Tilgivelse

Hvordan kan jeg tilgi meg selv eller noen som har såret meg?

Mange menn føler seg fastlåst i sin egen integrasjon og vekst fordi de ikke har klart å tilgi. Denne mangelen på tilgivelse hindrer oss i å lære av sviket eller helbrede smerten, og er ofte et tegn på at vi ikke har løst problemene rundt denne situasjonen. Tilgivelse kan enten være løsningen på hindringen for integrasjon eller tegnet på at det allerede skjer.

Når vi blir forrådt eller krenker noen, opplever vi ofte at de skylder oss noe. På samme måte opplever vi at vi skylder dem noe når vi har forrådt eller såret dem. Vi blir ikke bare fanget i troen på at vi skylder eller skyldes noe, men vi handler også ut ifra denne følelsen av gjeld. Det påvirker våre handlinger, beslutninger, oppførsel og kommunikasjon. Vi kan oppføre oss svakt, trengende, sinte, hatefulle og rettferdiggjøre all slags oppførsel på grunn av den følte gjelden.

Tenk for eksempel på en situasjon der du har sviktet partneren din, vært utro eller brutt tilliten på en følelsesmessig, seksuell eller økonomisk måte. Du vet at du har såret dem og mistet tilliten deres, og derfor føler du at det er en form for gjeld knyttet til tillit, forbindelse, intimitet, kommunikasjon eller kjærlighet. Du kan finne deg selv i å prøve å være på ditt beste, eller forsøke å «gjøre det godt igjen» og handle ut ifra en følelse av «Jeg skylder deg fordi jeg har sviktet deg». Men hva skylder du egentlig? Tilgivelsens natur kan være uklar og vanskelig å forstå – hvordan kan du vite om du virkelig har tilgitt eller blitt tilgitt når du opererer ut ifra en følelse av underskudd, og veien til tilgivelse er ukjent?

Tilgivelse handler nemlig ikke om å godta det som har skjedd, eller bli ok med hendelsen. Tilgivelse handler om å sette den andre fri for denne gjelden. En del av denne prosessen kan være å dele en ladning.

1) Utforsk dine egne forventninger:

 • Hva forventer du av deg selv når det gjelder tilgivelse? Er det en bestemt oppførsel eller handling du forventer fra deg selv eller den som har såret deg?
 • Er disse forventningene realistiske og hjelper de deg med å helbrede og komme videre?

2) Identifiser dine følelser og behov:

 • Hvilke følelser oppstår når du tenker på situasjonen som krever tilgivelse? Er det sinne, sorg, skuffelse eller noe annet?
 • Hva trenger du for å kunne tilgi? Er det en unnskyldning, forståelse, tid eller noe annet?

3) Utforsk dine egne begrensninger:

 • Er det noe som hindrer deg i å tilgi? Er det frykt, stolthet eller noe annet?
 • Hvordan kan du arbeide med disse begrensningene for å åpne opp for tilgivelse?

4) Praktiser empati:

 • Forsøk å se situasjonen fra den andre personens perspektiv. Hva kan ha vært deres motivasjoner eller omstendigheter som førte til handlingene som såret deg?
 • Hvordan kan empati bidra til å forstå og tilgi?

5) Gi slipp på kontroll og akseptér det som skjedde:

 • Aksepter at det som skjedde ikke kan endres, og at det å holde fast i sinne eller sorg ikke vil endre fortiden.
 • Gi slipp på behovet for kontroll over situasjonen og tillat deg selv å slippe taket i negativitet.

6) Søk etter helbredelse og vekst:

 • Utforsk hvordan du kan bruke denne erfaringen til å vokse som person. Hvordan kan du lære av det som skjedde og bruke det til å styrke deg selv?
 • Hvilke skritt kan du ta for å helbrede og komme videre på en sunn måte?

1) Hvordan har mangelen på tilgivelse påvirket ditt eget liv og velvære?

2) Hvilke forventninger har du til deg selv når det gjelder tilgivelse? Er de realistiske?

3) Hva er de største hindringene for tilgivelse i din situasjon?

4) Hvordan kan du praktisere empati og se situasjonen fra den andres perspektiv?

5) Hvilke skritt kan du ta for å slippe kontroll og akseptere det som har skjedd?

6) Hvordan kan du bruke denne opplevelsen til å vokse og helbrede?

Ta deg tid til å reflektere over disse spørsmålene og øvelsene. Husk at tilgivelse er en personlig reise, og det kan ta tid og innsats. Vær tålmodig med deg selv og søk støtte fra mennesker du stoler på underveis.