Hvor gjemmer vi oss?

Velkommen til en ny episode av podcasten Furtebua! I dag tar vi et dypdykk inn i et utfordrende, men viktig tema – masker, ego, forbilder og roller. Vi fokuserer på Anders og utforsker hans personlige reise innenfor mannsarbeid og hva som har drevet ham til å fordype seg i denne unike formen for selvutvikling.

Vi kaster et nærmere blikk på de måtene vi «gjemmer» oss på i møte med verden og andre mennesker. Hvordan former egoet vårt måten vi presenterer oss selv på? Hvilken rolle spiller våre forbilder og de forventningene vi har til oss selv? Og hvordan skjuler vi visse aspekter av oss selv i møte med andre?

Gjennom å utforske disse spørsmålene håper vi å kaste lys på de maskene vi bærer, og hvordan de kan påvirke våre relasjoner og selvforståelse. Bli med oss på denne innsiktsfulle samtalen, der vi deler tanker, refleksjoner og personlige erfaringer om å finne autentisitet i en verden som ofte oppfordrer til å skjule seg bak fasader. La oss sammen avsløre, utforske og forstå – fordi sann frihet begynner med å kjenne oss selv.