Mannsgruppe øvelser

En del varierte øvelser til sirkler med menn

Intro/»masker av» 

(2min pr person)

 • Hvem er du? Uten maske, hvem er du?

Delingsirkel der hver mann deler de overfladiske «merkelappene» som beskriver seg (de objektive) og de mønstrene, tankene eller følelsene som er levende i ham der og da (de subjektive)

Eksempel – «Jeg er 4år gammel, jeg er separert, jeg har 1 barn, jeg jobber som yogalærer. Å ta masken av meg mer ser slik ut; Jeg er ofte ensom. Jeg later som jeg er bedre enn jeg er – jeg legger så mye energi i å glede andre og lykkes, og det er utmattende – du ville ikke vite det hvis jeg ikke fortalte deg det.»

Som Leder, trekk pusten – og sentrerer deg selv på nytt, og vend deg deretter til neste mann og spør «Og hvem er du?». Slik fortsetter det til alle menn i sirkelen har delt.

Intro/Hvorfor er du her? 

(2min pr person)

 • «Hvorfor er du her?»

Dette er en self-inquiry gjort i delingssirkel format, der hver mann gjør noen runder med å svare på spørsmålet om hvorfor de er der, men deler mer personlig hver gang.

Eksempel – «På overflaten er det fordi jeg liker mannsgruppen min og liker å dele den med andre. Når jeg går dypere så er det fordi jeg ønsker å være her. Jeg ønsker å dele dypere og få kontakt med andre menn på en mer intim måte. OG hvis jeg går enda dypere er det fordi jeg trenger dette arbeidet, uten dette rommet sammen med dere så roper jeg mer til barna mine, jeg begynner å blokkere partneren min og vennene mine ute. Her får jeg en del av meg selv tilbake og jeg kan si ting jeg ikke kan snakke om der ute.»

Se til neste mann og spør «Hvorfor er du her»?

Leder – sørg for å hedre hver mann etter at han har snakket med en takk: «takk for at du deler» eller «takk for sannheten din».

Hvis personen deler lite – spør «Kan du følge opp med noe annet?»

Vær følsom. Gi mannen tid – og uansett hva han sier – si takk –

Hvis en mann snakker for lenge, oppmuntre til å runde av med å spørre: «Kan du spisse det?» eller «Hva vil du runde av med?»

Gå inn i sirkelen

(15-30 min)

Begynn stående i en stor sirkel. En mann trer inn mot senter av sirkelen og deler noe han kjenner seg ensom i eller alene med.

 • «Noen ganger så ….»

Eksempler:

«Noen ganger så kjenner jeg meg overveldet og ensom»
«Noen ganger så mister jeg ereksjonen min under samleie»
«Noen ganger så blir jeg så sint at jeg har lyst til å slå»

Alle som kjenner seg igjen i utsagnet tar et tydelig steg inn i sirkelen til der mannen står. Så bruker vi et øyeblikk på å se på og gjenkjenne alle som nå står i senter av sirkelen, dele et dypt pust sammen og så se på og gjenkjenne alle som står igjen inne i midten av sirkelen og så ta et pust sammen. Deretter trår mennene tilbake til sirkelen igjen og neste mann trer inn mot senter. Øvelsen bygger opp en følelse av kameratskap og det å ikke være alene med vanskelighetene sine.

Ingen Retur

(ca 30 sek pr spørsmål)

Dette krever tillit samtidig som det bygger tillit. Det er en type spørsmål, men med en vri. Hver mann får to små papirbiter, to pokerchips, eller noe som kan skjules i en hånd. På den ene står det «JA», på den andre «NEI». Spørsmålet må kunne besvares med et enkelt ja eller nei. For eksempel:

 • «Føler du deg noensinne helt alene i verden?»
 • «Føler du noen gang at det ikke er noen Gud?»
 • «Føler du deg noen ganger overveldet av livet?»
 • «Har du noensinne lurt på om du valgte feil karrierevei?»
 • «Tror du at du virkelig kjenner deg selv godt?»
 • «Har du noensinne følt deg fristet til å gi opp på noe viktig for deg?»
 • «Tror du på skjebnen eller at du har full kontroll over livet ditt?»
 • «Føler du noen ganger at du ikke er god nok for de rundt deg?»
 • «Har du noensinne opplevd tvil om din egen verdi?»
 • «Har du noen gang angret på å ikke ha sagt noe viktig?»
 • «Tror du at du har helt sluttet å lære nye ting?»
 • «Har du noen gang følt at du ikke hører hjemme noe sted?»

Hver mann legger svaret i hånden og holder den ut. Du kan ikke endre det nå. Alle åpner hånden samtidig og avslører svarene sine.

Husk at spørsmålene skal være formulert slik at de kan besvares med enten «JA» eller «NEI» for å passe inn i rammen av «Ingen Retur»-aktiviteten. Du kan også tilpasse spørsmålene for å passe temaet eller stemningen i gruppen.

Hvis gruppen din vil bruke denne aktiviteten, må enhver mann som velger å passere, kunngjøre det før hendene holdes ut. Det ville være svært skadelig hvis noen hender var tomme og andre ikke var det. Det er en god regel at hvis én mann passerer, hopper over spørsmålet og går videre. Igjen kan disse tematiseres for møtet og er ofte en måte å bryte isen for en diskusjon om et vanskelig emne.

Næringsrunden

(10 min pr person i fokus)

En mann blir valgt, og deretter følger en runde der hver mann forteller ham hva han liker eller beundrer ved ham. Enten gjør en mann i uken (navn trukket fra en konvolutt til alle er valgt, dette fungerer alltid bra for dette), eller bruk tiden på et enkelt møte for å gi alle en sjanse.

En variasjon av dette, som er mer utfordrende men til slutt veldig nærende, er å begynne med å si mannens navn og deretter si hva som hindrer deg fra å føle deg nærmere ham. For eksempel: «Bob, hver gang jeg prøver å fortelle deg noe positivt om deg selv, ser du bort. Dette får meg til å føle meg trist fordi jeg tror du ikke tror på det jeg sier.»

Du kan tenke på mange andre variasjoner for denne aktiviteten. Husk at det kalles næringsrunden, så vær alltid klar over at målet er å hjelpe mannen.

Fortell- og Spør

(beregn ca 5-7 min pr person)

Hver mann skriver navnet sitt øverst på et ark. På arket er det to kolonner. Mens arket går rundt, skriver hver mann ned i den første kolonnen noe han vil fortelle mannen hvis navn er øverst, og i den andre kolonnen skriver han ned noe han vil vite om ham. Når hvert manns ark kommer tilbake til ham, starter noen. De leser sitt eget ark. De kan velge å hoppe over hvilket som helst spørsmål de vil. Du kan enten gjøre dette i runder der hver mann leser en fra hver kolonne, eller i en runde der hver mann leser hele arket sitt før de går videre. Det er viktig at hver mann tenker på hva han skriver og ikke bare stiller hver mann det samme spørsmålet.

Denne aktiviteten kan endres for spesifikke temaer. For eksempel, hvis møtet handlet om barndom, kunne spørsmålene være spesifikke for disse årene.

En annen variasjon: Spekulasjoner basert på observasjoner kan skrives om hver mann. For eksempel: «Jeg tror at du leser mye fordi lesing ble verdsatt hjemme hos deg som barn.» Under runden kan denne oppfatningen bekreftes eller rettes. Dette er en måte å forstå hvor mye dere vet om hverandre.

Behov og handlinger

(20 minutter)
parøvelse i selvrefleksjon

 • Hva trenger du?
 • Hva skal du gjøre?

Vi begynner med forespørsel/spørsmål: Hva trenger du?

Hver person vil svare gjentagende på spørsmålet i 3 minutter.

En mann begynner å spørre sin sin partner, som svarer på spørsmålet Hva trenger du? 

Eksempel – «Jeg må være mer tålmodig med meg selv, stoppe opp og ta pauser, pust, lytt og bry deg mer. Jeg må velge meg mer.»

Partner gjentar spørsmålet igjen etter hvert svar. 
Alternativt kan også svaret repeteres først (Jeg hører at du trenger …)

Spør deretter: «Hva annet trenger du?» Gjenta så svaret hans som du nettopp gjorde.

Denne prosessen med å speile svaret og spørre «Hva annet trenger du?» fortsetter i omtrent et og et halvt minutt til to minutter.
Deretter bytter partnere roller.

Etter at alle har fullført, gå tilbake til en stor sirkel for «innhøsting» i 4 minutter.  

Leder kan spørre: Hvilke innsikter eller ny lærdom har du tatt fra denne øvelsen?, og lar menn dele fritt (popkorn stil) hva de fikk ut av den prosessen.

Del opp i par igjen.

Neste spørsmål: Hva skal du gjøre?

Gjenta forrige prosess med dette nye spørsmålet. Hver partner svarer i 3 minutter.

Gå tilbake til den store sirkelen for 4 minutter med «innhøsting».

Pust – Feiring – Godt jobbet.

Minutt-Mann
(ca 15 min)
parøvelse i ærlighet

Dette er en mer intim tilnærming enn en sirkel. I denne øvelsen øver menn seg på å snakke mann til mann om vanskelige emner.

Noen ganger kan møtene dine begynne å likne litt på en terapigruppe der alle sitter i sirkler. Her er en måte å virkelig endre på det. Bestem deg for et litt risikabelt tema, for eksempel:

 • «En ting jeg ikke liker med deg er…»
 • «Mitt førsteinntrykk av deg var…»
 • «Det jeg ikke vil at du skal vite om meg er…»
 • «Det jeg ser i deg som jeg ser i meg selv er…»

Eller noe relatert til møtets tema. Deretter danner dere par og bestemmer hvem som skal begynne først. Gi det et minutt eller to, avhengig av om dere vil ha tilbakemelding eller bare et «takk.» Deretter bytter de to mennene. Dann nye par til alle har fått sjansen til å dele følelsene sine med hver mann. Hvis det er et oddetall, vil dette fortsatt fungere hvis en fyr sitter ute én gang, og bare én gang, mens gruppene endres.

Det jeg trenger for å føle deg mer

(50 minutter for en gruppe på 5)

3 minutter pr person pr sett.

Starter som klassisk delesirkel der en mann deler i 3 minutter og de andre kun lytter.

Deretter trer mannen inn i senter av sirkelen og de andre deler (i tilfeldig rekkefølge) hva de setter pris på ved personen. Korte utsagn som ca varer i en utpust. «Det jeg setter pris på med deg er …»

eksempel: «Det jeg setter pris på med deg er at du snakker tydelig og høyt.» eller «Det jeg setter pris på med deg er at det høres ut som du virkelig bryr deg.»

så er neste runde:
«Det jeg trenger for å føle deg mer er … «. Igjen 3 minutter.

eksempel: «Det jeg trenger for å føle deg mer er at du viser sinnet ditt.» eller «Det jeg trenger for å føle deg mer er at du faktisk viser at du er lei deg

Tilslutt deler personen hva de har tatt til seg og hvordan det var å høre det. Hva de tar med seg fra øvelsen (i 1 minutt).

Hva hindrer meg i å motta din kjærlighet?

20 minutter i 2 runder (x2 personer)

Øvelsen gjøres i par. 3 minutter pr person. (+1 minutt ERAP for å lande i kroppen)
Forespørsel handler om hva som står i veien for at jeg skal kunne ta imot deg. Mine historier. Mine vurderinger.

Eksempel – «Det som hindrer meg i å motta din kjærlighet er at jeg har en historie om at du ikke liker meg. Jeg tolker deg som avvisende og jeg kjenner meg selvransakende og usikker når jeg er rundt deg. Dette gjør at jeg ofte unngår å være på tomannhånd med deg og det gjør at jeg ikke evner å se hva du faktisk gjør. Min historie blinder meg.»

Hva er ditt gull?

(15 minutter)

 • Hva er den beste delen av deg?
 • Hva kaller du gullet ditt?
 • Hva er den delen av deg du liker best når du er sånn?
 • Hva er den delen av deg som andre liker best ved deg?
 • Hva er gaven din?

Dette kan være den tøffeste runden. Mange menn har vanskelig for å eie gavene sine.

Leder og rollemodell: En regel – jeg stopper deg hvis du sier «på en måte» eller «er jo kanskje». Jeg vil at du skal eie det, føle det. Du har gaver!

Eksempel – «Jeg er en igangsetter – jeg fyrer opp andre, jeg liker når andre blir gira.»

«Jeg er også sensitiv og lyttende – der jeg går, føler folk seg sett og hørt.»

«Jeg er inspirerende og klar – folk kjenner seg trygge rundt meg.»

Neste mann – Hva har du? Hva er din gave?

(Ekko det han sier – feire det – la dem si Aho hvis han hadde lidenskap – hjelp hver mann å finne den.)

Åpne spørsmål

Gruppesamtale (circling) øvelse der hver enkelt mann kan få en subtil opplevelse av indre lederskap og gruppa som helhet vil kunne oppleve en flyt og samhold.

La en mann i sirkelen lage et enkelt setningsspørsmål som mennene i gruppen kan tenke over og svare på. Svarene bør også være få- eller enkelt-setninger. La det stå åpent – ​​helt nye menn kommer med gode spørsmål. Bruk ca. 2-3 minutter per spørsmål, popcorn-stil. Det ender opp med å føles som en åpen Kongens domstol.

Eksempler:

 • Hva ville du gjort hvis du ikke var redd?
 • Når er det ok for en mann å gråte?
 • Hvordan takler du å være sint?
 • Hva lærte moren din deg om å være mann?