Kongens domstol

En gruppeøvelse for å utvikle forståelse av lederskap, autoritet og ansvar

Kongens Domstol er en øvelse som gjennomføres innenfor rammen av ManKind Project (MKP), en organisasjon som arbeider med transformasjon og utvikling av menn. Øvelsen gir en mulighet for deltakerne å utforske og inkarnere ulike aspekter av maskulinitet og lederskap.

I Kongens Domstol sitter en gruppe menn i en sirkel, der én mann tar på seg rollen som «Kongen». Kongen representerer den høyeste formen for lederskap, integritet og visdom.

Under øvelsen får hver mann i sirkelen muligheten til å innta rollen som Kongen i en kort periode (10-30 min). Som Kongen blir de oppfordret til å inkarnere kvalitetene og attributtene til en klok og medfølende leder. Dette kan inkludere å snakke med autoritet, ta beslutninger og tilby veiledning og støtte til de andre mennene i sirkelen.

Hensikten med øvelsen er å tillate hver mann å utforske og utvikle sin egen forståelse av lederskap, autoritet og ansvar. Den gir en mulighet for menn å øve seg på å innta lederroller, uttrykke seg med selvtillit og motta tilbakemeldinger fra sine jevnaldrende.

Det er også viktig å understreke at Kongens Domstol gjennomføres i en bekreftende og støttende atmosfære, der alle mennene i sirkelen oppfordres til å lytte, respektere og gi ærlige tilbakemeldinger til hverandre. Dette skaper en trygg og emosjonell rom der deltakerne kan utforske ulike aspekter av maskulinitet og lederskap.

  1. Samle en gruppe menn i en sirkel. Det anbefales at det er en trygg og konfidensiell setting der deltakerne føler seg komfortable med å dele.
  2. Velg én mann til å være Kongen i den første runden. Denne rollen kan deretter byttes etter en bestemt tid eller etter at hver mann har hatt sin tur som Kongen.
  3. Kongen tar plass i midten av sirkelen og inntar rollen som en klok og autoritativ leder. De kan gjerne bruke symbolske rekvisitter eller attributter som bidrar til å forsterke rollen.
  4. En etter en får hver mann i sirkelen muligheten til å stige frem og ta plass som Kongen. Når de inntar rollen, oppfordres de til å uttrykke seg med autoritet, ta beslutninger og tilby veiledning til de andre deltakerne. Dette kan være i form av råd eller oppskrifter på levesett eller handlinger, klar veiledning på spesifikke situasjoner eller problemer, osv.
  5. Etter at hver mann har hatt sin tur som Kongen, kan en felles refleksjonsrunde gjennomføres. Deltakerne kan dele sine observasjoner, erfaringer og refleksjoner om rollen som Kongen og hva de har lært.

Et konkret eksempel på hvordan Kongens Domstol kan gjennomføres er når en mann i rollen som Kongen tar på seg oppgaven med å gi råd til en annen mann som har stilt et spørsmål om en utfordring eller dilemma han står overfor. Kongen bruker sin visdom og erfaring til å gi veiledning, samtidig som han skaper et rom for at mannen selv kan finne sin egen vei.

  • Lytte og observere: Som konge er det viktig å lytte oppmerksomt til mannen som har tatt plass på «tronen» i midten av sirkelen. Kongen fokuserer på å være til stede og observere både den verbale og ikke-verbale kommunikasjonen til mannen som deler.
  • Gi støttende tilbakemeldinger: Kongen kan gi ærlige og støttende tilbakemeldinger basert på det han observerer og hører fra mannen som deler. Dette kan inkludere anerkjennelse av styrker og kvaliteter han ser hos mannen, oppmuntring til videre vekst eller refleksjon rundt utfordringer eller mønstre.
  • Dele personlige erfaringer: Kongen kan også dele personlige erfaringer eller historier som er relevante for det mannen som deler snakker om. Dette kan bidra til å skape et fellesskap av forståelse og empati, og vise at kongen også har vært gjennom lignende utfordringer eller situasjoner.
  • Stille utforskende spørsmål: Kongen kan også stille utforskende spørsmål for å hjelpe mannen å gå dypere inn i sitt eget refleksjons- og bevissthetsarbeid. Disse spørsmålene kan bidra til å utforske ulike perspektiver, oppdage nye innsikter eller identifisere eventuelle blinde flekker.
  • Oppmuntre til oppfølgingshandling: Etter at mannen har delt og mottatt tilbakemeldinger, kan kongen oppmuntre ham til å identifisere og forplikte seg til konkrete handlinger eller endringer han ønsker å implementere i sitt liv. Dette bidrar til å omdanne innsikt og refleksjon til konkret praksis og personlig vekst.

Det er viktig å merke seg at den nøyaktige rollen og oppførselen til kongen kan variere avhengig av mannesirkelens spesifikke retningslinjer og intensjoner. Det er også viktig at kongen er autentisk og respektfull i sin rolle og skaper et trygt og støttende miljø for alle deltakerne.

Kongens Domstol i en mannesirkel kan være en kraftig øvelse for å utvikle og utforske individuell og kollektiv bevissthet omkring lederskap. Det gir mennene mulighet til å erfare både å innta lederrollen og å støtte hverandre i å utvikle sitt eget lederskapspotensial. Ved å delta i denne øvelsen kan mennene utvikle en dypere forståelse av seg selv, sin egen autoritet og hvordan de kan bidra positivt til andre i sine liv og samfunn.

Øvelser som Kongens Domstol kan være dypt personlige og følelsesmessige. Derfor er det avgjørende å skape et trygt og støttende miljø der mennene kan dele og reflektere uten frykt for fordommer eller kritikk. Dette kan oppnås ved å etablere klare retningslinjer for kommunikasjon og respekt, samt ved å oppfordre til empati og lytting.

Ved å praktisere Kongens Domstol i en mannesirkel, kan mennene utvikle sin evne til å være autentiske ledere, samarbeidspartnere og støttespillere. De kan oppdage nye sider av seg selv, lære av hverandres erfaringer og styrke fellesskapet gjennom ærlig og dyp refleksjon.

Husk at øvelsen bør gjennomføres med respekt og samtykke fra alle deltakerne. Det er viktig å sørge for at alle føler seg trygge og ivaretatt gjennom hele prosessen.