Sjalusi

En øvelse for selvrefleksjon om sjalusi

Sjalusi i et forhold kan være en indikasjon på dypere usikkerheter og følelsesmessige utfordringer som begge parter bør være oppmerksomme på. Det er viktig å forstå at sjalusi ikke nødvendigvis er et tegn på svakhet eller dårlig karakter, men heller et signal om at noe trenger oppmerksomhet og omsorg.

Når vi opplever sjalusi, er det ofte knyttet til følelsen av frykt for å miste noen vi bryr oss om, usikkerhet om vårt eget verdi eller bekymring for at vi ikke er gode nok. Denne følelsen kan føre til tvil, mistillit og uro i oss selv og i forholdet.

For å ta tak i sjalusien og arbeide med de underliggende problemene, er det viktig å ta et skritt tilbake og utforske de dypere årsakene til disse følelsene. Det kan innebære å se på tidligere erfaringer, personlige sårbarheter og selvbilde.

Selvrefleksjon er en viktig del av denne prosessen. Ved å dykke ned i egne tanker og følelser kan vi begynne å identifisere hvilke behov som ikke blir møtt eller hvilke frykter som ligger bak sjalusien. Dette kan inkludere behovet for bekreftelse, trygghet eller autonomi.

Ta gjerne notater i en dagbok/journal eller sett av tid til å reflektere over følgende:

 • Hvor sterkt føler du behovet for å kontrollere partneren din?
 • Hvordan ville det føles hvis du ikke hadde kontroll over situasjonen? Hvorfor ville det være et problem? Hva ville være vanskelig med det for deg?
 • Hvor trygt eller usikkert føles forholdet for deg?
 • Hvor sannsynlig tror du at forholdet ditt vil gå i oppløsning?
 • Hvor mye frykter du tap eller følelsen av å bli forlatt?
 • Hvor skremmende er endringer for deg? Føles det som et tap? Vil det å miste noe i livet ditt skape et tomrom?
 • Hvordan ville det få deg til å føle deg hvis visse personer eller ting skulle forlate livet ditt?
 • I hvilken grad opplever du avvisning som et angrep på din egenverd?
 • Hvis forholdet ditt tar slutt og partneren din forlater deg, hva vil du tolke det som angående deg selv?
 • Hvor godt trives du med å være alene?
 • Hva er problemet med å ikke være sammen med partneren din?
 • Ville du bli sjalu hvis du hadde andre planer?
 • I hvor stor grad er det du ber om i forholdet ditt motivert av ønsket om å unngå å være alene?
 • Hvor mye vekt legger du på begreper som rettferdighet og likeverd?
 • I hvor stor grad definerer du disse tingene som synonymt med likestilling eller likhet?
 • Hvor viktig er rettferdighet for at noe skal virke likt eller balansert?
 • Hva oppfatter du som rettferdig? Hvordan forstår du begrepet rettferdighet?
 • I hvilken grad påvirkes selvoppfatningen din av sosial sammenligning?
 • Hva er det som får deg til å føle deg mindreverdig når du sammenligner deg med andre? Handler det om det du ikke har eller det du ikke oppnår?
 • Hvor sterkt lengter du etter ting du ikke har?
 • Hvorfor trenger eller ønsker du det?
 • Hvis jeg ikke har X, så føler jeg _______ eller får jeg det til å bety ____________?

Merk: Lengsel og selvoppfatning er ulike aspekter som kan trigge misunnelse.

Ved å åpne opp for denne typen refleksjon så vil du kunne få en økt selvforståelse og det vil bidra til både økt selvinnsikt og klarhet i dine egne behov. Kanskje vil det også kunne gi klarhet i fremtidige valg og handlinger.
Det er viktig å være tålmodig med seg selv i denne prosessen. Å arbeide med sjalusi og dypere usikkerheter tar tid og krever innsats. Ved å være åpen for selvutforskning på denne måte, og gjerne jobbe sammen med partneren, kan man skape et sterkere og mer tillitsfullt forhold som er basert på ærlighet, forståelse og kjærlighet.