Fars smerte

En øvelse for nærhet og forståelse

Hver mann vil møte den uunngåelige oppgaven med å sortere gjennom den maskuline arven av farens smerte: farens skam over å ha levd et dramatisk utilfredsstillende liv, det frakoblede og skjulte sinnet, eller overgrep og traumer fra tidligere generasjoner som ikke har blitt helbredet. Disse strømmer gjennom faren og videre til sønnen. Hvis farens smerte ikke blir anerkjent og jobbet med, vil den uunngåelig bli sønnens byrde.

For noen menn vil farens smerte ha vært en fjern, men likevel tydelig tilstedeværelse som fyller rommet mellom den faren de drømte om å ha og den faren de faktisk fikk. De vil ha vokst opp med den konstante følelsen av å bare kjenne halvparten av mannen som oppdro dem. Utallige spørsmål om hvem faren deres egentlig er og hvordan han var i sin ungdomstid vil oppta en manns perspektiv på faren.

 • Min fars smerte var…
 • Tiden vi tilbrakte sammen var…
 • Hans skam var…
 • Hans tristhet var…
 • Han skjulte det ved…
 • Jeg visste at det var der når han…
 • Han uttrykte det ved…
 • Å være rundt hans smerte var…
 • Virkningen på min mor var…
 • Virkningen på mine søsken var…
 • Virkningen på meg var…
 • Hvordan jeg ønsket at han skulle håndtere smerten var…
 • De delene av min egen smerte/sinne/tristhet som føles lignende hans er…
 • Det jeg skulle ønske jeg visste om faren min var…
 • Det jeg skulle ønske han visste eller aksepterte om meg er…
 • Å svare på disse spørsmålene føles…
 • Det jeg nå vet er…

En manns forhold til sitt eget sinne kan forstås gjennom farens sinne. En manns evne til å regulere sitt eget nervesystem og følelser kan også forstås gjennom farens evne til å regulere seg selv. Dette er sant frem til mannen frigjør seg fra de automatiske reaksjonene han utviklet i fravær eller nærvær av farens sinne. Og hvis han ikke gjør det, vil faren fortsatt ha kontrollen.

Dette betyr ikke at faren din er ansvarlig for din egen oppførsel som mann eller for ditt sinne eller evne til å regulere deg selv – det er ditt eget ansvar. Men å lære å se faren din på en mer nøyaktig måte er avgjørende for å bygge opp og omfavne din egen suverenitet og autonomi.

 • Min fars sinne var…
 • Det dukket opp når…
 • Det ble skjult når…
 • Virkningen det hadde på min mor var…
 • Påvirkningen det hadde på familien/min søsken var…
 • Å være rundt det føltes…
 • Jeg prøvde å unngå det ved å…
 • Jeg prøvde å fremprovosere hans sinne ved å…
 • Det jeg alltid ønsket å si til faren min om hans sinne var…

La oss nå se på ditt eget sinne:

 • Hvordan jeg uttrykker mitt sinne i dag er…
 • Hvis faren min så meg uttrykke mitt sinne på denne måten, ville han…
 • Å være klar over det ovenstående føles…

Skriv et brev til faren din, eller direkte til hans sinne (du kommer ikke til å sende det til ham eller vise ham).

Vær så detaljert som du ønsker, og beskriv hvordan det var for deg som gutt å være rundt hans sinne. Hva lærte du? Hva har du kommet til å sette pris på ved hans sinne? Hva har du fortsatt ikke tilgitt ham for når han ble fanget i sitt sinne? Hva skulle du ønske han hadde gjort hvis han var flinkere til å uttrykke sinne?

Når du er klar, del dette brevet med en mann i livet ditt eller en mannsgruppe du er en del av, og tillat deg selv å føle hele tyngden av det mens du leser det høyt.