Konflikt

Krangling og dårlig stemning er temaet vårt i denne episoden. Konflikt er en del av livet, og det dukker i størst grad opp i nære relasjoner og med partnere. I denne samtalen ser vi på den komplekse prosessen som utløses når vi blir trigget i møte med andre.

Vi går gjennom noen av våre personlige triggere og mønstre og deler hvordan vi håndterer dem når konflikten oppstår. Gjennom åpenhet og ærlighet søker vi å utforske dynamikken av konflikt og hvordan den kan være en kilde til vekst og forståelse i relasjoner.

Bli med oss på denne reisen mens vi utforsker veier til å forstå og håndtere uenigheter på en konstruktiv måte. La samtalen begynne, og la oss sammen reflektere over hvordan konflikt kan være en mulighet for dypere forbindelse og selvutvikling.