I vitneboksen

En gruppeøvelse for å deling og støtte fra fellesskapet

I denne øvelsen tar en mann på seg rollen som vitne og deler en personlig historie, utfordring eller opplevelse med resten av gruppen, som fungerer som en jury. 

Mannen «i vitneboksen» deler åpent og ærlig om sin situasjon, sine følelser og sin erfaring. Han kan snakke om en utfordring han har møtt, en seier han har oppnådd, eller hvilken som helst annen relevant del av sin personlige historie. Målet er at mannen føler seg sett, hørt og støttet av resten av gruppen, samtidig som den mest effektive bruken av vitneboksen er ved valg og utfordringer:

– «Jeg er i en ganske ny jobbsituasjon, og er usikker på hva jeg skal gjøre.»
– «Jeg har vært utro og trenger speiling og råd.»
– «Jeg er i en konflikt med partneren og jeg vet ikke hvordan jeg skal løse den.»
– «Jeg ønsker å ha en vanskelig samtale med min bror, men vet ikke hvordan jeg skal gå frem.»

Juryen, som består av de andre deltakerne i mannesirkelen, har i oppgave å lytte aktivt til vitnet. De kan også stille utforskende spørsmål eller be om ytterligere informasjon for å få en dypere forståelse av vitnets opplevelse. Juryen gir deretter tilbakemelding og refleksjon på det som er delt, og kan dele sine egne innspill, synspunkter, innsikter eller lignende erfaringer.

Gjennom denne øvelsen oppfordres mannen i vitneboksen til å føle seg støttet og validert i sin historie, samtidig som han kan få perspektiver og innsikt fra resten av gruppen. Det er et rom for helbredelse, personlig vekst og dypere forbindelse mellom deltakerne.

  1. Forberedelse: Mannen som skal være i vitneboksen, tar seg tid til å reflektere over hva han ønsker å dele med gruppen. Han kan velge en spesifikk hendelse, utfordring eller tema som han ønsker å utforske og få støtte rundt.
  2. Introduksjon: Mannen introduserer temaet eller historien han ønsker å dele. Han kan gi en kort oversikt over bakgrunnen og viktige detaljer for å hjelpe juryen med å forstå konteksten. (ca 5 min)
  3. Tid i vitneboksen: Mannen deler åpent og ærlig om sin opplevelse. Han kan uttrykke sine følelser, tanker, utfordringer og seire knyttet til temaet. Han kan også inkludere relevante refleksjoner eller spørsmål han har rundt emnet. (ca 10-15 min)
  4. Aktiv lytting: Juryen lytter aktivt og uten avbrytelser til mannen som er i vitneboksen. De fokuserer på å være til stede og gi ham deres fulle oppmerksomhet. Aktiv lytting innebærer å være åpen, nysgjerrig og empatisk for å kunne forstå hans opplevelse.
  5. Utforskende spørsmål: Juryen kan stille spørsmål til mannen i vitneboksen for å hjelpe ham å utforske temaet dypere eller få ytterligere klarhet. Spørsmålene kan være åpne og invitere til refleksjon eller bidra til en dypere forståelse av hans opplevelse. (ca 10-15min)
  6. Tilbakemelding og refleksjon: Etter at mannen har delt sin historie, kan medlemmene i juryen dele sine egne refleksjoner, innspill eller lignende erfaringer som kan være relevante. Dette kan bidra til å skape en følelse av fellesskap, forståelse og læring. (ca 15 min)
  7. Avslutning: Etter at vitneboksen er avsluttet, kan det være en kort stille stund eller et felles øyeblikk for å integrere det som er blitt delt. Dette kan være en mulighet for å sende støtte og kjærlighet til mannen som delte sin historie.

    Pro tips: For en variant av denne øvelsen kan vitnet tre ut av sirkelen ved punkt 6 og sette seg «som flue på veggen» ved siden av sirkelen, mens gruppen diskuterer det de har hørt som om mannen ikke befinner seg i rommet. Akkurat som en jury gjør på bakrommet før de skal legge frem sin dom. (ca 15 min) Deretter kommer mannen tilbake inn i sirkelen og deler sin «innhøsting», altså hva han har tatt til seg av det han har hørt og hva det har vekket av tanker og følelser i ham. (ca 5 min) Før øvelsen avsluttes som beskrevet ved punkt 7.

Denne øvelsen gir flere fordeler. For mannen i vitneboksen gir det muligheten til å føle seg sett, hørt og støttet av andre menn. Han kan få nye perspektiver og innsikt som kan hjelpe ham med å takle utfordringer, ta valg eller vokse på personlig og følelsesmessig plan.

For medlemmene i juryen gir øvelsen muligheten til å utvikle empati, aktiv lytting og evnen til å gi støtte til andre. Det kan også bidra til å skape et trygt og tillitsfullt rom i mannesirkelen, hvor menn kan dele sine utfordringer og få støtte uten å bli dømt eller kritisert. Ved å være i juryen får man muligheten til å være et vitne til andres opplevelser og ta del i deres personlige reise. Dette kan bidra til å utvide ens perspektiv, øke forståelsen for ulike livserfaringer og bygge et sterkere fellesskap mellom mennene i gruppen.