Tilbakemelding

Å be om tilbakemelding er et utrolig viktig skritt i selvutvikling

Det innebærer å ta kontakt med andre og invitere deres perspektiver på våre tanker, handlinger og oppførsel. Ved å ydmykt søke tilbakemelding får vi verdifull innsikt og ulike synspunkter som kan hjelpe oss med å utvide vår forståelse og identifisere områder for utvikling. Uansett om det er fra venner, kollegaer, partnere eller menn i en sirkel så kan tilbakemelding fungere som et speil som reflekterer våre styrker, svakheter og blindsoner, og gjør det mulig for oss å gjøre meningsfulle endringer og kanskje stake ut en ny kurs eller gi oss en ny innsikt i livet vårt.

Å være ikke-reaktiv når vi mottar tilbakemelding er sentralt her. Fundamentet for det er å dyrke en tankegang preget av åpenhet og mottakelighet. I stedet for å bli defensive eller avvise tilbakemeldinger, nærmer vi oss dem med nysgjerrighet og vilje til å lære. Denne tankegangen gjør det mulig for oss å løsrive oss fra vårt eget ego når det gjelder tilbakemeldinger og generelle innspill, og erkjenne at det ikke er et personlig angrep, men en mulighet for vekst. Ved å forholde oss rolige og ikke-reaktive kan vi fullt ut absorbere tilbakemeldingene, behandle dem objektivt og trekke ut verdifulle lærdommer av det vi hører.

Likevel er ikke all tilbakemelding skapt lik. Det er viktig å finne ut hvem man kan stole på og hvilke tilbakemeldinger man bør vurdere å ta til seg. Det er nødvendig å evaluere troverdigheten og intensjonene til de som gir tilbakemelding. Pålitelige kilder kan inkludere mentorer, trenere, nære venner, mannesirkel, partnere eller personer med relevant ekspertise og erfaring. Deres innsikt veier tungt og kan veilede oss i riktig retning. Samtidig bør vi være oppmerksomme på å søke tilbakemelding fra ulike perspektiver, da dette hjelper oss med å få en mer omfattende forståelse av oss selv og våre områder for forbedring.

Til syvende og sist avhenger reisen mot selvutvikling av en balansert tilnærming. Dette innebærer å aktivt søke tilbakemelding, være åpen for den uten defensiv reaksjon, og nøye velge pålitelige kilder. Ved å inkorporere disse praksisene i vår personlige utvikling, skaper vi et miljø som bidrar til kontinuerlig læring, personlig utvikling og til slutt å bli den beste versjonen av oss selv.

  1. Dyrk en vekstorientert tankegang: Tilnærme deg tilbakemeldinger med en vekstorientert tankegang og forstå at det er en mulighet for læring og personlig utvikling. Aksepter troen på at tilbakemeldinger kan hjelpe deg med å forbedre deg og nå dine mål.
  1. Skap et trygt miljø: Sørg for at det føles trygt og ikke-truende å gi deg tilbakemelding. Oppmuntre til åpen og ærlig kommunikasjon ved å uttrykke din vilje til å motta tilbakemeldinger og understreke at det er ment å støtte din vekst.
  1. Lytt oppmerksomt: Når du mottar tilbakemeldinger, lytt aktivt uten avbrytelser eller defensivitet. Gi personen som gir tilbakemelding din fulle oppmerksomhet, oppretthold øyekontakt og bruk oppmerksomt kroppsspråk for å vise at du verdsetter deres innspill.
  1. Søk avklaring: Hvis det er noe du ikke forstår eller trenger ytterligere kontekst, still oppklarende spørsmål. Dette viser din genuine interesse for å forstå tilbakemeldingene og viser at du verdsetter den andre personens perspektiv.
  1. Suspendér dommen: Unngå umiddelbart å dømme eller avvise tilbakemeldingen. Forsøk i stedet å forstå perspektivet som blir delt. Erkjenn for deg selv at tilbakemelding er subjektiv og påvirket av giverens egne erfaringer og oppfatninger.
  1. Uttrykk takknemlighet: Uavhengig av innholdet i tilbakemeldingen, vis takknemlighet for personens vilje til å gi sin innsikt. Uttrykk takknemlighet for deres tid og innsats for å tilby deres perspektiv, selv om det utfordrer deg eller peker på områder for forbedring.
  1. Reflekter og bearbeid: Ta deg tid til å reflektere over tilbakemeldingene etter samtalen. Vurder gyldigheten og den potensielle verdien av den delte innsikten. Unngå impulsive vurderinger eller avgjørelser. Tillat heller tilbakemeldingen å synke inn og gi deg selv tid til å bearbeide den grundig.
  1. Skill tilbakemelding fra egenverd: Husk at tilbakemelding handler om atferd, handlinger eller resultater, og ikke om en refleksjon av din verdi som person. Skill selvfølelsen din fra tilbakemeldingene du mottar for å opprettholde et sunt selvbilde og forhindre at det påvirker selvtilliten din negativt.
  1. Identifiser mønstre og temaer: Se etter gjentakende mønstre eller temaer i tilbakemeldingene du mottar. Identifiser områder der flere perspektiver sammenfaller, og betrakt dem som potensielle områder for vekst og forbedring.
  1. Ta handling: Når du har bearbeidet tilbakemeldingen, lag en handlingsplan for å implementere innsikten du har fått. Sett spesifikke mål og identifiser konkrete skritt du kan ta for å håndtere tilbakemeldingene på en konstruktiv måte. Gjennomgå fremgangen din regelmessig og juster tilnærmingen etter behov.

Husk at det å motta tilbakemelding er en ferdighet som forbedres med trening. Ved å inkludere denne praksisen som en kjærnepraksis i din mannesirkel så kan du dra nytte av gruppen sine tilbakemeldinger som et kraftig verktøy for vekst og kontinuerlig forbedring. 

Pro tips: Dersom du er i en mannsgruppe, inviter inn praksisen mørk tilbakemelding.