Forpliktelse og frihet. Hvordan går disse to sammen?

I dagens episode av Furtebua dykker vi dypt ned i en annen side av kjærligheten: Forpliktelse i forhold. Som vi snakket om i forrige episode, er frihet viktig for oss menn. Vi trenger å kjenne en grunnleggende form for autonomi i egne liv. Ofte ser vi på forpliktelse som en innskrenkelse av dette behovet, og når vi projiserer mangelen på egenopplevd autonomi på forholdet, har vi lett for å finne måter å bryte «ut» på måter som ikke skaper trygghet i et partnerskap.

Så hvordan navigerer vi forventningene som følger med et nært partnerskap? Hva er egentlig forpliktelse? Er det noe vi lover partneren, eller kanskje bør vi se nærmere på vår egen relasjon til oss selv og vårt eget ansvar for hva vi ønsker og hva som er viktig for oss?

Som alltid snakker vi gjennom disse temaene fra alle vinkler, deler personlige innsikter og diskuterer hvordan vi kan møte forpliktelsene med åpenhet, kjærlighet og respekt.