Selvutviklingen

Selvutvikling er reisen hvor vi beveger oss fra den personen vi tror vi burde være, til den personen vi faktisk er.”

– Albert Einstein

Hva handler det om og hvordan begynner vi?

Selvutvikling er en livslang prosess som kan beskrives som veien mot å bli den «beste» versjonen av oss selv. Hvis vi forestiller oss at punkt Z representerer vårt ideelle selv ved slutten av livet, er selvutvikling den kontinuerlige bevegelsen fra A til B til C … og alle de trinnene som trengs for å nå vårt endelige mål og oppfylle livet vårt.

Den endelige fasen er unik for hver enkelt av oss, og de mellomliggende stadiene varierer også. Men alle kan gjennomgå prosessen og oppleve betydningen – og gleden – av å utvide seg selv og åpne for nye stadier av vekst.

Den mest avgjørende holdningen som kan utvikles, er en vilje til vekst. Gjennom det så kan vi:

 • Øke vår selvtillit og selvverd
 • Utvikle nye ferdigheter
 • Endre våre holdninger
 • Finne vår indre ro
 • Bygge sterkere relasjoner
 • Søke mening og formål i livet

Selvutvikling innebærer å være bevisst, å tilegne seg ny kunnskap, å oppdage mer om hvem vi er og hva som gjør oss unike, og å oppleve mange øyeblikk av innsikt hvor vi ser livet og situasjonene klart. Den kontinuerlige utviklingsprosessen binder oss dypt til vår kjerne. Vi blir bedre kjent med oss selv. Alle som begir seg ut på en selvutviklingsreise, vil si at prosessen er verdt det, men den kan også være rotete og smertefull til tider. For å komme videre og overvinne våre frykter, må vi av og til konfrontere våre skygger, og dette kan være skremmende. 

Hva kan vi gjøre for å fortsette når kampen blir tøff? 

En nøkkel for å navigere i veksten er å minne oss selv på hvorfor vi gjør det, og å anerkjenne at det vi opplever er normalt, menneskelig og en viktig del av reisen. Generelt sett er selvutvikling viktig for å leve et mer autentisk, meningsfylt og tilfredsstillende liv. Det handler om å ta ansvar for vårt eget liv og ta aktive skritt for å bli den beste versjonen av oss selv.

Hvorfor er selvutvikling viktig?

Det er mange grunner til å omfavne en vekstorientert tankegang og engasjere seg i selvutvikling. Her er noen av dem:

 • Vi blir oppmerksomme på våre feil og styrker.
 • Vi oppdager hva som er mulig for oss i livet og gir mening til våre dager.
 • Vi lever et mer autentisk liv og beveger oss nærmere mening og oppfyllelse.
 • Vi setter høyere standarder, og ved å gjøre dette inspirerer vi andre til å gjøre det samme.
 • Vi utvikler livsprinsipper som gir oss et solid fundament når vanskelige dager kommer.
 • Vi erkjenner hvor smertefull og utfordrende denne prosessen kan være, og med denne erkjennelsen blir vi mer bevisste og medfølende overfor andres reise.
 • Vi lærer å be om hjelp, da mange ting i livet er mer håndterbare med støtte fra andre.
 • Vi fokuserer på vår egen reise, og er klar over at alle går i sitt eget tempo, og at det eneste vi har kontroll over, er våre egne handlinger.

Selvransakelse – Kultiver en indre nysgjerrig observasjon av egne mønstre, handlinger og triggere og oppførsel.

Emosjonelt arbeid – Gå på kurs og workshops som handler om kommunikasjon, følelser, triggere og nervesystemet.

Terapeut/coach – Søk støtte av profesjonelle som kan veilede og peke på steder der vi kan vokse, eller der det er sår og annet som holder oss tilbake.

Lesing – Lesing er en av de mest tilgjengelige og kostnadseffektive måtene å utvide vår kunnskap og vår verden på. Bøker er gode følgesvenner på vår reise for selvutvikling, uansett hva vi ønsker å forbedre. Vi har masse materiale her, og bokanbefalinger her.

Journalføring – Å skrive ned tanker hjelper oss med å se dem med større klarhet. Å føre en journal regelmessig gjør det mulig for oss å oppdage mønstre og gjentagende ideer, og senere kan vi bestemme oss for å jobbe med dem. En annen utmerket selvforbedringsmetode er å føre en takknemlighetsdagbok – det vil si å skrive ned minst et par ting hver dag som vi er takknemlige for. Dette bidrar til økt selvforståelse og selvfølelse.

Bekreftelser – Bekreftelser er en kraftig måte å uttrykke våre intensjoner og minne oss selv på hva vi verdsetter. Daglige bekreftelser gjør det mulig for oss å bevisst fokusere på det som betyr noe for oss og bringe mer av det inn i våre liv.

Fysisk bevegelse og utfoldelse – Bevegelse holder oss i form. Kroppen er en utmerket kilde til informasjon, og den sender oss kontinuerlig signaler om hva den trenger. Å ta vare på kroppen vi lever i er en vakker måte å ta vare på oss selv og opprettholde vår utvikling.

Vær bevisst på dine ord – Å være oppmerksom på vårt språk og våre uttrykk kan hjelpe mye med å forme vår hverdag. Å være bevisst på hva vi sier og hvordan vi sier det er det første skrittet mot å forstå oss selv bedre! Vi tar eierskap over tilværelsen med å bytte ut ordene «burde» og «må», som begge er med på å skape en subtil offermentalitet, med «ønsker» og «vil». Vi tar selvansvar når vi kommuniserer i jeg-form i stedet for «man» og «du».

Gjør noe for første gang – Kom deg ut av komfortsonen og prøv noe nytt! Et bra spørsmål å stille er: «Når var sist gang du gjorde noe for første gang?» Dette minner meg om viktigheten av å utforske, slik barn gjør, og å nære nysgjerrighet for det ukjente.

1. Fokuser på dine styrker

Ofte tenker folk på selvutvikling som å fokusere på svakhetene sine, noe som kan gjøre prosessen mer smertefull. Selvforbedring kan også bety å utvikle talentene våre, bli gode på det vi elsker å gjøre og ha det gøy!

2. Rydd opp

Prosessen med å rydde opp innebærer å gi slipp på de delene av oss selv (og miljøene våre) som ikke lenger tjener oss. Indre trossystemer, antagelser, relasjoner og handlingsmønstre. Ved å rydde opp, skaper vi rom for nye opplevelser, ny bevissthet og vekst. Rydding kan være frigjørende og hjelper oss med å se tydeligere hvilken retning vi ønsker å ta for vår vekst.

3. Still deg selv kraftige spørsmål

Spørsmål kan gi meningsfull innsikt. Hvordan ønsker du å inspirere andre? Hva ønsker du å bli husket for? Hva ville ditt eldre jeg fortalt deg om din selvutvikling? Det finnes hundrevis av sterke spørsmål. I alle artiklene våre her på nettsiden finner du spørsmål og journal insikter.

4. Søk tilbakemelding

Konstruktiv tilbakemelding fungerer som en «boost-knapp»: den gir verdifull innsikt som hjelper oss med å forbedre oss og betjene andre bedre. Det hjelper oss med å utvikle oss raskere, da andre avslører det vi ikke kan se. Tilbakemelding gjør det mulig for oss å gjøre nødvendige justeringer, drømme større og oppnå mer! Her er en øvelse.

5. Arbeid med en ansvarlighetspartner eller mannsgruppe

Å ha en ansvarlig partner, enten det er en venn, coach, eller en mannsgruppe kan være enormt støttende for å holde seg på rett spor. Ansvarlighet er en kraftig mekanisme som hjelper oss med å bevege oss fremover og til slutt oppnå de ønskede resultatene. Menn vi har tillit til kan speile både vår kraft og våre skygger og gi oss tilbakemeldinger.

6. Start smått

Bærekraftig fremgang oppnås gjennom små, konsekvente skritt. Det er ikke nødvendig med store sprang – selv om de kan være mulige, er de ikke alltid det beste utgangspunktet. Hvis du er nølende, begynn med små handlinger. Små handlinger genererer positive sykluser som igjen skaper flere positive sykluser. Endringen vi ønsker å se starter med oss selv – og med det første skrittet.

7. Fortsett fremover

Mange ganger er den største feilen vi gjør å gi opp prosessen! Hvis du har valgt å utfordre deg selv og forbedre deg, hold fast ved det. Læring innebærer perioder med stagnasjon, øyeblikk av glede og tilbakeslag. Alt dette er en del av prosessen. Fortsett å gå fremover, ett skritt om gangen!

8. Forplikt deg til nysgjerrighet

Nysgjerrighet presser oss til å forske mer, stille spørsmål og søke dypere visdom. Nysgjerrighet oppstår når vi adopterer et «begynnersinnst» og prøver å se ting som om det var første gang. Denne holdningen gir oss ny innsikt, fri for skjevheter og fordommer som kan hindre oss i stedet for å hjelpe oss.

9. Beveg deg

Et sunt sinn lever i en sunn kropp. Hvis du primært fokuserer på intellektuelle aktiviteter, finn litt tid til fysisk trening. Hvis du er en idrettsutøver som alltid er utendørs, prøv å finne tid til litt ro og introspeksjon. Kombinasjonen av hjerne, kropp (og ånd!) gir de beste langsiktige følelsene og belønningene.

10. Feire suksessene dine

Nelson Mandela sa: «Husk å feire milepæler mens du forbereder deg på veien videre.» Å feire suksesser er en sunn vane som ofte blir ofret til fordel for nye handlinger og resultater. Å sette tiden på «pause» gir oss muligheten til å observere hva vi har oppnådd, fremgangen som er gjort, læringen vi har oppnådd, og følelsene som følger med. Det er et kritisk øyeblikk som åpner rom for selv-anerkjennelse og åpenhet for å dele vår stolthet med oss selv og andre.

Disse ti praktiske måtene å forbedre seg selv på kan være til hjelp i vår personlige utvikling og veien mot å bli den beste versjonen av oss selv. Ved å fokusere på styrkene våre, rydde opp i livet vårt, stille oss selv viktige spørsmål, søke tilbakemelding, arbeide med en ansvarspartner, starte med små handlinger, fortsette å gå fremover, dyrke nysgjerrighet, ta vare på kroppen vår og feire suksesser, kan vi både vokse i oss selv og i skape dypere relasjoner til både oss selv og andre rundt oss.