å legge ansvaret for dine følelser over på dem.

Hvis det er noe du vil si til partneren din om hva som skjer i forholdet ditt, snakk om hva du føler som svar på det hun gjorde.  Beskriv hva hun gjorde nøytralt i stedet for anklagende.  For eksempel: “Når du sa at måten jeg snakket med sønnen vår på var latterlig, følte jeg meg såret og jeg opplevde meg kritisert.”

Du vil da ha mye lettere for å uttrykke hvordan du føler og hva du trenger på en måte som gjør at du kommer nærmere dem du bryr deg om i stedet for å skyve dem bort.  Når du kommuniserer, start setningene dine med “Jeg føler… ” og del deretter en følelse. (sjekk NVC for hjelp med dette).