Lev på kanten

Inspirert av David Deida (The Way of the Superior Man)

I en manns liv kan det oppstå perioder der følelsen av hensikt blir utfordret, hvor veien frem virker uklar, eller der tilpasning til ens sanne selv virker vanskelig. I slike tider kan fellesskapet med andre menn være en kraftfull kur. David Deida understreker viktigheten av å leve på kanten, der en mann virkelig finner og forfiner sin hensikt gjennom samvær med andre menn som ikke aksepterer kompromisser.

Denne øvelsen er spesielt bra for menn som har mistet følelsen av hensikt, som ikke vet hva livet deres handler om, eller som har problemer med å tilpasse livet sitt til sannheten deres.
Kuren for mangel på hensikt er å bli utfordret til å leve på kanten, og en mann gjenoppdager og finjusterer hensikten sin i selskap med andre menn som ikke vil slå seg til ro med tullet hans.

Husk at en manns evne til å motta en annen manns direkte kritikk er et mål på hans evne til å motta maskulin energi. Hvis han ikke har et godt forhold til maskulin energi (f.eks. faren), vil han bli såret eller defensiv i stedet for å bruke andre menns kritikk.

Du bør også kunne stole på at disse mennene vil fortelle deg om livet ditt slik de ser det, tilby deg en spesifikk handling som vil kaste lys over din egen posisjon, og gi deg den støtten som er nødvendig for å leve i friheten rett utenfor kanten, noe som ikke alltid er behagelig.

Mål:

  • Utforske hensikt og maskulin energi gjennom åpen dialog og handling.
  • Styrke evnen til å motta konstruktiv kritikk og maskulin energi fra andre menn.
  • Gi og motta ærlig støtte og veiledning for å vokse som menn.

Veiledning:

  1. Sirkeldiskusjon om livet: Sett deg ned med dine nærmeste mannlige venner i en sirkel. Del åpent hva du gjør i livet ditt og hvilke ting du unngår eller frykter å ta tak i. Vær ærlig og sårbar i din deling. Samtalen skal være kort og enkel.
  2. Atferdseksperiment: Etter diskusjonen skal vennene dine gi deg et atferdseksperiment. Dette er en konkret handling eller utfordring som vil utfordre deg og bidra til innsikt eller økt frihet i livet ditt. Vær åpen for å motta disse utfordringene med et åpent sinn.
  3. Støtte og konfrontasjon: Vennene dine bør være villige til å utfordre deg og ikke akseptere middelmådighet. De bør foreslå handlinger som vil få deg ut av din komfortsone og støtte deg mens du navigerer gjennom utfordringene. På samme måte bør du også være villig til å tilby dine venner ærlig tilbakemelding og støtte.
  4. Aksept av frykt: Vennene dine skal respektere din frykt, men samtidig oppmuntre deg til å gå utover den. De skal ikke la deg komme unna med å holde deg tilbake, men heller støtte deg gjennom utfordringene.
  5. Ærlig støtte: Bruk denne øvelsen i en mannsgruppe der alle selv lever eller ønsker å leve på kanten av sin egen komfortsone. Disse vennene kan gi deg ærlig innsikt og støtte i dine utfordringer og bidra til at du lever i friheten utenfor komfortsonen din.


Gjennom denne øvelsen i mannssirkelen kan vi utforske vår hensikt, styrke vår evne til å motta maskulin energi og støtte hverandre i å leve på kanten av vår egen komfortsone. La oss sammen vokse og støtte hverandre mot vårt sanne potensial som menn.