Trygghet, i meg selv og i relasjon

Hva er trygghet?


Som individ, som menneske og som mann? For menn kan være et fjell og en klippe for sine omgivelser der andre kan hvile i dyp omsorg og stabilitet. Men ideen om maskulin trygghet blir også en misforståelse og en felle fordi alt som ikke fremstår som å være «uberørt» eller «hevet over» både hendelser og egne følelser blir avvist.

I denne episoden utforsker vi hvordan vi selv kommer fram til egen trygghet gjennom å ta vår egen utrygghet på alvor, både overfor oss selv, men like viktig overfor en partner og andre i omgivelsene våre. For ekte trygghet er noe andre kjenner med oss når ingenting er gjemt og alt er kjent og tatt hånd om av oss selv; uten å late som, uten projisering og ansvarsfraskrivelse, og uten å bli en utilgjengelig mann.