Tilbakehold

Oppskrift for å dele tilbakehold

Deling av tilbakehold er en kraftig praksis som kan bidra til å skape dypere forståelse, tillit og nærhet i en relasjon. Denne praksisen gir en strukturert måte å dele følelser, tanker eller opplevelser som har blitt holdt tilbake, og å motta dem med åpenhet og aksept. Her er noen grunner til hvorfor denne praksisen er viktig og hvordan den kan hjelpe og forbedre forholdet:

  • Åpner opp for ærlig kommunikasjon: Deling av tilbakehold legger grunnlaget for ærlig og autentisk kommunikasjon mellom partnere. Ved å dele hva som har blitt holdt tilbake, åpnes døren for en dypere forståelse av hverandres opplevelser, behov og perspektiver.
  • Skaper en trygg og støttende atmosfære: Ved å invitere den andre parten til å lytte til våre tilbakeholdelser og være villig til å lytte til deres, etablerer vi en trygg og støttende atmosfære. Dette bidrar til å bygge tillit og gir rom for sårbarhet og emosjonell tilknytning.
  • Fremmer forståelse og empati: Når vi deler våre opplevelser og følelser, gir vi den andre parten muligheten til å forstå oss på en dypere nivå. Dette fremmer empati og medfølelse, og gjør at partneren kan sette seg i våre sko og se situasjonen fra vårt perspektiv.
  • Identifiserer og adresserer triggerpunkter: Gjennom deling av tilbakehold kan vi også bli mer bevisst på våre egne triggerpunkter og tidligere opplevelser som påvirker våre reaksjoner i nåværende situasjoner. Ved å gjenkjenne og adressere disse triggerpunktene, kan vi jobbe med å håndtere dem på en konstruktiv måte og redusere potensialet for konflikter.
  • Fremmer selvansvar og vekst: Deling av tilbakehold oppfordrer til selvrefleksjon og selvansvar. Ved å være oppmerksom på våre egne opplevelser og hvordan vi påvirkes, tar vi ansvar for våre følelser og reaksjoner. Dette åpner også døren for personlig vekst og utvikling, både for individet og for forholdet som helhet.

Ved å implementere denne praksisen i forholdet, skapes en plattform for åpne og ærlige samtaler. Det gir rom for å utforske dybden i hverandres opplevelser, støtte hverandre gjennom utfordrende øyeblikk og utvikle en dypere forbindelse. Gjennom denne praksisen kan forholdet blomstre og vokse, samtidig som det bidrar til individuell vekst og emosjonell velvære.

  1. Sjekk inn

Er jeg i stand til å dele dette akkurat nå? (fysisk aktivering, trigget? følsesmessig overveldet?)

2. Spør om tillatelse: «Jeg har noe jeg holder tilbake, er du åpen for å høre det nå?»

(«Hvis ikke, når ville det være en god tid?»)

3. Hvis ja, del intensjon: «Min intensjon med å dele denne tilbakeholdelsen med deg nå er…»

4. Indre fysisk sjekk inn. (somatisk sporing, aka: å legge merke til sensasjoner, se ERAP for mer om dette)

5. Tilbakehold

a. «Når du… (kun objektiv fakta, husk å skille handling fra tolkning)»

b. «Da følte jeg… (og jeg lagde en historie om..)»

c. «Når jeg deler dette med deg, så legger jeg merke til…» (spor nåværende opplevelse: Hva skjer sanselig i kroppen, «Jeg legger merke til …», hvilke tanker, følelser etc dukker opp?)

6. Triggersporing

Når/hvor har jeg følt dette før? 

*Ta selvansvar for triggeren i stedet for å knytte den til personen.

7. Takk personen for å ha lyttet.

  1. Sjekk inn

«Å høre deg dele at jeg legger merke til… (hva som skjer sanselig i kroppen)

  1. Selvansvar og respons. 

a. Hvor har de rett?

b. (Hvis du ikke kan møtes i denne virkeligheten, pga egen trigger eller aktivering, kan du co-regulere sammen, f.eks via pust)

3. Takk personen for å ha delt.