Aktiv lytting

Hvordan praktisere aktiv lytting?

Aktiv lytting er en kommunikasjonsteknikk som innebærer å gi full oppmerksomhet og forståelse til den som snakker, uten å avbryte eller dømme, for så å reflektere tilbake det vi har hørt. Aktiv lytting er en viktig ferdighet i alle typer forhold, enten det er i en romantisk sammenheng, en vennskapsrelasjon eller i arbeidslivet.

 1. Gi full oppmerksomhet: Når din partner snakker, prøv å fokusere helt og holdent på hva de sier. Unngå å bli distrahert av omgivelsene eller tankene dine. Vi har alle den indre stemmen i hodet som vi lytter til, og noen ganger kan vi bli distrahert av den mens vi snakker med noen. Dette gjelder spesielt hvis samtalen ikke er så interessant. Gjør ditt beste for å ignorere den indre stemmen, slik at du kan gi partneren din din fulle oppmerksomhet. Fokuser på henne, hennes ord, hennes utrykk og bevegelser, samtidig merke til din egen pust og tilstedeværelse.
 1. Bekreft hva som blir sagt: Gi signaler som viser at du lytter og forstår. Du kan for eksempel nikke med hodet eller si «ja», «uh-huh», eller «jeg forstår». Disse signalene gir trygghet til den som snakker, og viser at du er interessert i hva de har å si. Det er viktig å merke seg at du ikke bør overdrive disse bevegelsene, spesielt hvis diskusjonen er intens. For mye bevegelse kan oppfattes som sarkasme, og du ønsker ikke å gjøre situasjonen verre, men heller bedre.
 1. Gjenta og parafraser: For å forsikre deg om at du forstår hva din partner prøver å formidle, gjenta det de har sagt i dine egne ord. Du kan også parafrasere deres setninger for å bekrefte at du forstår dem riktig. Start med å si noe som “Så du mener at…” og gjenta deretter det som ble sagt. Sjekk deretter innom; «… er det rett?» eller «…. hørte jeg deg riktig?»
 1. Still åpne spørsmål: Åpne spørsmål oppmuntrer din partner til å utdype hva de sier. De kan også hjelpe deg å forstå deres tanker og følelser bedre. Spørsmål som begynner med «hva» og «hvordan» fungerer godt. Unngå spørsmål som begynner med «hvorfor».
 1. Unngå avbrudd og kritikk: Det kan være vanskelig å holde seg til stede og lytte i lange perioder, men unngå å avbryte din partner eller å kritisere deres tanker og følelser. Slike handlinger kan føre til at din partner ikke føler seg respektert eller forstått. Dersom du ikke henger med kan du si «Kan vi pause et øyeblikk så jeg kan få bekreftet om jeg har forstått deg rett?» eller «Kan vi sakte ned dette øyeblikket, jeg vil gjerne føle dette med deg?»
 1. Svar med forståelse: Når din partner er ferdig med å snakke, kan du svare ved å reflektere over hva de har sagt. Du kan for eksempel si: «Jeg forstår at du føler deg frustrert fordi…» eller «Jeg kan se at det du prøver å si er…». Dette viser at du har lyttet og forstått deres synspunkt. Med mindre partneren din ber om råd, ikke kom med noen. Hvis personen du snakker med ikke gir deg beskjed om hva de ønsker at du skal gjøre med informasjonen i begynnelsen av samtalen, spør dem om det, og ikke trekk konklusjoner på egen hånd.

«Jeg hører hva du sier.»

«Kan du utdype mer om det?»

«Jeg kan forstå hvorfor du føler det sånn.»

«La meg gjenta for å være sikker på at jeg forstår riktig.»

«Jeg kan se at det er viktig for deg.»

«Fortell meg mer om hva du tenker.»

«Hvordan kjennes det ut i kroppen din?»

«Hva føler du nå etter å ha delt dette med meg?»

Praktisering av aktiv lytting i et forhold kan bidra til å skape en dypere forståelse og respekt for hverandres perspektiver og erfaringer. Aktiv lytting kan dermed være en svært nyttig ferdighet å utvikle for å forbedre kommunikasjonen og bygge bedre relasjoner.

Pro tips:  I samtaler så er de fleste mer opptatt av hva de skal svare eller si selv fremfor å faktisk lytte til den andre. Ved å ignorere den indre responsen, og heller skru ned tempoet ved å puste dypt, være vitne til de indre impulsene og sanseintrykkene, og være nysgjerrig på den andre med den mentale innstillingen «hvordan kan jeg bedre forstå vedkommendes verden?», så kan vi skape en helt annen påkobling og intimitet i møtet.

 • Bedre kommunikasjon: Aktiv lytting kan føre til bedre kommunikasjon mellom to personer. Ved å lytte aktivt og vise forståelse for hva den andre personen sier, kan man bygge tillit og respekt i samtalen.
 • Økt forståelse: Ved å lytte aktivt og spørre oppfølgingsspørsmål, kan man øke sin forståelse av den andres synspunkter og perspektiver. Dette kan bidra til å bygge empati og bedre relasjoner.
 • Færre misforståelser: Aktiv lytting kan bidra til å redusere misforståelser og feiltolkninger i samtaler. Ved å bekrefte og gjenta det den andre personen sier, kan man sørge for at man har forstått riktig.
 • Økt produktivitet: Aktiv lytting kan bidra til å øke produktiviteten i arbeidsmiljøer ved å redusere misforståelser og misforståtte instruksjoner. Dette kan føre til bedre resultat og en mer effektiv arbeidsstyrke.
 • Bedre relasjoner: Aktiv lytting kan hjelpe til med å bygge bedre relasjoner, både personlig og profesjonelt. Ved å vise interesse for den andre personen og lytte oppmerksomt til hva de har å si, kan man skape et sterkere bånd mellom to personer.