Ansvar

En ansvarlighetspraksis

Ansvar handler blant annet om å gjøre det vi sier vi skal gjøre. Uansett om det er å ta ut søpla eller stille opp for en venn. Eller bare innfinne oss der vi har sagt vi skal være på riktig tidspunkt. Dersom vi ser nøye på de gangene vi enten bryter eller hedrer våre forpliktelser så kan vi begynne å ta mer ansvar. Samtidig så kan vi også passe på at forpliktelsen vi gjør faktisk er s.m.a.r.t.
Nå det kommer til det å ta ansvar så kan vi trene oss opp ved å bruke de følgende spørsmålene som en fordypning. 

Disse spørsmålene kan gjøres individuelt i en journal eller som indre refleksjon, eller de kan gjøres i en mannsgruppe, med en venn eller direkte med den eller de det gjelder, der det da er de som stiller spørsmålene. 

I en mannsgruppe er det naturlig at fasilitator/leder stiller spørsmålet til gruppen:
«Er det noen her som ikke er i integritet i dag fordi du har brutt en forpliktelse den siste uken?»

For å hedre forpliktelser kan det ledes med:
«Er det noen som ønsker å feire sin integritet i dag etter å ha hedret en forpliktelse den siste uken?» 

Leder reiser seg sammen med mannen det gjelder mens resten av sirkelen danner en ring rundt dem. Lederen spør da de følgende spørsmålene direkte til mannen som er i fokus. Sett av ca 5-10 min til hver mann/forpliktelse.

 • Hva forpliktet du deg til å gjøre?
 • Hvem forpliktet du deg med? (deg selv, navn på person eller gruppe)
 • Hva valgte du å gjøre i stedet?
 • Hvilke konsekvenser, direkte eller indirekte, oppsto fra ditt valg om å bryte din forpliktelse?
 • Hva får du ut av å ta dette valget? (De midlertidige fordelene eller gevinstene)
 • Er det en del av deg som driver dette valget som du ikke snakker om eller ser ærlig på i livet ditt? (skygge aspekter)
 • Er det en enkel handling du ønsker å gjøre for å komme tilbake i integritet med deg selv?
 • Hva vil du gjøre fremover? Vil du forplikte deg til dette igjen?
 • Hva forpliktet du deg til å gjøre?
 • Hvem forpliktet du deg med? (deg selv, navn på person eller gruppe)
 • Hva ga du opp, eller gav du slipp på, for å kunne hedre din forpliktelse?
 • Hvilke konsekvenser, direkte eller indirekte, oppsto fra ditt valg om å hedre din forpliktelse?
 • Hva får du ut av å ta dette valget? (De midlertidige fordelene eller gevinstene)
 • Er det et en tydelig utvikling eller ny vekst i deg (en «sett skygge» som du har overvunnet), som du nå ser i deg selv etter at du hedret denne forpliktelsen?
 • Er det en enkel handling du ønsker å gjøre for å fortsette å være i integritet med deg selv?
 • Hva vil du gjøre fremover? Vil du forplikte deg til en ny ting?

En viktig ting dersom du gjør dette med deg selv eller med en venn, er å i etterkant eie opp til forpliktelsen du har brutt med den det gjelder. Om det er å gå til en bekjent og si at; «Jeg kom sent i dag fordi jeg ikke beregnet nok tid til den uforutsette forsinkelsen. Det jeg skal gjøre fremover er å stå opp 10 min før slik at jeg vil kunne ha margin for slikt.» Det er også en mulighet til å dykke dypere i det relasjonelle i det møtet. (se sannhetsferdighetene for mer om dette.)