Flow-sirkler

Flow, en annen form for mannesirkel…

Typiske gruppemøter og sirkler opererer gjennom en solid struktur av regler for samhandling, som gjør ting forutsigbare og hjelper oss med å oppnå bestemte mål, som å arrangere et møte eller ha en hyggelig familiemiddag. Samtidig begrenser disse reglene vår evne til å utforske våre egne antakelser om samhandling. Sjelden stiller vi spørsmål ved sosiale normer eller utfordrer våre konsepter om rett og galt. Dette begrenser også vår erfaring med å aktivt bidra til utformingen av de rommene vi er en del av.

En Flow-sirkel representerer en unik og dynamisk gruppepraksis der deltakerne samles for å utforske og utvikle sin bevissthet, medfølelse og forståelse gjennom å håndtere usikkerhet og utfordringer på en autentisk måte i en fri og ærlig dialog med hverandre. I denne settingen oppfordres medlemmene til å gå utenfor komfortsonen og utforske sine indre reaksjoner og reaksjonsmønstre mens de deler sine opplevelser og perspektiver med hverandre. Gjennom samtaler og interaksjoner i gruppen blir de oppmuntret til å oppdage og utfordre sine egne begrensninger, konfrontere indre konflikter og søke etter dypere innsikt. 

Målet er å forstå seg selv bedre, utvide empati og medfølelse, og utvikle en dypere forbindelse med både seg selv og andre deltakere via ren nysgjerrighet: 

Mannesirkler som fokuserer mot «flow» tar sikte på å utfordre disse underliggende antakelsene om samhandling og tvinge oss til å se ting som de virkelig er. Som et resultat er hver økt eksepsjonelt unik. Det vil si at den samme følelsen, utsagnet eller delingen kan bli varmt mottatt i én økt, mens den kan skape ubehag i en annen, selv med de samme deltakerne. Dette skyldes at vi stadig utvikler oss, og våre reaksjoner endres fra øyeblikk til øyeblikk. Dette krever en økt tilpasning til den nåværende sammensetningen av mennesker, følelser, tro og bevissthet i øyeblikket.

«Når jeg hører det, så føler jeg …»

«Og jeg sier til meg selv …» (eller tenker, eller hva enn det indre snakket sier.)

«Jeg vil …»

«Jeg har noen følelser å rense.»

«Jeg kjenner meg aktivert.»

«Jeg hører deg, og jeg har et annet perspektiv.»

«Jeg lager en historie om at du …» (eller

«Jeg forestiller meg at …»

Selv om ingen garantier kan gis, resulterer dette i en bemerkelsesverdig evne til å være tilstede. Det lærer oss når vi skal åpne oss for andre og når vi skal sette grenser for oss selv. Vi har sjelden muligheten til å kjærlig utfordre både de indre og ytre påvirkningene som presser oss til å handle på visse måter. For eksempel kan vi spørre: «Hei alle sammen, hvorfor snakker dere så sakte? Er det en uskreven norm om tempo her som jeg ikke kjenner til?» Eller vi kan merke oss og adressere våre indre bekymringer: «Jeg merker at jeg har en historie om at jeg tar opp for mye plass.» «Jeg sammenlikner meg nå og kjenner meg mindre verdt.»

Vanligvis bringer én person litt dissonans. Dette kan være et uttrykk for sammenheng, men det kan også utløse en reaksjon hos en annen person, og plutselig virker den vakre harmonien å ha blitt forvandlet til forvirring. «Når jeg hører deg dele det så kjenner jeg på sinne og frustrasjon i meg.» Og så, bare fem minutter senere, vender harmonien tilbake på mystisk vis, og en uforstyrret stillhet fyller igjen gruppen. Inntil noe annet inntreffer og skyver feltet i en annen retning, og du kjenner på din indre reaksjon på at «vi-rommet» føles plutselig så fjernt… Og slik fortsetter denne dansen…

Kaotiske perioder. Harmoni. Kaos. Harmoni. Spenningsfulle øyeblikk og øyeblikk hvor du slipper kontrollen. Fordi gruppen aktivt omdefinerer seg selv og sin måte å være sammen på, blir tilbakemeldinger svært pålitelige. Når noen velger å engasjere seg med deg, vet du at det er deres bevisste valg, ikke bare resultatet av sosial konformitet eller høflighet.

Selvfølgelig betyr dette at deltakere må være åpne for utfordrende tilbakemeldinger i øyeblikket, som kan true dype, kjente antakelser om gruppedynamikk og virkelighetens natur. Av og til er tilbakemeldinger veldig direkte, som for eksempel: «Jeg kjenner at jeg kjeder meg når du snakker.» Andre ganger kan tilbakemeldinger være mer indirekte, som når du stiller spørsmål og ikke får svar. (Dette illustrerer hvordan Flow-sirkler bryter med konvensjonelle gruppenormer. Vi oppmuntrer til å søke sannhet og kjærlighet, der sannhet innebærer forbindelse med andre, og kjærlighet omfatter deg selv.)

Det finnes visse retningslinjer som vanligvis fungerer, kanskje 99 % av tiden, men til og med disse retningslinjene er mer prinsipielle enn rigide. For eksempel: Prinsipp: Å snakke om min opplevelse her og nå fremmer intimitet. Dette betyr ikke at du må følge nåtidsgrammatikkens struktur, siden man kan snakke om fortiden eller fremtiden på en levende måte, så lenge det gjenspeiler dette øyeblikkets følelse og åpner for forbindelse. Selvfølgelig kan dette være overveldende for noen, men for mange føles det mer autentisk.

Vi menn kan lett føle oss utrygge når vi utforsker usikkerhet… Vi begynner å legge merke til forsvarsmekanismer og kompensasjoner som tidligere var usynlige. Det blir enklere å skyve skylden på strukturen, ledelsen eller andre, i stedet for oss selv! Når strukturen er fraværende, kan vi støte på våre sårbare sider. Hvis vi føler oss utrygge uten en tydelig struktur, kan dette utløse forskjellige forsvarsmekanismer: kontroll, tilbaketrekning, sammenbrudd, osv. Noen ganger kan det føles som om det er en overflod av tråder/samtaler/temaer i en Flow-sirkel (iallefall dersom det er flere enn en håndfull menn som er samlet, og det kan være forvirrende å følge dem alle. Eller du kan sitte der og tenke: «Hva i all verden skjer akkurat nå?»

  1. Vi tar det for gitt at du er noen som er villig til å konfrontere utfordringer for å oppleve det som finnes på den andre siden. Du er klar over at hvis du tåler ubehaget uten å dømme det, vil klarheten gradvis begynne å manifestere seg. Det er tydelig for deg at ønsket om å forstå eller oppnå klarhet ofte stammer fra en frykt for kaos og samtidig et ønske om å ha kontroll for å føle deg trygg. (Ironisk nok er dette behovet for sikkerhet det som faktisk forhindrer din indre fred og tilstedeværelse) Denne formen for innsikt begynner å fremstå nesten magisk, siden du gir slipp på behovet for å konstant påvirke. Plutselig kan det oppstå et nytt punkt i bevisstheten din, og en helbredende prosess skjer – ikke fordi du aktivt søker det, men fordi du åpner deg og tillater det å manifestere seg. Denne visdommen er allerede kjent fra ditt indre og strømmer ut på en naturlig måte.
  2. Når vi reflekterer over vår tidligere historie, begynner du kanskje å legge merke til de tilsynelatende magiske sammenhengene som oppstår og spørre deg selv hvilken rolle du spilte i det. Du kan begynne å eksperimentere med å lede gruppen mot denne typen harmoni, selv når du deltar som en medlem, og plutselig har du evnen til å veilede enhver gruppe, uansett hvor du befinner deg i livet ditt – enten du er den offisielle lederen eller ikke (noe som mesteparten av tiden ikke er tilfelle, ikke sant?). Dette er som den ultimate praksisen i «å håndtere seg selv». Selvfølgelig opprettholder gruppen sjelden denne vakre samhørigheten permanent. Det minner litt om livet, ikke sant?
  3. Flow gir en ideell anledning til å praktisere ferdighetene dine i et miljø preget av usikkerhet – mye mer som den virkelige verden. De fleste begynner å anerkjenne spennings- og frigivelsesrytmen i Flow på samme måte som vi oppfatter dissonans i en vakker melodi eller konflikt i en fengslende film. Dette er ikke bare en del av prosessen, men snarere noe vakkert, ønskelig og helt unikt i sin ufullkommenhet.

Denne bevisstheten og perspektivet kan deretter generaliseres til hele livet, der oppturer og nedturer ses som vakre uttrykk for helheten, akkurat som hver persons deltakelse i en Flow-økt. For eksempel, hvis noen uttrykker sin frustrasjon mot deg under en Flow-økt, og du ser at de projiserer sin egen smerte på deg, kan du innse at du ikke nødvendigvis behøver å ta det personlig. Likevel kan du lære av det og trekke ut verdifulle tilbakemeldinger som kan bidra til din personlige vekst. Denne innsikten gjør det enklere å opprettholde medfølelse og åpent sinn når mennesker utenfor økten også uttrykker sin frustrasjon mot deg.

De som omgir deg, enten det er kolleger eller foreldre, setter sjelden en tidtaker og reserverer en bestemt tidsperiode for oppmerksomhet, slik vi gjør i en dedikert Flow-økt. I en Flow-økt kan du aktivt styre forventningene dine og praktisere ferdighetene dine i sanntid. Er dette en enkel oppgave? Nei, det er det ikke. Likevel, hvis du fremdeles leser dette, er du sannsynligvis en modig person som er villig til å konfrontere en viss grad av ubehag for å nærme deg sannheten, kjærligheten og personlig vekst. 

Spørsmålet er: Er du villig til å utforske denne dynamikken i en Flow-sirkel?

Tidsramme: En typisk Flow-sirkel varer vanligvis rundt 2 timer, men dette kan tilpasses etter behov og tilgjengelig tid. Her er en plan for en 2-timers Flow-sirkel:

  1. Introduksjon (10 minutter):

Velkommen og introduksjoner: La alle deltakere presentere seg kort.

Forklar hensikten med Flow-sirkelen: Dette er en mulighet til å utforske og utvikle bevissthet, medfølelse og forståelse gjennom radikal ærlig dialog. Vår tilstede her og nå og snakk ut ifra jeg-perspektivet. Hvordan er det å være deg akkurat nå? Kan du bli nysgjerrig på de andre mennene her? «Hva skjer i deg i møte med dette som nå utrykkes?»

Sett de grunnleggende retningslinjene: Tydeliggjør at dette er et sted for ærlig deling, lytting og utforskning. Det som blir delt eller utrykt i sirklelen forblir i sirkelen!

2. Indre utforskning (30 minutter):

Start med en kort meditasjon eller pusteøvelse for å hjelpe deltakerne med å koble seg på seg selv. ERAP er en veldig fin øvelse å bruke som en del av dette. 

Be deltakerne om å dele hvordan de føler seg i øyeblikket, hva som opptar tankene deres, og om de har noen sterke følelser eller opplevelser akkurat nå.

Oppmuntre til dyp deling og ærlighet.

3. Pause (5 minutter):

Gi deltakerne en kort pause for å strekke seg, få noe å drikke eller bare ta en pust i bakken.

4. Dialog og utforskning (60 minutter):

Den indre utforskingen kan flyte naturlig over og fortsette her, eller du kan ta opp et relevant tema eller spørsmål som kan utforskes i gruppen. Dette kan også være et emne knyttet til personlig utvikling, relasjoner, eller ethvert annet område som er relevant for deltakerne.

Start en åpen dialog der deltakerne deler sine tanker, følelser, tilbakemeldinger og perspektiver om temaet.

Oppmuntre til aktiv lytting og respekt for hverandres synspunkter, men la det som skjer oppstå. Som leder (eller deltaker med erfaring) så kan du lett vende fokus mot en annen ved å spørre: «Jeg er nysgjerrig, hva skjer i deg akkurat nå?». Samtidig kan det sendes tilbake ved å svare: «Hva lever faktisk i deg nå, siden du spør?».

5. Avslutning og refleksjon (10 minutter):

La deltakerne reflektere over hva de har lært eller opplevd i løpet av sirkelen.

Oppmuntre til takknemlighet for deltakelsen og å dele eventuelle innsikter de har fått.

Takk deltakerne for deres ærlighet og deltakelse.

6. Utsjekk (5 minutter):

Utsjekken er kort og presis og kan innledes av gruppeleder ved å stille spørsmålet: «Hva tar du med deg ut av sirkelen i dag» eller «Gi oss tre ord som er levende i deg nå.»

Oppfordre til å holde tankene og innsiktene fra sirkelen i tankene sine i de kommende dagene.

Husk at denne tidsrammen og strukturen er fleksibel, og du kan tilpasse den etter behov. Det viktigste er å skape et trygt rom for ærlig utforskning og dialog.