Skam

Lær hvordan du jobber med din skam

Når vi opplever skam, har vi en instinktiv reaksjon på å komme oss vekk fra den så fort som mulig – og dette etterlater mange av oss i mørket, helt uvitende om når vi handler og reagerer ut ifra skam. Dette gjelder spesielt for mange menn, da vi ofte identifiserer hvem vi er med hva vi gjør. Så når vi gjør noe galt, tror vi at det ikke bare er vår handling som er feil, men at det er noe galt med oss som person. Skyldfølelse sier at jeg har gjort noe galt; skam sier at det er noe galt med meg. Skyldfølelse sier at jeg har gjort en feil; skam sier at jeg er en feil. Skyldfølelse sier at det jeg gjorde ikke var bra; skam sier at jeg ikke er god nok.

Likevel er ikke all skam nødvendigvis dårlig. Noe skam oppstår for å engasjere vår anger og hjelpe oss med å korrigere vår atferd. Skam og skyldfølelse fungerer som livets støtdempere og sikrer at vi lever et moralsk og ærlig liv. Målet er ikke å utrydde skammen din, men heller å utvikle en dyp bevissthet om den, slik at du vet når den påvirker dine handlinger.

Kort sagt, måten du håndterer din skam på er ved å erkjenne dens eksistens. Ikke begrav den skammen du føler, men la den heller ikke vokse til det punktet hvor den tar over. Du kan ha gjort noe galt, men du er ikke feil. Bli kjent med og konfronter forvrengningene som skammen skaper innenfor deg.

  1. Hyperoppholdenhet: Du tror du alltid må ha rett, og at du ikke kan gjøre feil. Dette fører til en konstant bekreftelse av dine egne synspunkter og et behov for å bevise at du har rett.
  2. Enten/eller tenkning: Du ser ting som ekstreme ytterpunkter. Det er sjelden noe mellomting, og du tillater ikke rom for feil. Ting blir sett på som enten gode eller dårlige, knusende eller katastrofale. Nyansene blir oversett.
  3. Katastrofal tenkning: Små feil oppleves som verdens undergang. Hvis din partner ønsker å snakke, tolker du det som at hun vil avslutte forholdet. Du blir stadig hjemsøkt av «hva hvis» tanker.
  4. Personliggjøring: Du tar alt personlig og sammenligner deg stadig med andre fordi du ikke ønsker å se på deg selv. Hvis partneren din er opprørt, føler du at det er din feil eller ditt ansvar å fikse problemet.
  5. Skulle, ville, kunne: Du reflekterer stadig over hva du burde ha gjort, hva du kunne ha gjort bedre, eller hva du ville ha gjort hvis bare…

Skap en avstand mellom hvem du er og det du har gjort. Bare fordi du har gjort noe galt betyr det ikke at du er feil. Se objektivt på handlingene dine og erkjenn feilene du kan ha gjort. La oss si at du løy til partneren din om hvorfor du kom sent hjem fra jobb, og du skammer deg over å ikke ha fortalt sannheten. Du kan lære av feilen din og anerkjenne at du skammer deg over handlingene dine ved å ta ansvar og si noe som: «Jeg løy om hvorfor jeg kom sent hjem fra jobb i går kveld» i stedet for «Jeg er en løgner og alltid gjør feil.» Den første setningen lar deg erkjenne feilen din, identifisere hvorfor du skammer deg og skape rom for å be om unnskyldning. Den andre setningen gir lite eller ingen plass for tilgivelse, da du plasserer deg selv i offerrollen. Det kan være utfordrende å dele skammen din med andre, noe de fleste opplever som svært vanskelig.

Når du skiller handlingene dine fra hvem du er som person, kan du se sannheten om hvorfor du gjorde feilene i utgangspunktet. Du vil kunne innse at du ikke løy for partneren din fordi du er den verste personen på jorden; du løy fordi du saboterte deg selv på et eller annet nivå. Kanskje ting har gått veldig bra i det siste, og du er ikke vant til den stabiliteten du har i forholdet, så ubevist saboterer du for deg selv. Kanskje du mistet oversikten over tiden mens du jobbet med et prosjekt for tredje dag på rad, og du ønsket ikke at hun skulle bli skuffet eller opprørt over deg, så du fant på noe for å unngå å «komme i trøbbel.» Uansett årsak, å forstå og akseptere hvorfor du gjorde det, vil gjøre det mulig for deg å lære leksjonen slik at du kan gjøre det bedre neste gang.

Til slutt, gjennomfør alt dette med empati. Du vil kanskje være perfekt, men perfeksjon er nesten alltid forbundet med straff. En mann som er besatt av å være perfekt, er ofte en mann som leter etter en grunn til å straffe seg selv. Gi slipp på selvstraffen og omfavn empatien ved å være en mann dedikert til å forbedre seg selv.

Det er viktig å omprogrammere skammelige tankemønstre.

1) Ta tak i noe du vanligvis skammer deg over, for eksempel å være overvektig, å føle deg seksuelt utilstrekkelig, eller å føle deg som en fiasko som far eller partner.

2) Konfronter og avbryt tanken. Tanker kan avbrytes og konfronteres på samme måte som å håndtere en irriterende person på en bar. Når tanken dukker opp, avbryt den ved å si «nok» enten mentalt eller høyt. Dette skal være bestemt, men likevel vennlig. Du er ikke truende eller aggressiv, du setter bare en tydelig grense. Si «nok» flere ganger om nødvendig.

3) Erstatt tanken. Endre perspektivet på tanken eller bytt den ut med en mer ønskelig tanke. For eksempel: «Jeg jobber med dette.» Eller: «Det er greit å feile og være ufullkommen.» Eller: «Dette er en utfordring, men jeg vil overvinne det.» Finn dine egne omformuleringer basert på de skammelige tankene du har. Finn et språk som føles riktig for deg, gjør tankene positive, og husk å konfrontere den skammelige tanken først.