Påkobling

“Sann kraft ligger i den bevisste forbindelsen med seg selv; det er ankeret som veileder oss gjennom livets forandringer og relasjoner.”

– Carl Jung

Hva er det å koble på seg selv, og hvorfor er det viktig?

Hva betyr det å «koble på seg selv» i autentiske relasjoner? 

Når vi lever livene våre i en tilstand av konstant reaksjon, blir vi som marionetter, hvor ytre påvirkninger og omstendigheter styrer våre handlinger og følelser. Dette kan føre til at vi tar beslutninger impulsivt, uten å vurdere konsekvensene grundig, og reagerer ofte på en måte som vi senere kan angre på.

Å koble på seg selv innebærer å ta et skritt tilbake fra den automatiske reaksjonsmodusen og begynne å observere våre egne tanker, følelser og kroppslige opplevelser. Dette gir oss verdifull innsikt og forståelse av hva som foregår i oss på et gitt øyeblikk. Når vi er bevisste om våre egne reaksjoner, får vi muligheten til å bryte den automatiske responsen. Dette gir oss en verdifull pause, der vi kan evaluere situasjonen mer nøye og vurdere alternativer. 

Vi kan stille oss selv spørsmål som: 

«Hvorfor føler jeg meg slik?»

«Hva er mitt egentlige mål eller ønske her?»

«Hvordan kan jeg handle på en måte som er i tråd med mine verdier og mål?»

Men hvorfor er det så viktig å praktisere denne formen for påkobling med oss selv i relasjoner? Svaret er ofte knyttet til det moderne livets hektiske tempo og de mange forpliktelsene som kommer med det. Vi beveger oss raskt gjennom livet, fylt med timeplaner og ansvar. Å utføre denne grunnleggende praksisen med å koble på seg selv gir oss muligheten til å bremse ned, puste og virkelig legge merke til vår opplevelse i øyeblikket.

Denne bevisstheten gir oss en gave: evnen til å respondere fra et sted av bevissthet snarere enn å reagere automatisk. Det betyr at vi kan ta øyeblikket tilbake fra de automatiske reaksjonene som ofte styrer vårt liv, og i stedet ta et øyeblikk til å vurdere hvordan vi ønsker å svare på en situasjon. Det gir oss makt til å ta bevisste valg og forme våre reaksjoner i tråd med våre verdier og mål. På denne måten kan vi styrke våre relasjoner og øke vår evne til å kommunisere autentisk og empatisk med andre.

  • Bevissthet: I en hektisk verden hvor vi ofte går i autopilotmodus, gir det å koble på seg selv oss muligheten til å bli mer bevisste på hva som skjer i våre egne sinn og hjerter. Dette inkluderer å forstå våre egne reaksjoner, preferanser og tanker.
  • Selvforståelse: Å koble på seg selv hjelper oss med å dykke dypere inn i vår egen indre verden. Dette kan gi oss innsikt i våre egne mønstre, traumer og behov. Med denne innsikten kan vi bedre forstå hvorfor vi reagerer på bestemte måter i relasjoner.
  • Bedre kommunikasjon: Når vi er tilstede i øyeblikket og er oppmerksomme på våre egne reaksjoner, kan vi kommunisere mer effektivt. Vi kan uttrykke våre tanker og følelser tydeligere, og vi kan også lytte bedre til hva andre har å si, uten å bli forstyrret av våre egne indre monologer. Du kan lese mer om kommunikasjon her.
  • Empati: Koble på seg selv gir oss muligheten til å utvikle empati. Når vi er klar over våre egne følelser og utfordringer, er vi mer i stand til å sette oss i andres sko og forstå deres opplevelser på en dypere måte.

Dette skaper rom for mer konstruktive og gjennomtenkte handlinger. I stedet for å handle i affekt, kan vi velge handlinger som tjener våre langsiktige mål og verdier. Vi kan kommunisere bedre i konfliktfylte situasjoner, ta kloke økonomiske beslutninger, og til og med forbedre våre personlige forhold ved å være mer tilstede og empatiske.

  1. Ta noen dype åndedrag og sett deg ned: Dette skaper et øyeblikk av stillhet og gir deg muligheten til å vende oppmerksomheten innover.
  2. Observer dine tanker, følelser og sanseopplevelser: Dette trinnet innebærer å være oppmerksom på hva som skjer i øyeblikket. Du legger merke til tankene som kommer og går, erkjenner følelser uten å dømme dem og er oppmerksom på sanseinntrykkene dine, som hvordan kroppen føles fysisk.
  3. Aksepter det du legger merke til: Dette handler om å praktisere selvaksept. Du erkjenner at dine tanker og følelser er gyldige, selv om de kan være komplekse eller utfordrende.
  4. Oppretthold bevissthet: Selv når du retter oppmerksomheten utenfor deg selv og inn i verden rundt deg, prøv å opprettholde en viss grad av bevissthet om din indre opplevelse. Dette lar deg være mer tilstede og autentisk i dine interaksjoner med andre.
  5. Regelmessig praksis: Selv om dette kan virke som en enkel prosess, er det ofte nyttig å praktisere det regelmessig. Jo mer du øver, jo mer blir det en naturlig del av din måte å være i relasjoner på.

Så, å koble på seg selv handler om å ta kontroll over våre egne liv ved å være bevisst, reflektere og ta informerte valg. Dette kan føre til en dypere forståelse av oss selv, våre mål og hvordan vi ønsker å håndtere ulike situasjoner. Det gir oss makten til å handle proaktivt i stedet for å være passive reaktører, og dette kan i stor grad forbedre vår livskvalitet og relasjonene våre.