Reaktivitet

Utforsk din reaktivitet for å bygge tillit og bevissthet som mann

Din dypeste styrke og tillit som mann avhenger av din evne til å svare og ta avgjørelser bevisst. Det innebærer å velge hva du ønsker å si, gjøre eller kommunisere. Når du derimot reagerer på en altfor reaktiv måte i samhandling med andre, blir din evne til å ta overveide og bevisste valg drastisk redusert. Ved å være reaktiv reagerer du direkte på stimuli – følelser, vurderinger, meninger og frykt – fra andre. Du mister din suverenitet og handler basert på ytre påvirkninger. Reaktivitet handler ikke bare om å eksplodere eller miste besinnelsen. Det kan også manifestere seg som å stenge seg inne, tilbakeholde kjærlighet og ømhet, gi passive-aggressive kommentarer, fryse til eller unngå interaksjoner – alt dette er ulike former for reaktivitet.

Hvis du ønsker å utvikle mer tillit som mann, må du nøye se på din egen reaktivitet. Den kan enten være et kompass som fører deg mot en dypere forståelse av deg selv, eller en sirenesang som drar deg inn i farlige farvann av offermentalitet, skyldfølelse og barnslig uvitenhet. Er du en person som later som om du er upåvirket, men stille dømmer menneskene rundt deg og behandler dem deretter? Eller er du en mann som raskt blir reaktiv og sint, og kutter ned på folk hver gang de gjør noe du ikke liker?

Reaktiviteten din er som et neonskilt som peker mot skyggen i deg. Det er et signal om at du føler deg underlegen, defensiv, såret, respektløs, forrådt, flau, forlatt, neglisjert og ute av kontroll. Reaktivitet indikerer at din bevissthet og evne til å agere har forsvunnet eller redusert på en eller annen måte. Defensivitet, passiv-aggressivitet, følelse av håpløshet, tilbaketrekning eller aggressiv kritikk er alle eksempler på reaktivitet.

 • Reagerer uforholdsmessig, som om noe er mye større eller viktigere enn det egentlig er.
 • Hører deg selv si de samme tingene om igjen, nesten som om du er på repeat.
 • Bruker «absolutte» ord som «du alltid,» «du aldri,» «bare du.»
 • Opplever en rask økning i følelsesmessig intensitet.
 • Mister kontakten med personen du kommuniserer med.
 • Mangler empati for personen du reagerer på.
 • Overdriver følelsene dine.
 • Har en sterk trang til å ha rett.

For å håndtere din reaktivitet er det viktig å kunne fange deg selv i øyeblikket når du er reaktiv. Dette innebærer å bli oppmerksom på ditt eget ubevisste sinne, enten det kommer til uttrykk gjennom passiv-aggressivitet, dømmende holdninger, fiendtlighet, defensivitet eller ved å spille offerrollen. Det er avgjørende å bli godt kjent med din egen reaktivitet og å kunne identifisere tegnene som indikerer at du handler fra et reaktivt sted. Dette inkluderer å gjenkjenne de fysiske, emosjonelle, mentale og verbale signalene som følger med din reaktivitet.

Du kan for eksempel legge merke til at brystet føles trangt eller at ansiktet blir varmt når partneren din påpeker at du har glemt å ta ut søppelet. Du kan også oppleve å bli defensiv og begynne å komme med unnskyldninger for hvorfor du glemte det.

Å være oppmerksom på disse fysiske tegnene er et nyttig verktøy for å skape en pause. Ved å legge merke til disse signalene kan du skape en avstand fra situasjonen og gi deg selv tid til å samle tankene. I denne pausen har du muligheten til å roe ned de intense følelsene og vurdere hva den beste responsen er i situasjonen. Ved å bruke dette verktøyet kan du velge å handle på en mer bevisst og konstruktiv måte, i stedet for å la reaktiviteten styre handlingene dine impulsivt og ofte negativt.

For å håndtere reaktiviteten din kan du bruke følgende fem-trinns metode. Ta deg selv i øyeblikket når du er reaktiv og hold deg selv ansvarlig, selv når du kanskje har lyst til å skylde på eller reagere på den andre personen.

1) Bli kjent med tegnene (fysiske, følelsesmessige, mentale, verbale). Sjekk ERAP for mer om dette.

2) Ta en pause, selv om den er kort, og ta et par pust før du svarer, slik at du kan finne ut hva du egentlig opplever. (mer om pause her.)

3) Gi det en etikett, for eksempel «Jeg er reaktiv/føler meg reaktiv/blir reaktiv»

4) Uttrykk hva du faktisk føler, for eksempel såret, respektløs, trist, bekymret, engstelig, forlatt, avvist, flau.

5) Skift oppmerksomheten fra tankene til sansningen, flytt fokuset fra tankene og historiene du har i hodet til de fysiske opplevelsene i kroppen, og koble deg igjen til pusten. Dypt innpust gjennom nesa og utpust gjennom munnen med lyd.

Her er noen spørsmål du kan bruke for å jobbe med reaktiviteten din:

 • Jeg vet at jeg er reaktiv når…
 • Hvordan det føles i kroppen min er…
 • Jeg blir defensiv når…
 • Jeg er fordømmende overfor andre når…
 • Jeg slår av eller vil ikke svare når…
 • Når jeg er reaktiv, sier jeg ting som…
 • Atferden jeg rettferdiggjør er…

Det er viktig å forstå sannheten om reaktivitet: Det er ikke en bevisst respons. Du svarer ikke fra et sentrert, jordet og klarsinnet sted. I stedet svarer du på en forhåndsbetinget, emosjonell og defensiv måte som ofte har som mål å skjule hva du egentlig tenker eller føler. Ved å jobbe med reaktiviteten din kan du gradvis transformere denne automatiske responsen til en mer bevisst og autentisk måte å håndtere situasjoner på.