Direkte projisering

En øvelse som belyser våre skygger

Projisering defineres i psykologien som overføring av egne ubehagelige tanker og følelser til andre personer, men det kan også være positive aspekter som vi ilegger den andre og som vi ikke tar ansvar for. Dette handler om skyggen vår. Her kan du lese mer om skyggen og projisering.

Øvelsen «Direkte projisering» er en gruppeøvelse som tar sikte på å øke bevisstheten rundt projeksjoner og eierskap til ens egne følelser og oppfatninger. Her er en utdypende forklaring på hvordan øvelsen kan gjennomføres:

Sett av 15 minutter til øvelsen og sørg for å ha nok plass til at alle kan bevege seg rundt i rommet og møte forskjellige mennesker.

  1. Start øvelsen ved å gå rundt i rommet og interagere med ulike deltakere. Underveis, legg merke til hvilke impulser, følelser eller forestillinger som kommer opp når du møter hver person.
  1. Når du kjenner på en projeksjon, ta et øyeblikk først og be om tillatelse til å dele.
  1. Deretter del projiseringen/historien du har om personen og ei den som din egen. Formuler det ved å si: «Jeg lager en historie om at du er …» eller «Jeg projiserer … på deg.» Fyll inn tomrommet med den spesifikke oppfatningen eller følelsen du projiserer på personen.
  1. Deretter, identifiser hvilke følelser eller grad av nærhet denne projeksjonen skaper i deg. Er det noe som får deg til å føle deg frastøtt, redd, distansert, truet eller på annen måte påvirket?
  1. Når du har identifisert disse følelsene, ta eierskap til projeksjonen ved å si: «Det er min projeksjon» eller «Jeg har den egenskapen eller mønsteret i meg.» Dette betyr at du erkjenner at projeksjonen kommer fra deg og er et resultat av dine egne ubevisste følelser eller oppfatninger.
  1. Fortsett å gjenta denne prosessen med forskjellige deltakere i rommet, og vær åpen for å utforske ulike projeksjoner og følelser som kommer opp.

«Jeg har en historie om at du er avstengt fra andre og at det er en dypere usikkerhet i deg. Det får meg til å føle meg frastøtt og får meg til å trekke meg unna / skape avstand / gjør at jeg føler meg mindre nær. Jeg eier den projeksjonen som min, siden jeg selv kjenner meg usikker og ofte føler det slik selv.»

«Jeg har en historie om at du er så trygg og selvsikker. Det får meg til å føle meg ekstra usikker og mindre verdt. Det gjør også at jeg kjenner meg sjalu og misunnelig på deg.  Jeg vil eie denne projeksjonen som min, siden jeg selv ønsker å være trygg og selvsikker.»

«Jeg projiserer sinne og aggresjon på deg, og jeg lager en historie om at du er farlig. Dette gjør at jeg unngår deg. Jeg vil eie dette mønsteret som mitt, siden jeg ikke er i kontakt med mitt eget sinne og jeg er redd for hva som faktisk lever dypt inne i meg.» 

Dersom du ikke har noe klart for deg i møte med den andre, ta et øyeblikk og kjenn etter. Pust dypt og se hva slags historier du lager om ham. Plukk hva enn historie som kommer opp og prøv å eie den. Ofte vil du innse at det finnes en del mer i deg enn hva du først trodde.

Ved å gjennomføre denne øvelsen kan du utvikle en økt bevissthet rundt projeksjoner og ta ansvar for dine egne følelser og oppfatninger. Det kan også bidra til å skape en dypere forståelse for deg selv og andre, samt styrke dine mellommenneskelige relasjoner ved å fremme ærlig kommunikasjon og selvinnsikt.