Maskulinitet

“I møte med utfordringer finner mannen sin styrke, og i å akseptere den dype sårbarheten innenfor oppdager han en urokkelig maskulinitet.”

– Viktor Frankl

Forsterk din maskuline polaritet (din «yang» kraft)

Maskulin polaritet refererer til de kvaliteter og egenskaper som tradisjonelt er assosiert med det maskuline prinsippet. Du kan tenke på det som yin/yang der maskulin polaritet representerer yang energien. Disse egenskapene er ikke nødvendigvis unike for menn, da både menn og kvinner har både maskuline og feminine aspekter. Likevel kan maskulin polaritet manifestere seg i enkelte adferd og karaktertrekk som ofte er knyttet til den maskuline energien. (Vil du vite mer om polaritet, hør på Furtebua podcasten)

Her er noen eksempler på maskulin polaritet:

 • Besluttsomhet: Maskulin polaritet inkluderer ofte en sterk vilje og besluttsomhet. Evnen til å sette mål og forfølge dem målrettet er et maskulint kvalitetstrekk.
 • Handlekraft: Å ta initiativ, handle og være proaktiv i møte med utfordringer er en maskulin egenskap. Dette inkluderer også evnen til å ta raske beslutninger.
 • Selvstendighet: Uavhengighet og autonomi er ofte assosiert med maskuline kvaliteter. Dette betyr ikke nødvendigvis å isolere seg fra andre, men heller å ha kapasiteten til å handle selvstendig.
 • Beskyttelse: En tendens til å være en beskytter, ikke bare fysisk, men også emosjonelt. Dette kan manifestere seg som omsorg for andre og et ønske om å skape en følelse av sikkerhet.
 • Rasjonell tenkning: Maskulinitet er noen ganger forbundet med rasjonell tenkning, logikk og problemløsningsevner. Dette kan bety evnen til å ta avgjørelser basert på fakta og analyse.
 • Initiativ: Å ta initiativ til handling uten å vente på at noen andre skal ta ledelsen. Dette inkluderer også å være en drivkraft for endring og fremgang.
 • Tilgjengelighet for utfordringer: Mange maskuline kvaliteter er forbundet med å konfrontere og overvinne utfordringer. Dette kan inkludere utholdenhet, mot og viljestyrke.
 • Struktur: Evnen til å skape struktur og organisere er ofte sett på som en maskulin egenskap. Dette kan gjelde både i profesjonelle og personlige sammenhenger.
 • Ambisjon: Ambisjon, ønsket om å oppnå noe stort eller forbedre ens situasjon, er en annen egenskap som ofte er knyttet til maskulin polaritet.
 • Selvkontroll: Evnen til å opprettholde selvkontroll, spesielt i utfordrende situasjoner, er en maskulin egenskap som også knytter seg til emosjonell stabilitet.

Ved å jobbe med de følgende øvelsene kan du gradvis øke din evne til å fullføre, være pålitelig, være sann, takle kritikk, arbeide mot mål, møte frykt og bli den mannen du ønsker å være. Det vil bidra til å utvikle en mer integritetsfull og målorientert tilnærming til livet. Dette er et stort skritt på veien mot en sterk maskulin polaritet. 

 1. Fullfør det du starter: Når du setter deg mål eller forplikter deg til noe, er det viktig å følge gjennom. Å være pålitelig og oppfylle dine forpliktelser sender signaler om ansvarlighet og pålitelighet. Sett deg mål og forplikt deg til å fullføre dem. Dette kan være alt fra treningsmål til arbeidsrelaterte oppgaver. Øv på å være disiplinert og utholdende i å fullføre det du starter.
 • Øvelse: Velg en oppgave eller et prosjekt du ønsker å fullføre. Lag en plan med delmål og ta små skritt hver dag mot å fullføre oppgaven. Hold deg ansvarlig for å fullføre hvert delmål og feir når du når sluttmålet.
 1. Vær pålitelig: Forplikt deg til å være en person som står ved hvert ord du sier og leverer det du lover. «Hvert ord jeg sier er per definisjon et løfte». Forsterk prinsippet om å være en «mann av ord» og en person som er tro mot sine egne løfter og forpliktelser. Jobb med å være en person som holder det du lover og være pålitelig for andre mennesker. Unngå å være inkonsekvent eller flakkete i dine handlinger og beslutninger. Å være en mann av sitt ord, en som står ved det han sier, er en attraktiv egenskap. Dette viser integritet og selvdisiplin, som kan gi en følelse av styrke og maskulinitet. Bygg opp et rykte for å være en som alltid står ved sine ord.
 • Øvelse: Ta en titt på tidligere avtaler eller løfter du har gjort og kanskje brutt. Identifiser hvorfor du ikke har vært pålitelig og jobb med å endre denne oppførselen. Vær oppmerksom på hva du sier og lover til andre mennesker. Tenk grundig gjennom før du gir et løfte, og vær sikker på at du kan oppfylle det. Når du har gitt et løfte, hold deg til det og gjør ditt beste for å oppfylle det uten unnskyldninger. Dette vil bygge tillit og troverdighet hos andre.
 1. Vær sann: Ha såpass integritet at det er samsvar mellom din tro og dine handlinger. Se til at du lever etter dine verdier og ikke går på akkord med ditt indre kompass for å få noen midlertidige fordeler eller gevinst av noe slag.
 • Øvelse: Identifiser de viktigste verdiene og prinsippene du ønsker å leve etter. Skriv dem ned og bruk dem som en rettesnor for å veilede dine handlinger og ord. Øv på å være konsekvent i å være tro mot dine verdier og løfter.
 1. Utvikle emosjonell motstandskraft: Jobb med evnen til å takle kritikk eller negativitet uten å bli lett såret eller påvirket. Å bli lett fornærmet kan indikere en sårbarhet og usikkerhet. Bygge en emosjonell styrke som gjør at du kan håndtere utfordringer uten å la deg knekke av småting. Ved å utvikle en mer robust holdning kan du øke selvfølelsen og bruke kritikk som en rettesnor fremfor å gå i kjelleren.
 • Øvelse: Øv på å reflektere over dine egne følelsesmessige reaksjoner når du blir konfrontert med kritikk eller negative kommentarer. Litt til din indre stemme og identifiser når din indre kritikker tar over og fortsetter negativiteten. Prøv å se etter måter du kan styrke din emosjonelle motstandskraft, for eksempel gjennom positiv selvsnakk, avspenningsteknikker eller å søke støtte fra mannsgruppen din.
 1. Fokus på mål: Sett deg ambisiøse mål og arbeid mot dem. Å ha et formål og gå etter det du ønsker, gir en følelse av retning og motivasjon i livet. Dette kan bidra til å øke opplevelsen av livsmestring, da du aktivt tar styring over ditt eget liv og tar på deg utfordringer som viser din besluttsomhet og ambisjon.
 • Øvelse: Sett deg små og store mål for deg selv, både personlig og profesjonelt. Lag en handlingsplan med delmål og tidsrammer, og ta jevnlige skritt mot å oppnå dem. Hold deg motivert og engasjert i prosessen ved å visualisere suksessen og feire milepælene underveis.
 1. Konfronter frykt: Våg å møte frykten din og trå utenfor komfortsonen. Ved å konfrontere frykt og ta utfordringer, kan du øke testosteronnivået. Dette skyldes at mannskroppen produserer mer testosteron som respons på stressende og utfordrende situasjoner. Utfordre deg selv ved å ta tak i frykten så du kan vokse og utvikle deg som person.
 • Øvelse: Identifiser en frykt eller utfordring som du har unngått eller følt deg usikker på. Bestem deg for å ta skritt mot å møte denne frykten. Start med små, gradvise steg for å bygge opp motstanden og tilliten din. For eksempel kan du melde deg på et offentlig talekurs hvis du er redd for å snakke i forsamlinger, eller initier en samtale med en du er tiltrukket av.
 1. Ha en mental innstilling: Fokuser på å bli den mannen du ønsker å være. Utvikle en positiv og selvsikker mentalitet, og visualiser deg selv som den personen du ønsker å bli. Jobb med å utvikle tankesettet som støtter deg i å bli den personen du ønsker å være.
 • Øvelse: Reflekter over hvilken mentalitet du ønsker å adoptere. Skriv ned positive bekreftelser og setninger som støtter denne mentaliteten. Les dem daglig og gjenta dem for å forsterke det ønskede tankesettet. For eksempel, gjenta setningen «Jeg er en person som oppnår det jeg setter meg fore» flere ganger om dagen.

Gjennom disse øvelsene vil du kunne utforske, forstå og styrke de grunnleggende egenskapene som utgjør sunn maskulinitet. De vil hjelpe deg med å finne balansen mellom styrke og sårbarhet, ansvar og frihet, og integritet og autentisitet.