Hvordan fungerer mannesirkler?

Møteformatet er like enkelt som det høres ut – en gruppe menn som samles i en sirkel for å dele og diskutere livserfaringer.

Ved møtestart ankommer mennene et dedikert rom, vanligvis ikke på restauranter eller andre offentlige steder for å sikre konfidensialitet. Før selve møtet begynner, etableres ofte en uformell atmosfære der gutta kan chatte og knytte bånd. Når møtet settes i gang, tar møtelederen ordet for å presentere seg og formidle formålet med samlingen, samtidig som han legger frem retningslinjene.

Deretter deler gruppemedlemmene personlige oppdateringer én etter én. Rundt sirkelen får hver deltaker muligheten til å reflektere over hendelser siden forrige møte og uttrykke følelsene sine. Dette er en såkalt sjekk-inn og er relativt kort og konsis.

Møtet går deretter over til «hot seat»-delen, der hver deltaker får sjansen til å presentere aktuelle saker eller utfordringer de står overfor. Dette gir rom for empati, tilbakemeldinger og veiledning fra de andre i gruppen. Disse samtalene er ikke bare engasjerende, men også berørende og svært effektive, selv for de som kun lytter.

Denne delen av møtet tar ofte opp størstedelen av tiden, og deltakerne deler innsikter om sensitive emner som forhold, helse, økonomi, karriere og mer.

Møtet avsluttes med at deltakerne uttrykker sin takknemlighet. Etterpå pleier gutta å bli igjen for uformelle samtaler, ofte for å følge opp spesifikke temaer som ble diskutert under møtet.

Alle med det samme grunnleggende formålet. Når en fyr lærer å starte eller fasilitere en mannegruppe, begynner han med det felles oppdraget: å støtte menn i deres personlige vekst. Likevel er det flere tilnærminger til å drive sirkelmøter for menn, for eksempel:

 1. Temadrevne sirkler: Mange menns kretser gir kontinuerlig støtte rundt spesifikke temaer som kreft, karriere, skilsmisse, kommunikasjon, sex, avhengighet og mer.
 2. Retreat-sirkler: En del mannegrupper organiserer kun mannesirkler under helgetreninger. Dette gir en personlig opplevelse, ofte i naturen, der maskulinitetstrening og ulike overgangsritualer kan utføres.
 3. Akademiske sirkler: Møter i mange menns grupper inkluderer akademisk-lignende diskusjoner rundt bredere begreper som «giftig maskulinitet».
 4. Donasjon vs. gratis vs. medlemskap: Mange mannesirkler fungerer på donasjonsbasis, noen er gratis, mens andre er grundig fasilitert med månedlige medlemskontingenter.
 5. Spirituelle sirkler: Enkelte mannesirkler fokuserer sterkt på åndelige aspekter, integrerer sang og ulike maskuline øvelser.

Hver type mannesirkel tiltrekker vanligvis menn med lignende interesser og behov.
Høres det ut som noe du vil lede? Her finner du oppskriften på hvordan holde sirkler.

Menn fra alle samfunnslag – forretningsfolk, offentlige ansatte, kjendiser, vaktmestere, kunstnere og idrettsutøvere; det er virkelig en mangfoldig gruppe menn.

Likevel er det en felles ånd og tilnærming til livet som preger mennene som deltar i en mannsgruppe. Disse mennene er engasjert i læring og personlig vekst, og de ønsker naturlig å bidra til andres vekst. De befinner seg på et stadium i livet der de søker forandring og utvikling.

Gjennom historien har mange framstående personer, inkludert profesjonelle idrettsutøvere, kjendiser og suksessrike forretningsfolk, hatt støtte fra en mannsgruppe. Disse gruppene har blitt kalt forskjellige navn, for eksempel mannsgrupper, støttegrupper eller vekstgrupper.

Uansett hvem som samles i en sirkel, hvordan de driver den (enten det er en online mannsgruppe eller personlig), eller hva de kaller den, er essensen den samme: vanlige menn støtter hverandre gjennom livets utfordringer og muligheter.

Disse har blitt stadig mer populære de siste årene. Mange menn kan ikke delta på helgetreninger, retretter eller jevnlige personlige møter på grunn av travle livssituasjoner, familieforpliktelser eller kostnadsbegrensninger. Da kan nettbaserte mannesirkler gi mange menn muligheten til å delta, noe de kanskje ikke ellers kunne gjort. Online sirkler er praktiske og tilgjengelige via videokonferanseplattformer som Zoom. Mange deltakere setter pris på anonymiteten nettbaserte sirkler gir, da de unngår å møte deltakerne ansikt til ansikt i hjembyen.

Den eneste reelle ulempen med det virtuelle formatet er at det kan være noe mindre intensitet sammenlignet med personlige møter. Personlig kan du føle personens energi og tilstedeværelse i rommet mens de deler, noe som kan være mindre fremtredende via en skjerm. Likevel vil deltakerne fortelle deg at når en mann åpner seg og deler noe personlig og dypt, spiller det ingen rolle at det er en nettbasert mannsgruppe. Mannesirkelen er fortsatt engasjerende, rørende og svært virkningsfull.

Siden de fleste grupper deler fritt oppstår det et variert spekter av temaer når deltakerne åpent deler sine livserfaringer. Disse delingene og refleksjonene tilpasser seg naturlig til de stadig skiftende omstendighetene som hver mann står overfor fra uke til uke.

Likevel ser vi at de mest vanlige temaene i mannesirkler som går igjen er:

 1. Romantiske forhold og seksualitet:
  • Utforsking av dynamikken, håndtering av utfordringer og søking etter råd for å opprettholde sunne relasjoner.
 2. Følelser:
  • Diskusjoner om forståelse og håndtering av følelser, med spesielt fokus på temaer som sinne og stress.
 3. Helse, kropp og sinn:
  • Deling av erfaringer knyttet til fysisk og mental velvære, diskusjon av helsebekymringer og søking etter støtte.
 4. Arbeid og karriere:
  • Håndtering av utfordringer på arbeidsplassen, navigering gjennom karrierevalg og læring fra andres erfaringer.
 5. Økonomi:
  • Behandling av saker relatert til økonomisk suksess, inkludert nylig oppnådd rikdom og de utfordringer dette kan medføre.
 6. Familie:
  • Utforskning av familiære relasjoner, håndtering av utfordringer knyttet til foreldrerollen og råd om familiære forhold.

Disse temaene er ikke teoretiske; de er reelle situasjoner som diskuteres i sirkler. For eksempel stod en deltaker overfor en potensiell separasjon og søkte gruppa sin støtte for å bearbeide følelsene sine og få råd om håndtering av situasjonen. En annen deltaker var i konflikt med en kollega og ønsket innsikt fra andre menn som hadde opplevd lignende utfordringer på jobben. I tillegg var det en deltaker som strevde med å kontrollere sitt sinne og frustrasjon. Han ønsket å utforske røttene til disse følelsene og få feedback om bedre håndtering, spesielt i forhold til de nære ham.

Selv om delingene er individuelle så er likevel disse prosessene nyttige for hele gruppen, da alle kan kjenne seg igjen i aspekter og deler av hverandres historier, reaksjoner og tilbakemeldinger.

Tenkt noe på å arrangere eller delta i mannesirkler?
Hvordan holde sirkler