Skulderdytt

En par-øvelse for å trene på tilstedeværelse

«Skulderdyttet» er en 5-10 min øvelse som er spesielt designet for å hjelpe menn med å utvikle tilstedeværelse, oppmerksomhet og et dypere fokus i møte med andre menn. Gjennom denne øvelsen kan menn styrke sin evne til å være fullt til stede og engasjert i interaksjoner med andre menn.

I øvelsen står to menn ansikt til ansikt, vanligvis med en meters avstand, og fokuserer på hverandre ved å holde øyekontakt. Målet er å opprettholde full oppmerksomhet på den andre personen uten å bli distrahert (typiske distraksjoner er lyder eller bevegelser i rommet, tanker eller ideer, fantasier, dagdrømmer osv) eller miste tilstedeværelsen. Det handler om å være åpen og sårbar i møte med den andre mannen, samtidig som man beholder sin egen styrke og autentisitet. Det er kun blikk og ingen ord som utveksles.

Når en av mennene merker at den andre mister fokus eller tilstedeværelse, gir han en lett skulderdytt som et vennlig og oppmerksomt varsel. Skulderdyttet er ikke ment å være aggressivt eller utfordrende, men heller en mild påminnelse om å komme tilbake til øyeblikket og være til stede.

Når en av mennene merker at han SELV mister fokus eller tilstedeværelse, gir han seg selv et lett dytt på sin egen skulder som et vennlig og oppmerksomt varsel. 

Når en av mennene merker at enten seg selv eller den andre mister fokus eller tilstedeværelse, gir han en lett skulderdytt da til enten seg selv eller den andre mannen som et vennlig og oppmerksomt varsel. Som sagt tidligere, skulderdyttet er ikke ment å være aggressivt eller utfordrende, men heller en mild påminnelse om å komme tilbake til øyeblikket og være til stede.

Begge mennene senker seg halveis ned på huk, i det som i kampsport kalles «horse stance».  Denne økte intensiteten vil både gi en større tilstedeværelse samtidig som den vil utfordre fokuset (siden lårene fort vil begynne å verke). Øyekontakt holdes, men i stedet for skulderdytt tar deltagerne et støttende arm-wrestling grep. 

Mennene deler utsagn som: «Det gjør vondt, men jeg er her med deg» og «Jeg har ryggen din bror» 

Gjennom denne/disse øvelsene kan menn utforske sine egne reaksjoner på å miste fokus og tilstedeværelse. Det gir dem muligheten til å oppdage hva som får dem til å trekke seg tilbake i tanker eller distrahert, og hvordan de kan komme tilbake til oppmerksomheten i nuet. Det er verdt å merke seg at denne øvelsen ikke handler om konkurranse eller dominans, men heller om å skape en trygg og støttende arena der menn kan lære seg maskulin tilstedeværelse og samhold.