Selvdisiplin

“Selvdisiplin er broen mellom mål og prestasjon. Å overvinne selv og holde løftet til din egen sjel er den mest styrkende reisen du noensinne vil ta.”

– Steve Maraboli

Menn og reisen mot disiplin

Mange menn lider stille på grunn av den dype skammen de føler knyttet til manglende disiplin. Dette er noe som mange av dere kanskje kjenner dere igjen i. Kanskje du er en mann som stadig utsetter ting eller har utfordringer med å opprettholde selvdisiplin. Det er også mulig at du er disiplinert på noen områder av livet, men på andre områder sliter du. Dette er en naturlig tilstand for mennesker; ingen har en fullkommen disiplin – vel, kanskje noen få, men de har sannsynligvis også sine dårlige dager!

Likevel er dette et viktig tema, nettopp på grunn av den intense smerten menn føler når de mangler disiplin. Selvdisiplin er avgjørende for menn når det gjelder å føle en viss grad av suksess. Menns hjerner er innstilt på måloppnåelse, og mangelen på disiplin kan alvorlig utfordre disse målene. Dette påvirker også hvordan menn ønsker å bli sett av andre.

Smerten menn opplever rundt manglende disiplin kan manifestere seg på mange områder av livet:

 • Våre helsevaner.
 • Personlig og åndelig vekst.
 • Tidsbruk.
 • jobb og oppgaver
 • Søvnvaner.
 • Forpliktelser i nære relasjoner.
 • Økonomisk atferd… og så videre.

Kjenner du igjen deg selv i å føle deg dårlig på grunn av manglende disiplin på ett eller flere av disse områdene?

Mange menn velger å holde mangelen på disiplin skjult fordi å dele dette med andre kan føre til skam og gi et negativt inntrykk av dem selv. Ofte holder vi dette for oss selv fordi vi ser på det som en svakhet, og ingen ønsker å bli oppfattet som svak.

Vi tror ofte at vi skal være «ekte menn» og stå sammen som disiplinerte krigere.

Selvbedrag spiller også en rolle her. Ofte ignorerer eller unngår vi å takle mangel på disiplin (og den smerten det medfører). Dette skyldes ofte en mektig kraft kalt «selvbedrag». Selvbedrag er en beskyttelsesmekanisme som oppstod for å skjerme oss fra negative følelser. Som voksne tjener denne mekanismen oss imidlertid ikke lenger. Likevel fortsetter vi å praktisere selvbedrag.

Ved å lure oss selv, ignorere eller unngå, havner vi i en negativ spiral der vi ikke følger gjennom med det vi sa vi skulle gjøre. Dette går på bekostning av våre høyeste verdier og mål.

Hvis du ser på deg selv som udisiplinert, er sjansen stor for at du faktisk er det. Dette fører til negativ selvdømming som føles smertefull. For å unnslippe denne smerten distraherer du deg selv, slik at du slipper å kjenne den på nært hold. Men selv om du distraherer deg selv, påvirker disse negative følelsene fortsatt din selvfølelse og hvordan du viser deg frem for verden.

Kanskje prøver du ditt beste for å takle mangel på disiplin, men de underliggende problemene forsvinner ikke av seg selv. I et forsøk på å fungere i hverdagen, ignorerer du igjen selvvurderingene, smerten og problemene under overflaten. Denne sirkelen av mangel på disiplin fortsetter. I virkeligheten er denne spiralformen et rop fra ditt høyere selv, som forsøker å få din oppmerksomhet og kalle deg inn i noe større.

Her er en radikal tanke: Slutt å streve etter å være perfekt i disiplinen din.

Du kjenner kanskje til den idylliske fantasien om den rustningkledde romerske soldaten som perfekt mestrer disiplinen. Han står opp hver dag klokken 05.00 på prikken, går målbevisst gjennom oppgavelisten sin og tåler enhver distraksjon og fristelse med en stoisk ro.

Kjære venn, gi deg selv en pustepause. Slipp det idealiserte bildet av maskulinitet som har bundet deg til følelsen av elendighet.

Presset menn legger på seg selv når de jager etter en illusorisk perfeksjon i disiplinen, resulterer ofte i en voldsom skamfølelse. Smerten ved å føle at man ikke lever opp til de ideelle maskuline standardene, kan være overveldende.

Kjernen av budskapet om å «drite i å være perfekt i disiplin» handler faktisk om å være mer barmhjertig mot deg selv. Den selvmedfølelsen skaper et rom i ditt indre som lar deg håndtere de virkelige årsakene til din manglende disiplin.

Men vent – du skal ikke gi deg så lett.

Pass på at du ikke blir for tafatt og svak når det kommer til disiplin!

Ta en ærlig kikk på hvordan du kanskje narres av deg selv, og erkjenn hvor du kan være ustrukturert, ufokusert og udisiplinert.

Det vi ønsker å lede deg mot her, er veien til åndelig krigerskap, der du er villig til å konfrontere det ubehaget som følger med grundig selvevaluering. Øv på å utvikle sunn selvrespekt. Vær vennlig mot deg selv samtidig som du står fast ved din integritet og forplikter deg til kontinuerlig forbedring og forfining.

Finn den balanserte veien der du bringer bevissthet og målrettethet inn i ditt forhold til disiplin.

Ikke glem at ordet «disiplin» stammer fra «disippel». Å være en sann mester i disiplin handler ikke om å være feilfri – det handler om å være en dedikert elev av deg selv.

Undersøk deg selv.

Legg vekt på din egen helbredelse.

Å være en disippel av deg selv betyr å ha en nær tilknytning til dine sår, begrensende tro, svakheter og styrker.

En av de mest saboterte faktorene for din disiplin er de underliggende negative overbevisningene du har om deg selv.

Tanker som:

 • «Jeg mangler disiplin – klarer aldri å holde fast ved ting.»
 • «Jeg er rotete og uorganisert.»
 • «Jeg er dårlig til å fullføre ting og følge opp.»

Du kan ikke enkelt overskride slike begrensende overbevisninger og bare smette inn i en disiplinert tilstand. Det fungerer ikke på den måten.

Hvis du bærer negative, begrensende overbevisninger som påvirker atferden din, kan du ikke ignorere dem og håpe på at ting vil endre seg. Heller ikke kan du tvinge deg til disiplin ved å fylle telefonen din med 20 påminnelser eller legge post-it-lapper rundt i huset.

Å tvinge disiplin kan føles som selvstraff, og det er nettopp dette som får mange menn inn i en jojo-syklus. Å presse seg hardt en periode i noen få dager eller uker, for så å falle av, klandre seg selv, og gjenta syklusen om og om igjen.

Disiplin er ikke noe vi er født med, og det er ikke noe du enten har eller ikke har. Det er noe som utvikles.

Menn sin selvdisiplin er avgjørende for å oppnå suksess, er det viktig å innse at det ikke er en medfødt egenskap; det er en ferdighet som kan utvikles og styrkes over tid. Dette utfordrer ofte oppfatningen om at noen er «født» med selvdisiplin, mens andre ikke er det. Alle kan lære å mestre denne ferdigheten med riktig innsats og tilnærming.

Denne utviklingen av selvdisiplin begynner med en forståelse av hva som er på spill: 

Når vi snakker om å forstå hva som er på spill, refererer vi til behovet for å anerkjenne og eie konsekvensene av våre handlinger eller mangel på handling i alle situasjoner. Dette innebærer å erkjenne hva vi kan vinne eller tape basert på valgene vi tar når det gjelder selvkontroll.

Å anerkjenne den potensielle belønningen for å opprettholde selvkontroll er viktig. Vi kan begynne å innse hvordan selvdisiplin kan være nøkkelen til å nå våre mål, oppfylle våre drømmer og leve et liv som gir oss dypere tilfredsstillelse og mening. For å bygge selvdisiplin må vi utfordre oss selv regelmessig og gradvis utvide vår evne til å takle impulser og fristelser. Dette kan innebære å jobbe med små, overkommelige mål før vi tar fatt på større utfordringer. Gjennom denne prosessen lærer vi oss selv å håndtere vanskelige situasjoner, takle utsettelser og utvikle evnen til å si «nei» til distraksjoner som kan forhindre oss fra å oppnå våre ønskede resultater.

Selvdisiplin handler også om å bygge en sterk indre motivasjon som driver oss fremover. Når vi er klare over hvorfor vi ønsker å oppnå våre mål, blir det enklere å motstå distraksjoner og fristelser. Vi blir drevet av en indre iver som gir oss styrke og utholdenhet i møte med utfordringer. I tillegg kan vi dra nytte av støtte fra andre, enten det er gjennom ansvarlighetspartnere, veiledning eller sosial støtte i en mannsgruppe. Dette gir oss ekstra motivasjon og en følelse av fellesskap som kan hjelpe oss med å opprettholde selvdisiplin over tid.

Selvdisiplin handler om å kontrollere våre handlinger og atferd for å oppnå langsiktige mål. Det innebærer å overvinne kortsiktige fristelser og distraksjoner for å fokusere på det som virkelig betyr noe. Utvikling av selvdisiplin fører til suksess i arbeid, relasjoner, helse, økonomi og alle aspekter av livet. Her er noen viktige grunner til at selvdisiplin er så viktig:

 • Oppnåelse av mål: Med selvdisiplin kan vi takle store mål og drømmer ved å bryte dem ned i små, håndterbare trinn. Disiplin holder oss på rett spor over tid.
 • Etablering av gode vaner: Å holde fast ved positive vaner som trening, sunn kosthold, orden og effektivt arbeid er mye lettere når vi har disiplinen til å opprettholde dem.
 • Tidsstyring: Selvdisiplin hjelper oss med å unngå utsettelse og distraksjoner, slik at vi bruker tiden vår klokere og mer produktivt.
 • Indre ro: Når vi føler at vi har kontroll over våre handlinger, opplever vi vanligvis økt ro, selvtillit og målbevissthet.
 • Viljestyrke: Selvdisiplin styrker vår viljestyrke, slik at det blir lettere å si nei til fristelser og distraksjoner.

Måten du øker din kapasitet for større selvdisiplin på er ved bevisst å gå inn i disiplinens vei. Du kan velge å bli en elev av disiplin, skrive det ned og forplikte deg overfor dine nærmeste. Velg å aktivt bevege deg inn på disiplinens sti.

Mens disiplinen din utvikler seg, vil også følelsen av tilfredshet, positiv selvrespekt og en generell følelse av integritet vokse.

Du må ta beslutningen om at dette er et område av livet ditt som du ønsker å jobbe med. Ikke forsøk bare å tvinge deg selv til å bli mer disiplinert.

Disiplin er en praksis som krever selvkjærlighet.

Hvis du ikke praktiserer selvkjærlighet og selvaksept, vil disiplinen din være svekket.

Selvkjærlighet og å gi slipp på perfeksjon er nøkkelen til balanse.

Akkurat som disiplin i seg selv, er dette en livslang praksis. Du vil aldri være «ferdig». Du vil bare fortsette å komme tilbake, dag etter dag, med ditt engasjement for å øve.

Velg ett område i livet ditt i dag der du opplever mangel på disiplin, og forplikt deg til å utforske de underliggende overbevisningene som ligger til grunn for din manglende evne til å være disiplinert.

Aktiver viljestyrken og kultiver mental styrke:

 • Innfør en daglig affirmasjonspraksis der du kobler deg til den fryktløse mannen som bor dypt i deg. Bekreft ham hver dag med kjærlighet.
 • Bruk selvmedfølelse og vennlighet.
 • Godta deg selv som den du er. Selvaksept betyr ikke at du skal akseptere manglende disiplin; det betyr at du omfavner deg selv med feil og alt.
 • Mediter, visualiser og føl den disiplinerte mannen som finnes i ditt indre.
 • Sett handling bak dine ord og sett deg små mål.
 • Prøv å gjøre små, oppnåelige endringer. Små seire kan føre til større og mer robust disiplin.
 • Fortsett på kursen.

Ingredienser:

 1. Selvbevissthet: Start med å bli klar over områdene der du mangler selvdisiplin. Identifiser de vanene eller oppgavene som du ønsker å forbedre.
 2. Målsetting: Sett tydelige og realistiske mål for hva du ønsker å oppnå med økt selvdisiplin. Disse målene bør være spesifikke, målbare, anvendelige/oppnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART-kriteriene).
 3. Planlegging: Lag en handlingsplan for hvordan du skal oppnå målene dine. Dette kan inkludere tidspunkter, steg-for-steg handlinger og strategier for å håndtere hindringer.
 4. Motivasjon: Finn ut hva som motiverer deg til å oppnå selvdisiplin. Dette kan være belønninger, personlige verdier eller langsiktige mål.
 5. Selvkontroll: Praksis med å utøve selvkontroll i små situasjoner før du tar på deg større utfordringer. Dette kan hjelpe deg med å bygge opp disiplinen din gradvis.
 6. Selvrefleksjon: Ta regelmessige pauser for å reflektere over din fremgang. Feire dine seire og lær av eventuelle tilbakeslag.

Fremgangsmåte:

 1. Identifiser dine svake punkter: Identifiser spesifikke områder der du ønsker å øke selvdisiplin. Dette kan inkludere helsevaner, arbeidsvaner eller personlig utvikling.
 2. Sett mål: Sett klare og realistiske mål for hva du ønsker å oppnå. For eksempel, hvis du ønsker å bli mer disiplinert med trening, kan et mål være å trene tre ganger i uken i en måned.
 3. Lag en handlingsplan: Lag en detaljert handlingsplan som beskriver hvordan du skal nå målene dine. Dette kan inkludere en ukentlig treningsplan, en daglig tidsplan for arbeid eller studier, eller strategier for å redusere distraksjoner.
 4. Finn motivasjon: Identifiser hva som motiverer deg til å oppnå disse målene. Dette kan være helsefordeler, karriereambisjoner eller personlig tilfredsstillelse.
 5. Øv selvkontroll: Begynn med å praktisere selvkontroll i små situasjoner. For eksempel, hvis du prøver å redusere sukkerinntaket ditt, kan du begynne med å si nei til søtsaker i en uke.
 6. Evaluering og justering: Ta regelmessige pauser for å evaluere din fremgang. Hvis du oppdager at du sliter med å opprettholde selvdisiplinen, juster handlingsplanen din eller finn nye måter å motivere deg selv på.

Serveringstips:

 • Del dine mål med venner eller familie for å få støtte og ansvar.
 • Belønn deg selv når du oppnår milepæler for å opprettholde motivasjonen.
 • Vær tålmodig med deg selv og forstå at selvdisiplin tar tid å utvikle.

Ved å følge denne oppskriften og være konsekvent i innsatsen din, kan du gradvis øke selvdisiplinen din og oppnå de ønskede målene dine.

Selvdisiplin representerer en kritisk ferdighet som ligger i kjernen av suksess. Den muliggjør realiseringen av langsiktige mål ved å gi oss kraften til å overvinne kortsiktige impulser og fristelser som ofte kan lede oss bort fra vår ønskede kurs. Dette kan være avgjørende når vi arbeider med å innføre positive vaner, fullføre ambisiøse prosjekter og leve et liv som er mer i tråd med våre verdier og mål.

Sett klare mål og prioriteringer:

Å sette tydelige, målbare mål og prioriteringer gir retning for selvdisiplinert oppførsel og gjør det enklere å ta handling. Vaghet eller abstrakte mål kan føre til prokrastinering og redusert innsats. Her er noen tips for å sette mål som fremmer selvdisiplin:

 • Del langsiktige mål opp i mindre milepæler: Dette gjør det lettere å håndtere ett skritt om gangen.
 • Spesifikasjon og målbare mål: Sett klare og tidsbestemte mål. For eksempel, er «Gå ned 10 kilo innen 1. juni» et bedre mål enn «Gå ned litt i vekt i år.»
 • Begrens deg til nøkkelmål: Unngå å spre selvdisiplinen din for tynt over mange områder. Fokuser på det som er mest vesentlig.
 • Skriv ned målene: Legg målene et sted hvor du ser dem daglig for å minne deg selv om dem.
 • Del målene: Si høyt til en venn eller i en mannsgruppe hva som er målene og når det skal være klart. Be om støtte til å holde deg ansvarlig.
 • Prioriter målene: Avgjør hvilke mål du skal fokusere på først, og planlegg din tid i samsvar med dette. Viktige, men ikke presserende oppgaver krever ofte selvdisiplin.
 • Revider målene: Juster målene etter behov når omstendighetene endrer seg.

Pro tips: Les om forpliktelse og ansvarlighetspraksis.

Bygg nye vaner og rutiner:

Selvdisiplin spiller en betydelig rolle i prosessen med å etablere nye vaner og opprettholde daglige rutiner som tjener våre mål. Her er noen tips for å hjelpe deg i denne prosessen:

 • Endre miljøsignaler: Gjør små endringer i miljøet ditt for å utløse nye vaner. For eksempel, la treningsklær ligge ved sengen for å minne deg om å trene om morgenen.
 • Gradvis bygging: Bygg vaner gradvis over tid i stedet for å forsøke å endre for mange ting samtidig.
 • Planlegg vaner og ritualer: Opprett faste tidspunkter for vaner som meditasjon eller lesing for å styrke dem.
 • Start smått: Begynn med små, enkle handlinger for å etablere en vane. For eksempel, ta noen push-ups daglig for å etablere en treningsvane.
 • Bruk apper for vanesporing: Bruk apper som hjelper deg med å overvåke fremgangen din og sender påminnelser.
 • Søk støtte: Delta i en mannsgruppe som har fokus på ansvarlighet for å øke motivasjonen og disiplinen din.
 • Vær tålmodig: Vanligvis tar det 66 dager før en ny atferd blir en automatisk vane. Vær vedvarende, selv når du opplever tilbakeslag.

Så, selv om selvdisiplin kan være en utfordrende egenskap å mestre, er det en som kan transformere måten vi nærmer oss mål og drømmer på. Ved å anerkjenne dens betydning, forplikte oss til å utvikle den gradvis, og styrke vår indre motivasjon, kan vi ta store skritt mot å oppnå suksess og oppfyllelse i livet vårt.