Kun menn

Hvorfor utelukkende menn?

Har samfunnet ikke kommet lenger enn å ekskludere kvinner fra «manneting»? 

Er det ikke kjønnsdiskriminerende å ha samlinger eller programmer som kun er for menn? 

Bygger ikke dette opp anti-feministiske holdninger? 

Handler dette egentlig om menn som ikke klarer å takle utfordringer fra kvinner og møte dem på like vilkår?

Det er ingen motsetning mellom å anerkjenne at menn kan ha stor nytte av å tilbringe tid sammen kun med menn, samtidig som man anerkjenner kvinner (og ikke-binære) som fullstendig likeverdige bidragsytere i samfunnet. Selv om mennesker er likeverdige i verdi, viser mye av psykologien, biologien og spiritualiteten at det er forskjeller i hvordan mennesker er basert på kjønn. Disse forskjellene trenger imidlertid ikke å bli sett på som problemer, men heller som fordeler som bør verdsettes. Selv om noen hevder at det kun er miljøet som påvirker oss, er det likevel tydelig at menn generelt kan enes om at deres roller, livserfaringer, forventninger og utfordringer ligner hverandres. 

Vi ønsker ikke å fortelle individuelle menn hvordan de skal være «ekte menn» eller å undergrave de feminine sidene ved mannlighet, men vi ønsker å anerkjenne og imøtekomme de behovene menn kan ha for å utforske og utvikle seg innenfor et trygt og støttende fellesskap av likesinnede. Vi tror at en sunn maskulin kultur naturlig vil utvikle seg ved å samle menn og bevisst fokusere på å støtte hverandre i våre liv, være ærlige om våre svakheter og inspirere hverandre til å oppnå en høyere standard og ta ansvar.

Til dette så trenger vi vårt eget rom. Menn har en evne til å håndtere uenighet og søke dypere sannhet sammen på en måte som ikke er like mulig når kvinner er til stede. Når kun menn samles så skapes det et «avseksualisert rom». Dette betyr at sosiale intriger, seksuell konkurranse og komplikasjoner i stor grad fjernes, slik at deltakerne kan oppleve trygghet og åpenhet som kan være utfordrende å oppnå i blandete kjønnsrom. Ved å gi menn muligheten til å dele, lytte og lære fra hverandre uten en seksuell eller romantisk dimensjon, kan det oppstå en autentisk og støttende atmosfære. Disse rommene åpner opp for dypere utforskning, spesielt når det gjelder sårbare og personlige problemstillinger eller temaer knyttet til menns seksualitet og kropp. Dette kan bidra til økt selvbevissthet, emosjonell utvikling og et bredere perspektiv på mannlighet. Dette utelukker heller ikke menn med homoseksuelle preferanser, så lenge det opprettholdes en standard som holder rommet fritt for flørting og seksuell eller romantisk interesse.

Ved å skape rom der menn kan dele, støtte og inspirere hverandre i fellesskap, kan vi bidra til en sunnere og mer helhetlig forståelse av mannlighet og maskulinitet. Her kan vi også legge grunnlaget for vennskap basert på tillit, ærlighet og lojalitet. Dette kan også være et verdifullt supplement til partnerskap og relasjoner, da menn kan få en sterkere selvtillit og ressursbase som de kan bringe med seg inn i sitt intime forhold. Når en mann har et sterkt og støttende nettverk av andre menn for å takle utfordringer i livet, er han selv i stand å bringe mer energi og retning inn i sitt intime forhold.

Det er viktig å understreke at mannesirkler skal være inkluderende og respektfulle, og de bør ikke opprettholde eller forsterke negative stereotyper eller skape en usunn dynamikk mellom kjønnene. Målet er å skape et rom der menn kan utforske, vokse og støtte hverandre på en konstruktiv og berikende måte for alle involverte. Dette handler ikke om å ekskludere kvinner eller nekte dem tilgang til visse områder eller aktiviteter. Det handler om å anerkjenne at noen ganger kan menn ha behov for spesifikke rom der de kan dele erfaringer og utforske dypere aspekter av mannlighet i fellesskap.