Hva med patriarkatet?

Elsk det. Hat det. Knus det. Vi ser på vår egen deltagelse og vår indre påvirkning og holdninger til patriarkatet.

Vi utforsker vårt eget engasjement, vår indre påvirkning og holdninger til patriarkatet, og setter fokus på oss selv når vi snakker om hva vi legger i begrepet og hvordan vi er formet av det.

Gjennom åpen samtale og selvrefleksjon utforsker vi våre egne relasjoner til patriarkatet, erkjenner hvordan det har formet oss, og diskuterer hva det betyr for oss som individer. Vi tar et ærlig blikk på de komplekse lagene av denne samfunnsstrukturen og ser på hvordan vi kan være aktive deltakere i å utfordre og omforme den.

Bli med oss på denne utfordrende reisen. La samtalen begynne, og la oss sammen reflektere over vår egen rolle i transformasjonen av disse strukturene.

(obs, episoden har litt dårlig lyd)