Speiling

En øvelse som fremmer dyp lytting og empati i en samtale

Speil-øvelsen, også kjent som speiling eller reflekterende lytting, er en kraftig kommunikasjonsøvelse som fremmer dyp lytting og empati i en samtale. Dette er det samme prinsippet som er beskrevet i aktiv lytting artikkelen. Formålet med denne øvelsen er å skape et rom der deltakerne føler seg virkelig hørt og forstått av samtalepartneren sin. Her er en mer detaljert forklaring på hvordan øvelsen fungerer:

  1. Parvis: Deltakerne danner par og bestemmer hvem som skal være «Taleren» og hvem som skal være «Lytteren». De kan bytte roller i påfølgende runder.
  2. Sett intensjoner: Sett intensjonen om å lytte aktivt og gjenspeile talerens ord og følelser nøyaktig. Taleren bør forsøke å uttrykke seg autentisk, mens lytteren bør strebe etter å være helt til stede og oppmerksom.
  3. Taleren deler: Taleren deler sine tanker, følelser eller erfaringer om et bestemt tema eller en oppgave. Det kan være noe personlig, en nåværende utfordring eller hva som helst de ønsker å uttrykke.
  4. Lytteren speiler: Lytterens rolle er å speile eller gjenspeile det de hørte fra taleren. Dette gjøres ved å parafrasere, bruke lignende ord og tone, og fange essensen av talerens budskap. Det er viktig for lytteren å gjenspeile talerens følelser også.
  5. Taleren mottar: Taleren tar imot refleksjonen uten avbrytelser eller dom. De anerkjenner og validerer refleksjonen, og bekrefter om den fanger opp deres intensjon med budskapet og følelser. Hvis det er noen uoverensstemmelser, kan de gi ytterligere avklaring.
  6. Bytt roller: Etter en bestemt tid (for eksempel 3-5 minutter) bytter man roller. Lytteren blir taleren, og prosessen gjentas.
  • Aktiv lytting: Lytteren bør praktisere aktiv lytting ved å gi full oppmerksomhet til taleren, opprettholde øyekontakt og vise non-verbale signaler om at de er engasjert.
  • Reflektere følelser: Lytteren bør forsøke å fange og reflektere talerens følelser i speilingen. Dette tilfører dybde og empati til øvelsen.
  • Ikke-dømmende miljø: Skap et trygt og ikke-dømmende rom der deltakerne føler seg komfortable med å uttrykke seg ærlig uten frykt for kritikk eller avbrytelser.
  • Validering og avklaring: Talere bør validere refleksjonen som blir gitt av lytteren og avklare eventuelle områder som kan ha blitt misforstått eller gått glipp av.

Eksempel 1:

Taleren: «Jeg føler meg virkelig stresset og overveldet av arbeidet mitt for tiden. Det er så mye ansvar og frister som presser på, og jeg kjenner at det går utover min mentale helse.»

Lytteren: «Jeg hører deg si at du føler deg veldig stresset og overveldet på grunn av arbeidet ditt. Det virker som at det er mye ansvar og frister som presser deg, og det påvirker din mentale helse negativt.»

Taleren: «Ja, akkurat. Det er som om jeg konstant bærer denne byrden på skuldrene mine, og jeg vet ikke hvordan jeg skal gi slipp på det.»

Eksempel 2:

Taleren: «Jeg hadde en samtale med en venn i dag, og jeg følte meg virkelig misforstått. Det er som om mine synspunkter og følelser ikke ble tatt på alvor.»

Lytteren: «Så du følte deg misforstått under samtalen med vennen din i dag. Det virker som om dine synspunkter og følelser ikke ble verdsatt eller anerkjent.»

Taleren: «Ja, akkurat. Det var frustrerende å ikke bli hørt og sett på den måten.»

Gjennom disse eksemplene kan du se hvordan lytteren gjenspeiler talerens ord og følelser ved å bruke lignende ord og tone. Speilingen hjelper taleren med å føle seg forstått og valgt, og åpner opp for dypere forbindelse og empati mellom deltakerne.

Husk at det er viktig å tilpasse speilingen til den enkelte samtalepartner og sørge for at den gjenspeiler deres unike opplevelse. Øvelsen kan gjentas flere ganger med forskjellige temaer eller utfordringer for å øve på dyp lytting og refleksjon.