Codependency

«Vi er i dette sammen» vs «Jeg kan ikke gjøre dette uten deg»

Et team sier: «Vi er i dette sammen.», Codependency sier: «Jeg kan ikke gjøre dette uten deg.»

Par som er et team vet hvordan de skal navigere det å holde seg åpne og sårbare samtidig som de bevarer sin egen autonomi. Par som har dannet en sterk teambasert mentalitet utvikler et forhold bygget på støtte og samarbeid, med klart definerte mål og der hver person spiller på hverandres styrker. Forholdet er åpent og intimt, basert på gjensidig respekt og forståelse for hverandres behov og ønsker. Det er en synergi, hvor hver person utnytter den andres styrker for å oppnå felles mål, samtidig som de feirer og oppmuntrer individuell vekst og utvikling.

I en teamdynamikk opprettholder begge individene sin autonomi og kan fungere uavhengig, samtidig som de stoler på hverandre for emosjonell og praktisk støtte. På den annen side har et codependent, eller det vi kan kalle et medavhengig forhold, ofte en person som påtar seg rollen som omsorgsperson mens den andre personen alltid søker å få dekket sine behov konsekvent. Når det skjer, kan den andre personen gå seg vill. Hvis en teamdynamikk fokuserer på vekst og gjensidig støtte, handler medavhengighet om sammenfiltring. Dette kan gjøre et forhold ikke-gjensidig, utilfredsstillende og veldig usunt. Med medavhengighet er det vanligvis en oppgang i konflikt, en endring i hvordan dere forholder dere til hverandre, hvor jevnt dere får dekket behovene deres, hvor jevnt dere er begge ofre, hvor jevnt dere drar nytte av det, og hvor fornøyde dere begge føler dere.

Når et forhold har sklidd inn i medavhengighet, har grenser en tendens til å erodere, og skaper problemer med identitet, og en person blir pakket inn i og fokusert på følelsene og oppførselen til partneren sin. Som et resultat kan denne personen miste sine egne ønsker og behov av syne til fordel for partnerens behov. De kan også lide av lav selvtillit og ikke stole på sin egen evne til å ta beslutninger effektivt. Medavhengige individer stoler sterkt på partneren sin for emosjonell støtte, validering og formål. De kan føle seg engstelige eller tomme når de er borte fra partneren og sliter med å håndtere sine egne følelser uavhengig. Når et forhold når en kritisk tilstand av medavhengighet, blir en persons hele følelse av egenverd nesten helt sentrert rundt hvordan man kan glede sin partner, og neglisjerer sine egne behov og ønsker i prosessen. De kan til og med tåle krenkende oppførsel eller avhengighet fra partneren sin bare for å holde freden. Medavhengige individer kan føle seg redde eller engstelige for å hevde sin uavhengighet eller forfølge sine egne interesser utenfor forholdet. De kan stole på partneren sin for å ta beslutninger og slite med å ta ansvar for sine egne liv. 

For å gå tilbake til en modell av teamarbeid og ut av avhengigheten av hverandre, må par gjenkjenne mønsteret de er i og identifisere hvor det stammer fra.

  • Kan du identifisere noen tegn på codependency i dine tidligere eller nåværende forhold? Hvilke indikatorer har du lagt merke til?
  • Har du opplevd å miste din egen autonomi eller uavhengighet i et forhold? Hvordan føltes det, og hvilke situasjoner førte til dette?
  • Hvordan har codependency i dine forhold påvirket din selvfølelse og din evne til å ta ansvar for ditt eget liv?
  • Har du opplevd at partneren din har tatt over omsorgsrollen i forholdet? Hvordan har det påvirket dere begge?
  • Hvilke følelser og bekymringer har du når du vurderer å styrke din egen autonomi i et forhold?
  1. Etablere klare grenser: Identifiser områder i forholdet der grensene har blitt utydelige eller brutt på grunn av codependency. Diskuter disse områdene med din partner og jobb sammen for å etablere tydelige grenser som respekterer hverandres autonomi.
  2. Uavhengige Interesser: Lag en liste over dine egne interesser og mål som du kanskje har satt til side på grunn av codependency. Velg en interesse eller et mål du ønsker å forfølge, og ta de første skrittene mot å gjenoppta denne aktiviteten.
  3. Kommunikasjonstrening: Øv på å uttrykke dine egne behov, ønsker og meninger klart overfor din partner. Samtidig oppfordre din partner til å gjøre det samme. Dette kan bidra til å forbedre kommunikasjonen og fremme en balanse mellom dere. Mer om kommunikasjon finner du her.
  4. Selvstendig beslutningstaking: Prøv å ta små beslutninger på egen hånd, uten å søke konstant bekreftelse eller råd fra din partner. Dette kan hjelpe deg med å gjenopprette din selvtillit i din evne til å ta beslutninger.
  5. Søke profesjonell hjelp: Hvis codependency har dypgående innvirkning på forholdet ditt, kan det være lurt å søke hjelp fra en terapeut som har erfaring med å håndtere codependency. Terapeuten kan gi veiledning og teknikker for å takle dette mønsteret.

Disse spørsmålene og oppgavene kan hjelpe deg med å reflektere over din situasjon og gradvis begynne å bryte mønsteret av codependency i ditt forhold. Det er viktig å huske at dette kan være en utfordrende prosess, så vær tålmodig med deg selv og din partner.