Fra Mannesirkel til Mannsgruppe

Dypere forbindelse gjennom «tema» samtaler.

Mannesirkler har lenge tjent som et kraftfullt verktøy for menn til å utforske seg selv, dele sine opplevelser og finne støtte i et fellesskap. Men hva om vi kunne ta dette konseptet et steg videre? Hva om vi kunne skape en plattform for menns dypere engasjement, læring og personlig vekst?

Det er her ideen om en «Mannsgruppe» kommer inn. En mannsgruppe er mer enn bare en samling av menn. Det er en dynamisk gruppe der menn aktivt deltar i sin egen utvikling og i hverandres liv. Dette bygges ved å ha jevnlige faste sirkler, men også noe som samler mennene seg imellom utenom selve sirklene. Det kan være både sjekk-in calls og tema samtaler. Gruppe events som trening eller annet er også fint, men fokuset er 1-1 møter.

Nyoppstartede Faste Sirkler:

Start med å etablere faste sirkler, for eksempel en sirkel som møtes en gang eller to i måneden. I disse sirklene kan det skapes et trygt og støttende rom for menn til å dele sine tanker, følelser og opplevelser. Her er en oppskrift på hvordan holde sirkler.

Hjemmelekser for Dypere Refleksjon:

På slutten av en sirkel, sett mennene sammen i par med oppgave om å sjekke innom hverandre 1 eller 2 ganger før neste sirkel samling. De kan organisere tidspunkt selv, og det anbefales å gjøre det over en videcall og i 30 min (klarhet og presisjon blir også øvet på her).
Gi dem et tema for en samtale.
De kan gjøre 3 pust sammen, en rask sjekk in på et par ord, og gjerne litt ERAP. Deretter har de 10 min hver til å dele etter tur om temaet og reflektere tilbake. Så pust og 3 ord utsjekk. Det vil da fungere litt som en «mini-sirkel».
Denne oppgaven vil gi mennene mulighet til å reflektere dypere over det gitte temaet og bli bedre kjent via prosessen, og øve på for eksempel aktiv lytting og andre kommunikasjonsteknikker. Neste sirkel avsluttes med å lage nye par og prosessen gjentaes.

Temaer for Samtalene:

Temaene for disse samtalene kan variere fra personlige utfordringer eller seiere, til maskulinitet, relasjoner, karriere og mer. Målet er å gi mennene et rom for å utforske de aspektene av livet som er viktige for dem. Bruk gjerne tekstene under den indre reisen som noen mulige tema. En variant er også å gi mennene i oppgave å presentere noen stikkord for gruppa i neste sirkel om det han har lært om den andre mannen.

Dette vil øke samholdet, bekjentskapen og båndet mennene imellom, og det vil øve opp mennenes evne til å snakke om dypere tema, dele og lytte. På sikt bygger dette opp fundamentet for en varig mannsgruppe.

Fordeler med en Mannsgruppe:

  • Dypere Forbindelse: Gjennom regelmessige samtaler og delte opplevelser vil mennene i gruppen skape en dypere forbindelse med hverandre. Dette øker opplevelsen av brorskap.
  • Læring og Vekst: Ved å dele sine perspektiver og lære av hverandres erfaringer, vil mennene i gruppen ha mulighet til å lære og vokse på en personlig og emosjonell måte.
  • Et Fellesskap av Støtte: Kanskje den største fordelen er å ha flere støttespillere. Ikke bare under mannesirklene, men når som helst, kan du nå ut til noen gruppen din og vite at noen vil lytte, veilede, eller gi deg det nødvendige dyttet i riktig retning. Å vite at du har dette sikkerhetsnettet av brødre kan være en enorm kilde til trøst og styrke.

Bli med i en Mannsgruppe:

Er du klar til å ta din personlige utvikling til et nytt nivå? Etabler eller bli en del av en mannesirkelsgruppe og opplev kraften i dypere forbindelse, læring og fellesskap.

For mer informasjon:

Kontakt oss for å finne ut mer om mannsgrupper og mannesirkler i ditt område. Vi tilbyr også veiledning og støtte for menn som ønsker å starte sin egen mannesirkel eller mannsgruppe.