Regler

Regler for å skape trygghet i sirkler

«Jeg er ikke her for å gi råd. Hvis jeg ønsker råd, vil jeg spesifikt be om det. Jeg vil spørre om tillatelse før jeg gir tilbakemelding. 

Jeg vil ikke avbryte en annen mann med mine meninger eller råd. Likevel trenger jeg ikke be om tillatelse for å uttrykke min egen sannhet.»

Konfidensialitet – Det jeg sier her er konfidensielt. Jeg vil ikke dele en annen persons ord, handlinger eller identitet utenfor denne gruppen. Jeg vil kun snakke om mine egne erfaringer og personlige innsikter. Målet med konfidensialiteten er å skape trygghet for hver enkelt mann.

Punktlighet – Gruppen vil starte og avslutte til avtalt tid. Hvis jeg kommer for sent, vil jeg ikke forstyrre gruppen.

Etiske forhold – Dette er ikke en forretningsgruppe. Det er ingen forpliktelser. Hvis jeg trenger noe, kan jeg be om det før eller etter møtet.

Ikke-vold – Vold kan være fysisk, verbal, emosjonell eller åndelig… Jeg erkjenner at mine ord og handlinger påvirker de rundt meg. Jeg vil ta ansvar for mine ord og handlinger.

Ingen narkotika eller alkohol – Jeg vil ikke delta i gruppen når jeg er påvirket av alkohol eller rusmidler. Hvis jeg bryter denne avtalen, vil jeg informere gruppen og akseptere gruppens avgjørelse om hvordan dette skal håndteres, for å sikre et trygt rom for alle deltakerne.

Deltakelse – Jeg vil snakke åpent og ærlig ved å bruke «jeg»-utsagn (ikke «vi» eller «du» -utsagn).

«Jeg mener at…«

«Dette er hva jeg tror på…«

«Når jeg oppfører meg slik eller gjør dette…«

«Jeg er ansvarlig for å ta vare på meg selv. Hvis jeg trenger noe, vil jeg be om det. Hvis jeg har spørsmål, vil jeg stille dem.»

Enhver mann kan når som helst melde pass eller stå over en øvelse eller deling. Enhver mann kan STOPPE en prosess (spesielt for å ivareta sin fysiske, mentale eller følelsesmessige sikkerhet). 

Ved å opprettholde klare retningslinjer og regler så skaper vi en forutsigbar og trygg sirkel for alle involverte.