Grenser og grensesetting

Ja, Nei, Stopp, ikke nå…

Grenser er et stort tema, og i Furtebua i dag tar vi for oss grensesetting. Vi snakker om forskjellen på grenser og regler, hva som gjelder oss selv og hva som gjelder andre, og i hvilken grad vi kan si ifra og hva vi har «lov» til å si nei til. For i bunn og grunn handler grensene våre om behov, og vi har alle behov for å føle oss trygge.

Men lager jeg regler for andre for å unngå ubehag jeg bærer med meg som jeg ikke vil forholde meg til? Eller er jeg i refleksjon i meg selv om egne grenser for å ta best mulig vare på min egen sårbarhet og bagasje fra liv og oppvekst?

I denne episoden utforsker vi hvordan grenser er nært knyttet til ærlighet, selvinnsikt og evnen til å ta ansvar for seg selv.