Rense lufta

En oppskrift for ikke å bære nag

En god øvelse for ikke å bære nag er øvelsen «Rense lufta». Det innebærer å jevnlig sette av dedikert tid med en partner eller en person du har et forhold til for å ha en åpen og ærlig samtale. Anbefalt tid er 60 min, 15min til hver deling og 30min til løsningen. Forskjellen på dette og det å «bare være litt mer ærlige i hverdagen» er at dette setter en klar kontekst og en ramme rundt praksisen, og dette gir mer trygget for å kunne være ærlig i øyeblikket.

1. Sett av uforstyrret tid: Finn et rolig og komfortabelt sted der du og din partner eller personen det gjelder kan ha en fokusert samtale uten forstyrrelser.

2. Bytt på å dele: Hver person får muligheten til å snakke mens den andre personen aktivt lytter uten avbrytelser eller dømming. Start med at én person deler mens den andre personen lytter oppmerksomt.

3. Uttrykk din sannhet: Del dine tanker, følelser og opplevelser åpent og ærlig. Vær så spesifikk og detaljert som mulig. Unngå å legge skyld eller angripe, og fokuser på å bruke «jeg»-utsagn for å uttrykke din egen perspektiv. Les mer her.

4. Aktiv lytting: Lytterens rolle er å virkelig lytte og forstå talerens sannhet. Unngå avbrytelser eller å forsvare deg selv. Vis empati og valider deres følelser selv om du kanskje ikke er enig. Les mer her.

5. Reflekter og bytt roller: Etter at taleren føler at de har uttrykt seg fullstendig, ta en liten pause for å reflektere over det som ble delt. Dette gjøres i stillhet. Bytt deretter roller og la den andre personen uttrykke seg på samme måte.

6. Søk etter løsninger: Etter at begge parter har fått muligheten til å dele, utforsk mulige løsninger eller kompromisser for å håndtere eventuelle konflikter eller problemer som oppstod under samtalen. Jobb sammen for å finne gjensidig gunstige løsninger.

Husk at målet med denne øvelsen er å skape en atmosfære av åpenhet, forståelse og tillit. Det kan føles ukomfortabelt eller utfordrende i begynnelsen, men med øvelse kan det bidra til dypere forbindelser og fremme sunnere kommunikasjon i relasjoner.