Integrering

Hvordan kan jeg integrere denne delen av meg selv?

Når vi arrangerer kurs for menn og veileder dem i deres indre arbeid, får vi ofte spørsmål om hva det betyr å integrere noe. Spørsmålene lyder vanligvis slik: 

«Hvordan kan jeg integrere denne delen av meg selv?» 

«Jeg hører folk snakke om viktigheten av integrasjon – hva betyr det egentlig?» 

Ordet «integrering» stammer fra det latinske ordet «integratio», som betyr fornyelse og restaurering. Det kommer også fra det latinske verbet «integrare», som betyr å gjøre hel eller begynne på nytt. Det antyder at noe vil bli brakt tilbake til sin mest komplette tilstand, bli gjort sunnere, mer hel, mer intakt eller mer fullstendig.

I løpet av tiden vår med å arbeide med menn, har vi observert tre typer eller kategorier av integrasjon.

Å integrere det som gikk tapt eller ble forlatt handler om når vi avviste, forsømte eller forlot en del av oss selv for å passe inn eller overleve. Vi kan ha mistet eller forlatt ulike aspekter av oss selv i forskjellige sammenhenger. Her er noen eksempler:

  • Selvsikkerhet: Hvis vi har opplevd gjentatte nederlag eller kritikk i livet, kan vi ha mistet vår selvsikkerhet og begynt å tvile på oss selv. Vi kan ha avvist deler av vår selvtillit og tro på våre egne evner.
  • Medfølelse: Hvis vi har blitt utsatt for harde og kritiske omgivelser, kan vi ha undertrykt vår medfølelse for å beskytte oss selv. Vi kan ha forlatt vårt medfølende vesen og blitt mer likegyldige eller ufølsomme.
  • Ønske om intimitet: Hvis vi har opplevd smerte eller traumer i tidligere forhold, kan vi ha avvist vårt ønske om intimitet for å unngå sårbare situasjoner. Vi kan ha forlatt vår evne til å åpne oss opp og bygge dype forbindelser med andre.

Å ønske disse delene velkommen tilbake kan vekke sorg, sinne og smerte fra din fortid, men det vil alltid føre til en mer fullstendig versjon av den personen du er ment å være. Dersom du har gått igjennom en del av disse øvelsene her på mannfolk.org, har du sannsynligvis blitt klar over mange atferder, følelser eller ferdigheter som ble forlatt. Hvis du har jobbet med oppgavene som er beskrevet i tekstene, har du allerede begynt reisen med å integrere disse delene tilbake i din personlighet.

Vi har alle områder i vår personlighet som aldri har blitt utviklet. Dette kan være aspekter som selvsikkerhet, disiplin, medfølelse, mot, uttrykke takknemlighet, be om våre behov, og så videre. Det er viktig å erkjenne at selv om disse delene av oss selv kanskje aldri har blitt utviklet tidligere, betyr det ikke at de er uoppnåelige eller utenfor rekkevidde. Tvert imot, de kan fortsatt utvikles og integreres i vår personlighet.

Når vi ønsker å integrere det som aldri ble utviklet, handler det om å være bevisst og målrettet i vår innsats for å bygge opp disse aspektene av oss selv. Vi må være villige til å se etter områder der vi mangler og aktivt jobbe med å utvikle dem.

Her er noen konkrete eksempler på aspekter av oss selv som aldri ble utviklet:

  • Selvsikkerhet: Hvis vi alltid har følt oss usikre og mangler tillit til våre evner, kan selvsikkerhet være en del som aldri har blitt utviklet. Dette kan manifestere seg i å unngå utfordringer eller å være redd for å ta lederskapsroller.
  • Medfølelse: Hvis vi har hatt begrenset erfaring med å uttrykke medfølelse og forståelse for andre, kan dette være en del av oss som aldri har blitt utviklet. Det kan være vanskelig for oss å sette oss i andres sko og vise empati.
  • Mot: Hvis vi alltid har unngått risiko og konfronterende situasjoner, kan vi ha et manglende mot som aldri har blitt utviklet. Dette kan begrense oss i å ta nye utfordringer eller å stå opp for oss selv i vanskelige situasjoner.
  • Uttrykke takknemlighet: Hvis vi sjelden uttrykker takknemlighet eller verdsetter det vi har, kan dette være en del av oss som aldri har blitt utviklet. Vi kan glemme å anerkjenne andres bidrag eller å sette pris på de små øyeblikkene i livet.
  • Be om våre behov: Hvis vi har en tendens til å undertrykke våre egne behov eller være redd for å be om hjelp, kan dette være en del av oss som aldri har blitt utviklet. Vi kan være uvante med å være selvbevisste og å sette grenser for oss selv.

Du vil helt sikkert ha områder i din personlighet som aldri ble utviklet – selvsikkerhet, disiplin, medfølelse, mot, uttrykke takknemlighet, be om dine behov: alle disse kan utvikles, og etter hvert som du utvikler dem, integrerer du dem i din personlighet. Det er ingen nytte eller positiv gevinst i å skamme deg selv eller ønske at du hadde begynt tidligere. Start nå. Utvikle disse delene nå. Se etter det du aldri har utviklet og mål å bygge det i deg selv og livet ditt.

Denne typen integrasjon er noe mer kompleks. For å forenkle det, handler det om å bli oppmerksom på deler av oss selv, atferd og handlinger som tidligere var ukjente for oss. Dette skjer når data eller informasjon fra det ubevisste sinnet når frem til vår bevisste oppmerksomhet, og vi plutselig blir klar over noe som tidligere har unngått oss. 

Kanskje du har en drøm der du løser et spesifikt problem, eller du ser deg selv gjennom andres oppførsel, noe som gir deg en ny type bevissthet om hvorfor du saboterer forhold eller har oppført deg dårlig mot din partner. Å integrere det ukjente er en naturlig prosess som ikke kan tvinges frem, men du kan være oppmerksom på den. Hvis du betrakter dine drømmer med nysgjerrighet, begynner å legge merke til deg selv i andre mennesker og utforsker myter, symboler og arketyper, vil ukjente erkjennelser naturlig komme frem. Det kan ofte følge med endringer i atferd og handlinger som følge av disse erkjennelsene, men hvis du er oppmerksom, vil dette ta vare på seg selv eller veilede deg i retning av handlingene du må ta.

Tenk på en del av deg selv som du har forsøkt å integrere – sinnet ditt, disiplinen din, selvsikkerheten din eller medfølelsen din. Er denne delen noe du har mistet, aldri utviklet eller har den alltid vært ukjent for deg? Når du har svaret, spør deg selv:

Hvordan ville det se ut for meg å gjenvinne, utvikle eller bli kjent med denne delen av meg selv? 

Hvilke handlinger, beslutninger, valg, samtaler og forpliktelser kan jeg gjøre for å integrere denne delen?

Integrering er en prosess som både skjer bevisst og ubevisst. Den skjer mens du arbeider med det og blir dypere når du ikke er oppmerksom på det.

La oss utforske hva du allerede har begynt å integrere og bli klar over hva som fortsatt må gjøres.

1) Merk og skriv ned noen av atferdene, troen og delene av deg selv som du allerede har begynt å integrere gjennom arbeidet med deg selv, i sirkler, på kurs eller gjennom de forskjellige oppgavene i bloggen vår.

2) Hvilke skritt eller handlinger har du tatt for å starte integrasjonsprosessen? For eksempel, hvis du integrerer selvsikkerhet, hva har du gjort for å utvikle eller la den komme frem? Har du hatt en vanskelig samtale? Satt en grense? Sagt nei når du vanligvis ville ha trukket deg tilbake?

3) Hvordan føles det å ha integrert eller startet integrasjonen av dette, og hva har fordelene vært?

4) Hva ønsker du fortsatt å integrere som ble mistet eller forlatt?

5) Hva ønsker du fortsatt å integrere som aldri ble utviklet?

6) Hva må du forplikte deg til for at dette skal skje?