Ærlighet i sex (del 1:2)

I denne første delen av to episoder om sex her i Furtebua, går vi dypt inn i temaet ærlighet når det kommer til vår egen seksuelle attraksjon, lyst og uttrykk. Gjennom en åpen og ærlig samtale tar vi for oss situasjoner der ærlighet kan være utfordrende, og vi går i dybden når det gjelder både oppførsel og handling knyttet til seksuell attraksjon.

Anders deler et personlig eksempel som blir utfordret av Torstein, og sammen utforsker vi hvordan vi håndterer vårt begjær overfor dem det gjelder. Fokuset ligger på å utforske dynamikken av ærlighet i en såpass sårbar sfære som seksualitet, og hvordan vi kan navigere i disse situasjonene med integritet og respekt.

Bli med oss på denne reisen mens vi utforsker ærlighetens kompleksitet i kontekst av seksuell attraksjon. La samtalen begynne, og la oss sammen reflektere over veiene til ærlighet, forståelse og aksept i det intime og personlige rommet.