Sinne

En øvelse for å jobbe med ditt sinne

Når du ikke tar ansvar for sinnet ditt, blir verden tvunget til å ta ansvar for deg. Sinne kan være en kraft du bruker til å forbedre og utvikle livet ditt – en hellig kraft som beskytter familien din, bygger veien din og former kroppen du lever i. Men det kan også være ilden som brenner og skader de tingene du elsker. Sinne i seg selv er ikke et problem, men hva du gjør med sinnet ditt kan være det. Hvordan du forholder deg til sinnet ditt, avgjør dens nytteverdi.

Dessverre har mange menn et negativt og usunt forhold til sitt eget sinne. De har blitt fortalt av mødre å unngå det fordi de ikke visste hvordan man skulle håndtere det. Kanskje har de sett sine fedre bli oppslukt av sinne, og det er en egenskap som samfunnet ofte dømmer menn for å ha. Sinne er imidlertid bare informasjon. Det er verdifull informasjon som forteller deg når du er såret, når en grense er overskredet og når du beskytter deg selv. Å lære hvordan du kan regulere, modulere og håndtere byrden av ditt eget sinne er uten tvil en av de mest verdifulle ferdighetene du kan utvikle.

Det første trinnet for å forstå og tolke ditt eget sinne er å spørre deg selv hvilken historie eller tro du har om sinnet generelt. 

Ser du på ditt sinne som skadelig? 

Farlig? 

Overveldende? 

Eller ser du det som en fare som bør unngås for enhver pris?

  • Mitt forhold til sinne er…
  • Jeg har alltid trodd at sinne er…
  • Sinne har påvirket livet mitt på følgende måte…
  • Jeg holder tilbake sinnet mitt når…
  • Jeg slipper ut sinnet mitt når…
  • Jeg er bekymret for at andre mennesker tror at mitt sinne er…
  • Hvis mitt sinne hadde en stemme og kunne snakke til meg, ville det sagt…

Sannheten er at mange moderne menn er skremt av sinnet sitt. Det er som et indre villdyr som de har lite eller ingen forbindelse til, men som likevel påvirker og påvirkes av menneskene rundt dem daglig.

Tar du virkelig ansvar for ditt eget sinne? 

Har det en plass i livet ditt, eller har du forsøkt å låse det inne i en mørk hule i sinnet ditt? 

Tar ditt sinne kontroll over deg når du krangler med kjæresten din, ektefellen eller kollegaen din? 

Føler du at det er umulig å kommunisere når sinnet ditt er til stede, eller har du blitt så flink til å unngå det at du ikke engang vet hvordan det ville vært for deg å bli sint?

Før du lærer å håndtere ditt eget sinne, begynn med å utforske historien du har fortalt deg selv om sinne og forholdet du har hatt til det, og hvordan dette har påvirket livet ditt.

Vær spesifikk om hvorfor du er reaktiv.

Akkurat nå føler jeg __________________. Det som aktiverte meg er __________________. Jeg er sint fordi (hvorfor er du egentlig sint?)__________________.

Hvis sinnet/raseriet mitt kunne få en stemme og slippe løs uten begrensninger, ville det si ________________ (skriv noen setninger).

Hvis sinnet mitt kunne tjene formålet med forbindelse, respekt og kjærlighet, ville det . . .

Det jeg ikke lenger vil tolerere er . . .

Det jeg ikke lenger vil tillate fra meg selv er . . .

Strukturen (grensen) jeg vil etablere er . . .

Handlingen jeg ønsker å ta er . . .

Det jeg nå vet, som jeg ikke visste før, er . . .

Det jeg vet at jeg føler er _______________, og som et resultat er grensen eller handlingen jeg skal ta _________________.

For å håndtere ditt sinne er det viktig å kunne fange deg selv i øyeblikket når du er aktivert eller oppfører deg reaktivt. Dette innebærer å bli oppmerksom på ditt eget ubevisste sinne, enten det kommer til uttrykk gjennom passiv-aggressivitet, dømmende holdninger, fiendtlighet, defensivitet eller ved å spille offerrollen. Det er avgjørende å bli godt kjent med ditt eget sinne og å kunne identifisere tegnene som indikerer at du handler fra et reaktivt og ladet sted. Dette inkluderer å gjenkjenne de fysiske, emosjonelle, mentale og verbale signalene som er typisk for ditt sinne.

Er du en person som later som om du er upåvirket, men likevel dømmer menneskene rundt deg og behandler dem ut fra denne fordømmingen? 

Eller er du en mann som blir reaktiv og sint ganske raskt, og kutter ned på folk hver gang de gjør noe du ikke liker? 

Her begynner vi å gå dykke dypere inn i det som kalles skyggearbeid.