Menn og sosialt press

I denne episoden av Furtebua så utforsker vi hvordan vi opplever at samfunnet definerer «suksess» for menn, og hvordan dette presset kan påvirke vårt selvbilde.

Er det forskjell på menn og kvinner i møte med sosialt press og hva er dette presset vi møter som menn?

Sosiale forventninger og samfunnets normer påvirker oss alle på ulike måter, men for menn kan dette presset være utfordrende på sin egen måte. Det er en usynlig kraft som påvirker våre liv, våre beslutninger og vår selvfølelse på måter vi kanskje ikke alltid er klar over.