Indirekte projisering

En øvelse der vi eier våre projiseringer

Projisering defineres i psykologien som overføring av egne ubehagelige tanker og følelser til andre personer, men det kan også være positive aspekter som vi ilegger den andre og som vi ikke tar ansvar for. Dette handler om skyggen vår. Her kan du lese mer om skyggen og projisering.

«Indirekte projisering» er en aktivitet som tar sikte på å utforske og bevisstgjøre de positive og negative aspektene ved hvordan vi oppfatter andre mennesker ved rett og slett å eie våre projiseringer som våre egne. Her er en utdypende forklaring på hvordan øvelsen kan gjennomføres:

Sett av 10-15 minutter til øvelsen, alle mennene sitter i en sirkel slik at de kan se hver enkelt mann.

  1. Se deg rundt i rommet og velg tre personer eller menn som du ønsker å utforske dine negative oppfatninger om. Skriv ned disse tre negative tingene du tenker om hver av dem ved å fullføre setningen «Han er …». For eksempel: 

«Han er egoistisk.» 

«Han er overfladisk.» 

«Han er forfengelig.»

  1. Etter å ha skrevet ned de negative utsagnene, ta et øyeblikk til å lukke øynene og koble deg på følelsene som oppstår i deg når du tenker på disse negative aspektene ved de andre mennene. Vær oppmerksom på hvordan disse følelsene manifesterer seg i kroppen din.
  1. Snu arket og se deg rundt i rommet igjen. Denne gangen skal du fokusere på å identifisere tre positive ting du tenker om noen av mennene. Igjen, fullfør setningen «Han er …». For eksempel: 

«Han er maskulin.» 

«Han er trygg.» 

«Han er selvsikker.»

  1. Etter å ha skrevet ned de positive utsagnene, ta igjen et øyeblikk til å lukke øynene og koble deg på følelsene som oppstår i deg når du tenker på disse positive aspektene ved de andre mennene. Vær oppmerksom på hvordan disse følelsene manifesterer seg i kroppen din.
  1. Nå er det på tide å restrukturere setningene. Gå gjennom listen med negative utsagn og stryk ut «Han er». I stedet, skriv «Jeg er» foran hvert utsagn. For eksempel, «Jeg er egoistisk, jeg er overfladisk og jeg er forfengelig.» 
  1. Nå er det tid for å dele dine utsagn høyt. La hver mann i gruppen reise seg etter tur og si de negative utsagnene med «Jeg er» foran dem. Si dem med eierskap og la det være energi bak ordene. Etter at alle har delt hele runden, gå deretter videre til de positive utsagnene og gjenta samme prosess.

NB: Når hver mann deler sine utsagn høyt, kan det oppstå ulike følelsesmessige reaksjoner i gruppen. Det er viktig å opprettholde en atmosfære av respekt, åpenhet og støtte for hver enkelt deltaker.

  1. Etter at alle har delt sine utsagn, kan det være hensiktsmessig å åpne opp for en gruppediskusjon. Deltakerne kan dele sine refleksjoner, følelser og innsikter som oppsto under øvelsen. Det kan være nyttig å utforske hvordan projiseringene kan påvirke våre relasjoner og hvordan vi kan arbeide med dem for å oppnå større forståelse og emosjonell modenhet.

Avslutt øvelsen ved å understreke viktigheten av selvrefleksjon og bevissthet om egne projeksjoner. Oppmuntre deltakerne til å fortsette å utforske og jobbe med sine skyggesider, både individuelt og i fellesskap, for å fremme personlig vekst og forbedre relasjoner.

Ved å gjennomføre denne øvelsen får deltakerne muligheten til å utforske og reflektere over hvordan deres oppfatninger og projeksjoner kan påvirke deres opplevelse av andre mennesker. Det kan hjelpe dem med å utvikle en dypere forståelse av seg selv, bygge emosjonell intelligens og bidra til mer autentiske og nærende relasjoner.